Dočkajú sa aj vdovy po policajtoch či vojakoch dlhšieho vyplácania pozostalostných dávok?

V parlamente je návrh novely zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, podľa ktorého by po novom mali mať nárok na dlhšie a skoršie vyplácanie pozostalostnej dávky aj vdovy po vojakoch či policajtoch.

16.01.2023 06:00
pozostalá, smútok, staršia žena, výhľad z okna Foto:
Ilustračné foto.
debata (5)

Zákon ustanovuje podmienky, po splnení ktorých má vdova po policajtovi alebo vojakovi nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku. Podľa doterajšej právnej úpravy má nárok počas jedného roka po úmrtí manžela a po uplynutí tohto obdobia iba v zákonom určených prípadoch.

Sú to prípady, ak sa stará o nezaopatrené dieťa, je invalidná, dovŕšila vek rozhodný pre nárok na starobný dôchodok, vychovala aspoň tri nezaopatrené deti, alebo dovŕšila vek 52 rokov a vychovala dve nezaopatrené deti alebo manželstvo vdovy so zomretým policajtom alebo profesionálnym vojakom trvalo počas služobného pomeru zomretého policajta alebo profesionálneho vojaka najmenej pätnásť rokov alebo k úmrtiu manžela došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

Matka s dcérou (senior) Čítajte aj Rodičovský dôchodok: Dostanú ho od mája aj rodičia policajtov a vojakov?

Právna úprava teda zakotvuje určité zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali dve deti a ešte výraznejšie zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali tri a viac detí.

Nezakotvuje ale žiadne zvýhodnenie pre vdovy, ktoré vychovali jedno dieťa, oproti tým, ktoré nevychovali žiadne dieťa. Navrhovaná právna úprava počíta s ponechaním zvýhodnenia v prípade vychovania dvoch detí, ako aj zvýhodnenia v prípade vychovania aspoň troch detí, avšak dopĺňa aj zvýhodnenie pre vdovy a vdovcov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa. V takýchto prípadoch by nárok na vdovský a analogicky na vdovecký vznikol dovŕšením veku 57 rokov.

lorencovicova Čítajte aj Dnes je modrý pondelok – najdepresívnejší deň v roku. Ako ho prežiť s optimizmom?

„Obdobná zmena nastala od januára vo vzťahu k vyplácaniu vdovského/vdo­veckého dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení. Navrhovaná zmena by teda priniesla rovnaké zvýhodnenie aj pre vdovy a vdovcov, ktorí poberajú vdovský výsluhový dôchodok. Rovnako ako došlo k predĺženiu lehoty na vyplácanie vdovského dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, navrhuje sa aj predĺžiť vyplácanie vdovského výsluhového dôchodku z obdobia jedného roka po úmrtí manžela na dva roky od úmrtia manžela,“ píše sa v dôvodovej správe k zákonu.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #vdovský dôchodok #penzie #vdovecký dôchodok #pozostalosť