Rok 2023: SZČO zaplatia vyššie odvody do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne

Živnostníci a ďalšie samostatne zárobkovo činné osoby budú platiť vyššie odvody. Ten, kto platí odvody v minimálnej výške, si musí pripraviť 243,10 eura.

10.01.2023 14:00
Muž s papiermi Foto:
Ilustračná foto.
debata

Odvody do Sociálnej poisťovne sa živnostníkom zvyšujú dvakrát ročne – v januári, respektíve od júla či októbra, podľa toho, v akom termíne podá SZČO daňové priznanie. Od januára budú živnostníci platiť do Sociálnej poisťovne odvody v minimálnej výške 200,72 eura.

Zmenil sa a totiž vymeriavací základ, od ktorého sa odvíja výška odvodov, a podľa neho sa určuje, v akej výške bude platiť SZČO mesačné sociálne odvody.

Pre živnostníkov, ostatné SZČO a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie zvýšil na 605,50 eura a maximálny na 8 477 eur.

Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO tak bude od 1. januára 200,72 eura. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, predstavuje táto suma 212,83 eura.

Informáciu o novej výške poistného dostanú SZČO v priebehu tohto mesiaca zo Sociálnej poisťovne listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške za január v novej sume prvý raz zaplatia do 8. februára 2023.

SZČO platia odvody do zdravotnej poisťovne takisto podľa vymeriavacieho základu. Ak vypočítaný mesačný vymeriavací základ SZČO je v tomto roku rovnaký alebo nižší ako minimálny vymeriavací základ 605,50 eura, bude SZČO musieť platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 84,777 eura (42,38 eura osoby so zdravotným postihnutím).

Ak má vyšší ako minimálny vymeriavací základ, bude musieť platiť mesačné odvody z vypočítaného vymeriavacieho základu. Čo sa týka odvodov do zdravotnej poisťovne, počítajú sa z vymeriavacieho základu.

Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie predstavuje 50 % z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu. Minimálny základ SZČO na zdravotné poistenie od januára bude 605,50 eura.

Povinnosť platiť si odvod do zdravotnej poisťovne vzniká dňom, od ktorého je fyzická osoba samostatne zárobkovo činnou osobou.

Výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne sa vypočítava z ročného vymeriavacieho základu z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok.

Vymeriavací základ SZČO predstavuje podiel jednej dvanástiny základu dane z príjmov fyzických osôb z podnikania a inej zárobkovej činnosti, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné, upraveného o príjmy a výdavky, ktoré sa nezahŕňajú do vymeriavacieho základu a koeficientu 1,486.

Výšku vymeriavacieho základu si teda vypočítate z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

K základu treba pručítať zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a výsledok vydeliť koeficientom 1,486. Mesačný vymeriavací základ dostaneme, ak vydelíme ročný vymeriavací základ dvanástimi.

Následne si z tejto sumy vieme vypočítať mesačné sociálne odvody. Tie budú vo výške 33,15 % z uvedenej sumy.

debata chyba
Viac na túto tému: #SZČO #odvody do Sociálnej poisťovne