Bojíte sa, že prídete o investované peniaze?

Investície síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, teda nemajú garantovanú návratnosť vkladu a úrokov, no napriek tomu bez ochrany nie sú.

19.09.2022 10:30
žena, ukazovanie hore, peniaze, úsmev Foto:
Ilustračné foto.
debata

Peniaze v banke sú v bezpečí, ale ani investície nie sú bez ochrany. „Je všeobecne známe, že peniaze v banke sú chránené. Ak má človek na účte menej ako 100 000 eur, nemusí sa obávať, že o ne príde. Chybou pri uložení úspor na dlhý čas je požiadavka na takúto ochranu vkladu aj pri investičných produktoch. Neznamená to však, že investície chránené nie sú,“ vysvetľuje Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select.

Garantovaná návratnosť

Investície síce nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, teda nemajú garantovanú návratnosť vkladu a úrokov, no napriek tomu bez ochrany nie sú. Typ ochrany závisí od samotného investičného nástroja.

Bežnými investormi sú najčastejšie využívané podielové fondy. Ochrana úspor v nich má podobu oddelenia majetku, dohľadu a diverzifikácie portfólia.

Podielový fond je spoločným majetkom podielnikov (investorov) a teda nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti. Hospodárenie správcu nemá nič spoločné s výsledkami podielového fondu. Je to ako prípad bytového domu, kde byty sú vo vlastníctve obyvateľov, no dom ako taký je pod správou bytového družstva. Ceny bytov a teda aj hodnota celého domu sa vyvíjajú nezávisle od výsledkov družstva.

Dohľad banky

To, kam môže podielový fond investovať, vymedzuje zákon o kolektívnom investovaní. Správca navyše každý obchod nerobí sám, ale prostredníctvom depozitára. Tým je banka s povolením od Národnej banky Slovenska. Úlohou depozitára je dozerať na to, aby každá operácia s peniazmi podielnikov bola v súlade s legislatívou. Nad týmto procesom zároveň dohliada Národná banka Slovenska.

Investičné riziko sa v podielovom fonde znižuje nákupom rôznych cenných papierov. Podiel jedného cenného papiera pritom nemá tvoriť viac ako 5 % majetku podielového fondu. Fondy majú bežne vo svojom majetku desiatky až stovky firiem či krajín. Niektoré fondy investujú aj do ďalších podielových fondov, čím ešte viac minimalizujú investičné riziko. Čím pestrejší je majetok fondu, tým menší vplyv na výsledok má napríklad neúspech jednej jeho časti.

Pri investovaní do cenných papierov, napríklad dlhopisov, akcií alebo ETF, funguje kompenzačný stupeň ochrany klientov. Úlohou Garančného fondu investícií je poskytnutie náhrady za nedostupný klientsky majetok. V tomto prípade nie je vecou náhrady strata pri poklese trhovej ceny, ale napríklad peniaze, za ktoré sa ešte nenakúpili cenné papiere, resp. samotné cenné papiere, ktoré boli v úschove.

Ako ochrániť peniaze

Ochrániť svoje peniaze však môže investor aj sám, a to napríklad výberom samotných produktov a overením prijatých informácií o ňom. Diverzifikácia nie je iba ochrana pred investičným rizikom. Správnou kombináciou investičných produktov, teda vyskladanie produktov s rôznou mierou likvidnosti a odporúčaného trvania, sa dá ochrániť pred potrebou vyberať peniaze v nevhodnom momente. Dôležitou vecou by mala byť aj kontrola prevodného príkazu, teda či číslo účtu a variabilný symbol súhlasia s údajmi zverejnenými poskytovateľom produktu.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska. Ten zhodnotí vašu situáciu a pripraví riešenie, ktoré vám pomôže žiť život podľa vlastných predstáv.

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #banka #peniaze #ochrana
Flowers