Mimimálna mzda stúpne, zamestnanci si prilepšia minimálne o 54 eur

Zarábate minimálnu mzdu? O koľko si prilepšíte od nového roka?

01.10.2022 16:46
zamestnanec, práca, čašník, reštaurácia Foto:
Ilustračné foto.
debata (3)

Minimálna mzda na rok 2023 sa zvyšuje. Tí, čo zarábali 646 eur za mesiac v roku 2022, uvidia po novom na výplatnej páske minimálne 700 eur, čo predstavuje zvýšenie o 54 eur. Zároveň sa zvyšuje hodinová minimálna mzda 3,713 eur na sumu 4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Mzda podľa stupňa práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súčasne tiež oznámilo sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 8 Zákonníka práce na rok 2023 (Oznámenie č. 301/2022 Z. z.). To znamená, že vyššie uvedená suma minimálnej mzdy sa zvyšuje v závislosti od stupňa náročnosti práce, a to nasledovne:

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

Stupeň náročnosti práce Suma minimálneho mzdového nároku
1 700 eur za mesiac
2 816 eur za mesiac
3 932 eur za mesiac
4 1 048 eur za mesiac
5 1 164 eur za mesiac
6 1 280 eur za mesiac

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň náročnosti práce Suma minimálneho mzdového nároku
1 4,023 eur za hodinu
2 4,690 eur za hodinu
3 5,356 eur za hodinu
4 6,023 eur za hodinu
5 6,690 eur za hodinu
6 7,356 eur za hodinu

Náročnosť práce

Charakteristika jednotlivých stupňov náročnosti práce príslušného pracovného miesta je uvedená v prílohe č. 1 k Zákonníku práce. Pracovné miesto je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskospráv­nych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné ško­dy,

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Zdroj: Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

3 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálna mzda #hodinová #stupeň náročnosti práce