Máte viac detí v jasliach? Oplatí sa viac príspevok na starostlivosť či rodičovský príspevok?

Poberáte rodičovský príspevok či prídavok na dieťa? Od januára je ich suma vyššia.

14.01.2023 18:09
rodina Foto:
Ilustračné foto
debata

Rodičovský príspevok

Vypláca ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá také prísne podmienky ako materské, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku prispieva rodinám na podporu starostlivosti o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Výška rodičovského príspevku

Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali nárok na materskú dávku, pôjde o nárast o 28,80 eura na sumu 412,60 eura. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, rodičovský príspevok stúpol ** o 21 eur, teda z 280 eur na **301 eur.

Príspevok na starostlivosť

Výška príspevku na starostlivosť je maximálne 280 eur. Ide o príspevok, ktorý sa poskytuje rodičovi, ktorý pracuje alebo študuje dennou formou a dieťa umiestni napríklad v jasliach. Keďže sa po novom vyplácajú dve sumy rodičovského príspevku, rodičia sa musia rozhodnúť, či je pre nich výhodnejšie poberať príspevok na starostlivosť alebo rodičovský príspevok.

Pre tých rodičov, ktorí majú jedno dieťa do troch rokov a matka alebo otec poberali materské, je výhodnejší rodičovský príspevok, pretože je o 90 eur vyšší ako príspevok na starostlivosť. Ostať pri príspevku na starostlivosť o dieťa sa oplatí tým rodičom, ktorí majú nárok na rodičovský príspevok len v sume 270 eur.

Príspevok na starostlivosť je výhodnejší aj pre rodiny, ktoré majú viac detí do troch rokov, keďže rodičovský príspevok v sume 370 eur môžu dostávať len jeden a príspevok na starostlivosť môžu poberať na dve deti a môžu tak dostať mesačne 560 eur.

príklady Rodičovský či príspevok na starostlivosť?

Matka pracuje a dieťa má umiestnené v súkromných jasliach. Pred tehotenstvom pracovala, takže má nárok na rodičovský príspevok v sume 412,60 eura.

Pre túto matku je výhodnejšie poberať rodičovský príspevok ako príspevok na starostlivosť v sume 280 eur, pretože rodina tak dostane o 132,60 eur mesačne viac.

Matka má dve deti, obe sú v jasliach a na obe poberá príspevok na starostlivosť v maximálnej výške 280 eur. Dostáva tak mesačne 560 eur. Pre túto matku je výhodnejší príspevok na starostlivosť, pretože ten patrí na každé dieťa, ktoré je umiestnené napríklad v jasliach. Keby poberala rodičovský príspevok, dostala by len 412,60 eura, čo je o takmer 150 eur menej. Rodičovský príspevok totiž patrí vždy iba jeden.

Milan Krajniak, minister práce Čítajte viac Krajniak prehodnotil veľa sociálnych dávok. Od 1. januára 2023 ich sumy stúpnu

Minimálne materské stanovené nie je, o navýšenie treba žiadať úrad práce

Výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu, ktorý žiadateľ o túto dávku dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky, minimálna suma materského stanovená nie je. Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (od januára 412,60 eura na mesiac).

Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca.

Príklad: Petre vypočítala Sociálna poisťovňa materské v sume 249 eur. Požiada úrad práce o doplatok na sumu rodičovského príspevku. Bude tak dostávať materské v sume 249 eur a od rodičovský príspevok v sume 163,60 eura.

Prídavok na dieťa

Je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa.

výška príspevku: 60,00 eura na každé nezaopatrené dieťa od jeho narodenia, najdlhšie do 25 rokov veku. Prídavok sa zvýši o 100,00 eura jednorazovo pre dieťa, a to za mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa oprávnenej osoby prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Príplatok k prídavku na dieťa

výška príplatku: 30 eur

Príspevok pri narodení dieťaťa

Je jednorazová štátna sociálna dávka. Vypláca sa v sume 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní, 151,37 eura ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho alebo ak ide o dieťa z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa nedožilo 28 dní, o 75,69 eura sa zvyšuje suma 829,86 alebo suma 151,37 na každé dieťa, ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí a najmenej dve z nich sa dožili 28 dní. Nárok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #prídavok na dieťa #materská dávka #rodičovský bonus