Materské? Dostať ho môže matka aj otec. Ako dlho?

O materské môže požiadať matka aj otec. Ako sa v januári zmenila jeho výška?

, 09.01.2023 10:00
matka, dieťa Foto:
Ilustračné foto
debata
  • Materské môže poberať matka dieťaťa alebo aj otec dieťaťa, manžel matky dieťaťa, manželka otca dieťaťa a tiež osoba starajúca sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu (napr. súdu).
  • Dávka sa nevypláca automaticky, treba o ňu požiadať. Nárok na materské vzniká spravidla počas ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, pričom dávku môže poberať 34 týždňov od vzniku nároku. Toto obdobie môže byť aj kratšie (napr. ak sa matka rozhodne skôr nastúpiť do zamestnania, aj nárok na materské jej zanikne skôr), ale aj dlhšie (napr. v prípade osamelej ženy sa poskytuje 37 týždňov alebo ak poistenka porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, môže materské poberať najdlhšie 43 týždňov).
  • Nevyhnutnou podmienkou na získanie dávky je, že matka (alebo iný poistenec) musí byť v čase tzv. nástupu na materské nemocensky poistená alebo jej musí k tomuto dňu plynúť ochranná lehota. Zároveň musí byť splnená podmienka trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v období dvoch rokov pred pôrodom v prípade matky dieťaťa alebo pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti u iného poistenca.

Aká je suma materského?

maximálne denné materské dosiahne 59,72055000 eura.

Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne v sume 1 791,70 eura mesačne (pri 3-dňovom mesiaci) alebo 1 851,40 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci).

rodina, rodičia, bábätko, dieťa, láska, radosť Čítajte viac Muži už dostávajú otcovské. Od januára zas porastú tehotenské aj materské dávky. O koľko si rodiny prilepšia?

Materská dávka a otec

Otec dieťaťa má nárok na materské, ak ho prevezme do starostlivosti a zároveň splní všetky zákonom stanovené podmienky. Takáto situácia môže nastať najskôr po šiestich týždňoch od pôrodu po dohode s matkou dieťaťa alebo skôr, ak sa matka o dieťa nemôže starať zo zdravotných dôvodov. Trvá najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

  • Materské sa otcovi poskytuje 28 týždňov od prevzatia dieťaťa do starostlivosti, ak prevezme dve a viac detí, 37 týždňov. Ak ide o osamelého otca, má nárok na materské 31 týždňov.
  • V čase, keď materské poberá otec, matka dieťaťa nemôže poberať materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok z úradu práce.
  • Otec dieťaťa nesmie mať počas poberania materského nijaký príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vypláca dávka materské a ktorý má zmluvne dohodnutý so zamestnávateľom. Môže mať iný príjem, avšak musí dieťaťu poskytovať tú časť starostlivosti, ktorú mu do prevzatia poskytovala matka. To znamená, že nestačí iba spísanie formálnej dohody s matkou, ale musí dieťa do starostlivosti aj reálne prevziať. Treba si uvedomiť, že zákon o sociálnom poistení definuje dávku materské ako náhradu za stratu na zárobku počas starostlivosti o dieťa. Už vôbec neumožňuje stav, keď iný poistenec (otec) po prebratí dieťaťa do starostlivosti pracuje a dieťa je v predškolskom zariadení alebo v starostlivosti starých rodičov, resp. inej osoby.
  • Možné je aj tzv. súbežné poberanie dávky materské matkou aj otcom v rovnakom období. Okrem splnenia základných podmienok musí v tomto prípade každý z rodičov poskytovať starostlivosť inému dieťaťu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #materské #materská dávka pre otcov #otcovské