Tehotenské? Od januára aj viac ako 350 eur mesačne k výplate

Kto a za akých podmienok má nárok na tehotenskú dávku? Aká je jej suma?

28.11.2022 08:00
tehotná žena Foto:
Ilustračné foto
debata

Kto má nárok: zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, poistenka, ktorej vznikol nárok na tehotenské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote, poistenka, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (zamestnankyňa) alebo poberania rodičovského príspevku (SZČO)

Ako o dávku žiadať

Nárok sa uplatňuje žiadosťou o tehotenské. Je to tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré nie je voľne k dispozícii:

 • poistenke ho vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (gynekológ) na prvej preventívnej prehliadke, na začiatku II. trimestra po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva, keďže nárok na tehotenské vzniká iba ženám, ktorých tehotenstvo nebolo ukončené k začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu
 • lekár na tlačive potvrdí očakávaný deň pôrodu
 • ak si chce poistenka uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár vystaví a potvrdí osobitne tlačivo pre každé z nich

Pred odoslaním Sociálnej poisťovni je poistenka povinná:

 • vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenky“ na druhej strane tlačiva.
 • Po skončení tehotenstva vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia, v ktorom bolo tehotenstvo ukončené, alebo lekár (gynekológ poistenke), ktorý sa o ukončení tehotenstva dozvedel, Potvrdenie o skončení tehotenstva, na ktorom
 • potvrdí dátum skončenia tehotenstva (dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, dátum spontánneho potratu)
 • ak si poistenka uplatnila nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár jej vystaví a potvrdí iba jedno potvrdenie o skončení tehotenstva
 • poistenka predloží tlačivo miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vypláca tehotenské

Kde a kedy si treba uplatniť nárok?

 • tehotná žena žiadosť doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa, SZČO a dobrovoľne nemocensky poistená osoba podľa trvalého pobytu)
 • poistenka, ktorá je zamestnankyňou, žiadosť nepredkladá svojmu zamestnávateľovi, keďže zamestnávateľ na žiadosti nepotvrdzuje žiadne údaje
 • žiadosť o tehotenské je najlepšie predložiť ihneď po vystavení žiadosti.
rodičia, dieťa, rodina, matka, otec, bábätko Čítajte viac Ošetrovné: len pri celodennej starostlivosti a maximálne 14 dní. Kedy ho dostanete až za 90 dní?

Podmienky nároku

 • dôvod na poskytnutie tehotenského – deň zodpovedajúci začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (začiatok 13. týždňa tehotenstva) – musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote, alebo počas trvania prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnankyne z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky
 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred vznikom dôvodu na poskytnutie tehotenského

Výška dávky v roku 2022

Zákon určuje aj minimálnu výšku tehotenského, ktorú musí budúca mamička dostať, ak splní podmienky na jeho priznanie. Tehotenské tak nebude môcť byť nižšie ako 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu.

 • minimálne tehotenské na deň je v sume 7,44987000 eura, teda 223,50 eura pri 30-dňovom mesiaci a 231,00 eura pri 31-dňovom mesiaci,
 • maximálne tehotenské na deň je v sume 11,17480500 eura, teda 335,30 eura pri 30-dňovom mesiaci a 346,50 eura pri 31-dňovom mesiaci.

Výška dávky v roku 2023

 • Jej maximálna denná suma bude predstavovať 11,94411000 eura, to znamená, že budúce mamičky dostanú najviac 358,40 eura mesačne (pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci), resp. 370,30 eura mesačne (pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci).

Príklady výpočtu

Ivane lekár určil deň pôrodu na 1. júla budúceho roka. Keďže pracuje dlhšie ako dva roky, spĺňa podmienku na priznanie tejto dávky. Nárok na tehotenské získala od 24. decembra, teda od začiatku 13. týždňa tehotenstva. Na materskú dovolenku nastúpi šesť týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, teda od 20. mája budúceho roka.

Tehotenské sa jej vypočíta zo zárobkov z roku 2021. Predpokla­dajme, že vlani zarobila 26 000 eur.

Denný vymeriavací základ sa určí ako: 26 000 : 365 = 71,23 eura

Tehotenské na jeden deň bude: 15 % zo 73,97 = 10,70 eura

V mesiaci, ktorý má 30 dní, tak dostane: 321,00 eura

V mesiaci, ktorý má 31 dní, dostane: 331,70 eura

Príklad je len informatívny.

Popri tehotenskej dávke možno naďalej pracovať

Sociálna poisťovňa dávku poskytuje až do skončenia tehotenstva (pôrodom, umelým prerušením tehotenstva alebo spontánnym potratom). Na rozdiel od väčšiny nemocenských dávok môžu budúce mamičky popri jej poberaní zároveň pracovať či podnikať, teda mať ďalší príjem alebo poberať iné dávky, ako sú napr. materské, nemocenské či rodičovský príspevok.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #rodič #rodičovské dávky #tehotenská dávka