Minimálna suma stravných lístkov od januára opäť porastie. Prekročí sumu päť eur + príklady

Minimálna hodnota stravného lístka sa má od začiatku budúceho roka zvýšiť na 5,10 eura. Minimálna hodnota stravovacej poukážky tvorí 75 percent stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín.

25.10.2022 21:23
jedlo, obed, večera, reštaurácia, strava,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Minimálna hodnota stravného lístka sa má pre státisíce zamestnancov od začiatku budúceho roka zvýšiť zo 4,80 eura na 5,10 eura. Ministerstvo práce tým reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

So zvýšením hodnoty stravného lístka rezort počíta v návrhu opatrenia na zvýšenie súm stravného, ktorý predložilo do pripomienkového konania. Opatrenie by malo byť účinné od 1. januára 2023.

Zvýšenie stravného o 1,70 eura

1. Zvýšenie minimálneho príspevku zamestnávateľa na stravovaciu poukážku poskytovanú v minimálnej hodnote alebo minimálny príspevok zamestnávateľa na finančný príspevok na stravovanie zamestnancovi podľa Zákonníka práce (poskytovaný v minimálnej zákonnej hodnote z doterajších 2,64 eura na 2,81 eura), teda zvýšenie o 17 centov;

za 230 pracovných zmien ročne sa zamestnancovi zvýši minimálny príspevok o 39,10 eura.

2. Zvýšenie minimálneho príspevku na stravovaciu poukážku poskytovanú v minimálnej hodnote alebo minimálny príspevok na finančný príspevok na stravovanie štátnemu zamestnancovi podľa zákona č.55/2017 o štátnej službe poskytovaný v minimálnej zákonnej hodnote z doterajších 3,12 na 3,32 eura, t. j. zvýšenie o 20 centov;

za 230 pracovných zmien ročne sa štátnemu zamestnancovi zvýši minimálny príspevok o 46 eur.

3. Zvýšenie maximálnej hranice príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancovi podľa Zákonníka práce (teplé jedlo, stravovacia poukážka/finančný príspevok na stravovanie) z doterajších 3,52 na 3,74 eura na jedno hlavné jedlo, teda o 22 centov na jedno hlavné jedlo;

za 230 pracovných zmien ročne sa zamestnancovi zvýši maximálny príspevok o 50,60 eura.

4. Zvýšenie maximálnej hranice príspevku na stravovanie zamestnancovi podľa zákona č. 55/2017 (teplé jedlo, stravovacia poukážka/finančný príspevok na stravovanie) z doterajších 4,16 na 4,42 eura na jedno hlavné jedlo, t. j. o 26 centov na jedno hlavné jedlo;

za 230 pracovných zmien ročne sa štátnemu zamestnancovi zvýši maximálny príspevok o 59,80 eura.

Zdroj: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Navrhovaným opatrením sa suma stravného zvýši pri trvaní pracovnej cesty od 5 do 12 hodín zo 6,40 eura na 6,80 eura, pri trvaní pracovnej cesty od 12 hodín do 18 hodín z 9,60 eura na 10,10 eura a pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín zo 14,50 eura na 15,30 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je pritom podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,80 eura je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Modelový príklad stravného pri pracovnej ceste

Pracovné cesty/služobné cesty – zvýšenie sumy stravného – o 5,0 %

Dnes: Zamestnanec bol na trojdňovej pracovnej ceste, pričom

  • prvý deň trvala 11 h – nárok na stravné v sume 6,40 eura,
  • druhý deň trvala 24 h – nárok na stravné v sume 14,50 eura,
  • tretí deň trvala 17 h – nárok na stravné v sume 9,60 eura.

Zamestnanec má nárok na stravné v sume 30,50 eura.

Ako by to malo byť od januára: Zamestnanec bol na trojdňovej pracovnej ceste, pričom

  • prvý deň trvala 11 h – nárok na stravné v sume 6,80 eura,
  • druhý deň trvala 24 h – nárok na stravné v sume 15,30 eura,
  • tretí deň trvala 17 h – nárok na stravné v sume 10,10 eura.

Zamestnanec má nárok na stravné v sume 32,20 eura.

Zdroj: Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Za august tohto roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní na Slovensku hodnotu 105, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5 percentuál­nych bodov.

Za základňu sa pritom považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného. „V zmysle mechanizmu zvyšovania súm stravného podľa zákona o cestovných náhradách bola teda splnená podmienka na ich zvýšenie," konštatuje ministerstvo práce.

Minimálna hodnota stravných lístkov sa má od mája tohto roka zvýšiť tretíkrát. Prvýkrát najnižšia hodnota gastrolístkov stúpla od mája tohto roka z 3,83 eura na 4,50 eura, druhýkrát od septembra tohto roka zo 4,50 eura na 4,80 eura.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanec #strava #stravné #cestovné náhrady #minimálne stravné