Aj pri epidémii respiračných ochorení majú rodičia stále nárok na pandemické ošetrovné

Aj v súčasnosti, keď respiračné ochorenia zatvárajú brány škôl a materských škôl, Sociálna poisťovňa vypláca svojim poistencom dávku pandemické ošetrovné (OČR). Dávku môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do veku 11, resp. 18 rokov (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom).

13.01.2023 07:00
Šťastná rodina pred domom Foto:
Ilustračné foto
debata

Nárok na pandemické ošetrovné budú mať aj v prípade, ak sa deti budú učiť on-line z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy na základe rozhodnutia hygienika, riaditeľa školy, resp. zriaďovateľa školy. V prípade starších detí do 16 rokov si rodičia môžu uplatniť nárok vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu jeho osobného a celodenného ošetrovania. V prípade, ak je dieťa nad 11 rokov zdravé a ostáva doma z dôvodu uzavretia triedy/školy, nárok na pandemické OČR nevznikne.

Podmienky nároku na pandemické OČR sa nezmenili

Podmienky nároku na pandemické ošetrovné (OČR) sa nemenia, stále platia pravidlá, ktoré boli zavedené pri vzniku mimoriadnej situácie (12. marca 2020). Táto mimoriadna situácia stále trvá. Dávka môže pomôcť rodičom, ktorí sa o deti starajú doma alebo ak sa deti budú učiť z domu on-line z dôvodu uzatvorenia školy/materskej školy či triedy. Ide napríklad o situáciu, ak hygienik buď z dôvodu tzv. chrípkovej epidémie alebo epidémie koronavírusu uzavrie triedu alebo školu, resp. o uzatvorení rozhodne iný príslušný orgán (riaditeľ školy, zriaďovateľ).

Naďalej platí, že nárok na pandemické OČR má nemocensky poistená osoba, ktorá spĺňa všetky zákonné podmienky nároku a počas krízovej situácie poskytuje osobnú a celodennú starostlivosť dieťaťu do veku 11 rokov (resp. do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom) alebo ošetruje choré dieťa do 16 rokov. Ide o žiakov materskej školy, základnej školy či detských jaslí, ktoré sú uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu a deti tak nemôžu toto zariadenie navštevovať.

rodina, rodičia, dieťa, tehotná, tehuľka Čítajte viac Rodičia dostanú od januára viac peňazí. Kedy sa viac oplatí príspevok na starostlivosť ako rodičovský príspevok?

Ako si rodič uplatní nárok na dávku

Ak bolo vyučovanie v škole alebo jej časti prerušené, rodičia poistenci majú nárok na dávku na obdobie vymedzené rozhodnutím príslušného orgánu. Sociálnej poisťovni k tomu nemusia predkladať žiadne potvrdenie. Informácie o žiakoch, ktorých sa uzavreté zariadenia týkajú, dostáva Sociálna poisťovňa priamo od okresných úradov v sídle kraja, ktorým poskytujú údaje samotné školy. Pre uplatnenie nároku na pandemické OČR stačí, aby rodič, ktorý už mal počas krízovej situácie priznaný nárok na ošetrovné, na konci mesiaca zaslal elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné a vyznačil v ňom dni, počas ktorých sa o dieťa staral. Novú žiadosť o dávku posielať nemusí.

Nárok na pandemické ošetrovné majú poistenci naďalej aj v prípade, ak hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie/izoláciu. Nariadenie karantény/izolácie potvrdzuje dieťaťu pediater na tlačive Žiadosti o ošetrovné a zasiela ho priamo Sociálnej poisťovni. Dĺžku nariadeného karanténneho opatrenia/izolácie vyznačí pediater v tlačive Žiadosť o ošetrovné. Rovnako majú na ošetrovné nárok aj rodičia, ktorí ošetrujú choré dieťa do veku 16 rokov. V tejto situácii je tiež potrebné, aby originál tlačiva Žiadosť o ošetrovné potvrdil pediater a vymedzil v ňom dĺžku potreby ošetrovania, ktorá počas krízovej situácie nemusí byť obmedzená na 14 dní. Túto žiadosť je potrebné predložiť Sociálnej poisťovni.

Postupy žiadosti o dávku ostávajú rovnaké

Nemenili sa ani postupy pri uplatnení nároku na dávku. Karanténu/izoláciu a chorobu dieťaťa musí na origináli Žiadosti o ošetrovné potvrdiť pediater. Ak túto žiadosť zašle Sociálnej poisťovni, ošetrujúci lekár a rodič ešte počas krízovej situácie (od 12. marca 2020) nikdy nečerpal pandemickú OČR, musí o dávku požiadať Sociálnu poisťovňu. Nemusí navštíviť pobočku a môže tak urobiť z domu – je potrebné vyplniť elektronický formulár Žiadosti o pandemické ošetrovné a zaslať ho elektronicky (žiadosť o dávku posiela len raz za celé obdobie koronakrízy).

Ak originál žiadosti odovzdá lekár rodičovi, nárok na pandemické ošetrovné si uplatní rodič priamo predložením originálu žiadosti, v takom prípade nepodáva elektronickú žiadosť. Následne na konci mesiaca poistenec tak ako doteraz zasiela elektronický formulár Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, v ktorom vyznačí dni, počas ktorých sa o dieťa staral alebo ho ošetroval. Tento formulár je potrebné zaslať iba v prípade, ak nárok na ošetrovné nebol uplatnený na originálnej žiadosti Žiadosť o ošetrovné, ktorú potvrdil pediater a vymedzil v nej dĺžku potrebnej starostlivosti alebo ošetrovania.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #ošetrovné #pandemické ošetrovné