Chudobným ľuďom vláda pridá desiatky eur. Od apríla. Kto dostane viac peňazí a akú sumu?

Vláda schválila úpravu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého cieľom je adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám v hmotnej núdzi.

24.11.2022 06:00
šťastná rodina, deti, otec, mama Foto:
Ilustračné foto.
debata (4)

Novela zákona upraví podmienky poskytovania tejto pomoci na základe požiadaviek úradov práce. Zákon okrem iného zvyšuje mieru poskytovanej ochrany určitým osobám (napríklad u osamelého rodiča starajúceho sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa), či uľahčuje prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku. Celkový počet poberateľov dávky pomoci v hmotnej núdzi bol v septembri 57 623.

Novela komplexne upravuje zákon napríklad aj úpravou posudzovania príjmu. Ustanovuje, že tehotenské sa nepovažuje za príjem na účely zákona o životnom minime. Budúcim mamičkám bola doteraz pomoc znížená, lebo poberali tehotenské (práve o sumu tehotenského).

Nové znenie zákona vylúči osobitný príspevok zo systému pomoci v hmotnej núdzi zároveň s rozšírením možností poskytovania príspevku v rámci aktívnej politiky trhu práce. Úprava zákona o hmotnej núdzi má ľudí motivovať pracovať, aby sa mohli úspešne osamostatniť a vymaniť z odkázanosti na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi.

Vďaka viacerým opatreniam bude príjem domácností v núdzi vyšší a bude tak mať pozitívny vplyv na ich hospodárenie. Napríklad, zjednotením výšky ochranného príspevku sa príjem zvýši u člena rodiny, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav a člena rodiny, ktorým je tehotná žena od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, a to o 34,10 eura (teda zo sumy 41,60 na 75,70 eura).

Zvýši sa miera poskytovanej ochrany u osamelého rodiča s malým dieťaťom, a to až do jedného roku veku dieťaťa a naďalej bude trvať nárok na ochranný príspevok zvýšený zo sumy 15,10 až na 75,70 eura.

dôchodcovia, penzisti, manželia, dôchodkový systém Čítajte aj Vláda pripravuje v penziách štyri dôležité zmeny. Čo bude od júla budúceho roka inak?

Dávka v hmotnej núdzi sa nebude podmieňovať účasťou na činnostiach u členov domácností, ktorými sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na osobnú asistenciu alebo opatrovanie.

Novela rieši, aby osoby, ktoré si z objektívnych dôvodov nemôžu riešiť hmotnú núdzu predajom alebo správou majetku, neprišli o možnosť, aby im mohla byť priznaná pomoc v hmotnej núdzi. Z praxe totiž vyplynulo, že niektoré domácnosti sú v hmotnej núdzi, ale pomoc v hmotnej núdzi sa im nemohla priznať, z dôvodu, že sa od nich napr. vyžadoval predaj majetku. Tento majetok, ale napríklad nemohli predať bez súhlasu exekútora, lebo bol v exekúcii, alebo vlastnili staré motorové vozidlá, ako napr. traktory, motorky, resp. nepojazdné motorové vozidlá, ktorých sa vzhľadom na poplatky za zošrotovanie vozidla nevedeli „zbaviť“. Po novom sa exekuovaný majetok ani vyradené alebo staré vozidlá nebudú považovať za majetok, ktorého predajom si môže domácnosť zvýšiť príjem.

Premýšľajúci muž, senior, penzista, otáznik, nejasnosť Čítajte aj Strop dôchodkového veku bude od januára minulosťou. Koho sa zmena dotkne? Ako zistíte kedy pôjdete do penzie + tabuľka

Novela po schválení v parlamente začne platiť 1. apríla 2023.

K 1. januáru 2023 sa zvýšia sumy pomoci v hmotnej núdzi (teda aj dávky v hmotnej núdzi alebo príspevok na bývanie) opatrením o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi. Tlačovú správu Upravená suma životného minima zvýši takmer 60 príspevkov a dávok.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #hmotná núdza #chudobní #pomoc pre chudobných