Od januára sa zvyšujú minimálne odvody do Sociálnej poisťovne. Koľko peňazí pošlete po novom?

Výška odvodov do Sociálnej poisťovne sa pre SZČO mení dvakrát do roka, vždy v januári a júni, respektíve v októbri pre živnostníkov s posunutým daňovým priznaním.

, 03.01.2023 08:00
Povolania Foto:
Ilustračná foto.
debata

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) budú od roku 2023 platiť nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy pre platenie poistného na sociálne poistenie. Odvody za január bude potrebné uhradiť najneskôr do 8. februára 2023.

Minimálne poistné bude pre SZČO predstavovať 200,72 eura a maximálne poistné bude vo výške 2 810,11 eura. Podobne čaká zmena v platení poistného od 1. januára 2023 aj zamestnávateľov a zamestnancov, pre ktorých sa mení výška maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného.

Minimálne a maximálne poistné pre SZČO a DPO od 1. januára 2023

Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre SZČO a DPO sa od 1. januára 2023 zvyšuje tak­to:

 • minimálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 566,50 eur, sa zvyšuje na 605,50 eura,
 • maximálny vymeriavací základ, ktorý je v súčasnosti 7 931 eur, sa zvyšuje na 8 477 eur.
 • Minimálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 200,72 eura. Maximálne poistné pre povinne poistenú SZČO od 1. januára 2023 bude 2 810,11 eura. Minimálne poistné pre DPO, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, bude od 1. januára 2023 vo výške 212,83 eura

Informáciu zo Sociálnej poisťovne o novej výške poistného dostanú SZČO, ktorých sa to týka, v priebehu januára 2023 listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia do 8. februára 2023 (za január 2023).

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol.

Povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená SZČO platí poistné v roku 2023

 • na nemocenské poistenie 4,4 % z vymeriavacieho základu
 • na starobné poistenie 18 % z vymeriavacieho základu, ak nie je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
 • na starobné poistenie 12,50 % z vymeriavacieho základu a na povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 5,50 % z vymeriavacieho základu, ak je sporiteľom starobného dôchodkového sporenia
 • na invalidné poistenie 6 % z vymeriavacieho základu
 • do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z vymeriavacieho základu.

Poistné na invalidné poistenie neplatí SZČO, ktorá je dôchodkovo poistená po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.

Poistné na invalidné poistenie neplatí ani samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dôchodkovo poistená, je poberateľom výsluhového dôchodku a dovŕšila dôchodkový vek.

Na účely platenia poistného na invalidné poistenie sa vzťahujú právne účinky

 • dovŕšenia dôchodkového veku nastávajú dňom, ktorý Sociálna poisťovňa určila ako deň dovŕšenia dôchodkového veku, najskôr dňom jeho určenia,
 • priznania dôchodku nastávajú dňom vydania rozhodnutia o priznaní dôchodku.

Ako si môžete skontroľovať platby

 • Vypočítajte si informatívnu výšku poistného pomocou Kalkulačky na informatívny výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO.
 • Skontrolujte, či sa nenachádzate v Zozname dlžníkov. V ňom sa môžete ocitnúť, ak poistné neplatíte vôbec alebo ho platíte v nesprávnej výške.

Zvýšenú pozornosť venujte platbám:

 • za mesiac júl, kedy sa vám môže zmeniť výška poistného,
 • za mesiac január, kedy sa mení výška minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu, čo môže ovplyvniť výšku vášho poistného.

V nasledujúcich situáciách kontaktujte príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne:

 • ak máte pochybnosti o výške svojho poistného
 • ak ste pri platbe uviedli nesprávne údaje
 • ak vás Sociálna poisťovňa neinformovala o výške vášho poistného.

Využiť môžete aj eSlužbu Saldokonto.

Výška minimálnych odvodov SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1. januára 2023

Sadzba poistného Výška minimálneho vymeriavacieho základu Výška minimálnych odvodov Suma odvodov
Odvody do Sociálnej poisťovne: 33,15 % 605,50 eura 200,72 eura
z toho:      
nemocenské poistenie 4,4 % 605,50 eura 26,64 eura
starobné poistenie 18 % 605,50 eura 108,99 eura
invalidné poistenie 6 % 605,50 eura 36,33 eura
rezervný fond solidarity 4,75 % 605,50 eura 28,76 eura
Odvody do zdravotnej poisťovne 14 %/7 % 605,50 eura 84,77 eura/42,38 e­ura
Koľko zaplatí SZČO spolu      
osoba bez zdravotného postihnutia) 285,49 eura
osoba so zdravotným postihnutím 243,10 eura
debata chyba
Viac na túto tému: #minimálne odvody
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy