Kedy nedostanete vyplatenú poistku

Nie je ničím výnimočným, že poisťovňa nevyplatí klientovi napríklad havarijnú, životnú alebo úrazovú poistku, prípadne zníži poistné plnenie. Z akých dôvodov tak môže urobiť?

08.11.2022 10:00
Dôchodci, priatelia Foto: ,
Ilustračná foto.
debata

Poisťovne nemôžu poistku nevyplatiť bez príčiny. "Dôvodom zníženia alebo zamietnutia poistného plnenia je porušenie, respektíve nedodržanie poistných podmienok. Dôvody môžu byť rôzne, v závislosti od typu poistenia, resp. poistnej udalosti. V prípade havarijného poistenia to môže byť alkohol v krvi vodiča, keď veľkosť zníženia poistného plnenia závisí od výšky promile v krvi vodiča a od príčinnej súvislosti so vznikom škody,“ vysvetľuje Helena Kanderková z poisťovne Allianz.

Poisťovňa môže ale uplatniť výluky z poistného plnenia. "Vo výluke z poistného krytia sú však vo všeobecnosti úmyselné konania, ako napr. príprava, pokus alebo účasť na teroristickom útoku alebo trestnom čine, poistné udalosti, ktoré nastanú v súvislosti s vojnou alebo občianskymi nepokojmi, či následkom konania pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok,“ upozorňuje Katarína Ondra z poisťovne Generali.

Pripája sa aj Beáta Lipšicová z poisťovne UNIQA: "Keďže odmietnutie poistných plnení je de facto najprísnejšou formou trestu, väčšina dôvodov je stanovená priamo v právnych predpisoch, len malú časť môžu určiť VPP. Najčastejšie sa to deje v situáciách, keď poisťovňa by pri poznaní reálnych skutočností pri uzatváraní zmluvy túto zmluvu neuzavrela alebo by ju uzavrela za iných podmienok. Je to teda dôsledok nepravdivého vyhlásenia, keď klient napr. klame o stave svojho majetku, zdravotnom stave alebo keď inak zavádza poisťovňu.“

Aj v tomto prípade platí, že dôležité je dobre poznať, čo poistná zmluva obsahuje a ešte predtým, ako ju podpíšete, si ju treba poriadne prečítať. Na čo by ste si teda mali dať pozor, kým podpíše poistnú zmluvu? Môžete ako laik rozoznať, že znenie zmluvy je pre vás nastavené nevýhodne?

"Všetkým poisteným a nielen im bez rozdielu odporúčame vždy pred podpisom každej zmluvy si zmluvu v pokoji prečítať. Ak niektorým pojmom či zmluvou predpokladaným mechanizmom záujemca nerozumie, nie je hanba požiadať o ich vysvetlenie poistiteľa. Určite je lepšie pýtať sa na tie časti zmluvy, ktorým človek nerozumie, ako neskôr doplácať na ich chybný výklad. Akúkoľvek zmluvu tiež nie je vhodné uzatvárať v strese či časovej tiesni, pretože je vyššie riziko, že prehliadnete dôležité ustanovenia,“ upozorňuje.

Na otázku, či aj laik môže správne dešifrovať jednotlivé zmluvné ustanovenia, je odpoveď, áno – môže.

"Záujemca o poistenie má jasnú predstavu o tom, čo si chce dať poistiť, t. j. má pomerne jasnú predstavu o predmete poistnej zmluvy. Na druhej strane je poistiteľ, ktorý by mal záujemcovi predložiť také znenie poistnej zmluvy, ktoré by malo primerane k očakávaniam záujemcu pokryť jeho potreby. V rámci poistenia ponúkajú niektorí poistitelia aj tzv. pripoistenia, ktoré môžu základný predmet poistenia ešte rozšíriť s ohľadom na špecifické či konkrétne požiadavky záujemcu,“ dodáva advokátka.

V každom prípade je však vždy dôležité s rozvahou si prečítať všetko, k dodržiavaniu čoho sa svojím podpisom zaviažeme.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poistka #vyplatenie poistky