Sociálna poisťovňa v decembri vyplatila prvých tritisíc nových dávok otcovské

Novú dávku otcovské dostalo zo Sociálnej poisťovne už prvých tritisíc oteckov, ktorí o dávku požiadali a splnili zákonné podmienky na jej priznanie.

16.01.2023 17:41
otec a dieťa, otcovská dovolenka, materská, rodič Foto:
debata

Od 1. novembra 2022, kedy nová legislatíva začala platiť, zaevidovala Sociálna poisťovňa približne 3 500 žiadostí (do 11. januára 2023). O novú dávku a v súvislosti s týmito žiadosťami zatiaľ priznala nárok na otcovské v 3 028 prípadoch.

dieťa, hendikep, postihnutie, asistencia, pomoc, invalidný vozík Čítajte aj Osoby starajúce sa o ťažko zdravotne postihnuté dieťa by mohli od mája tohto roka požiadať o príspevok na opatrovanie skôr

„V mesiaci december 2022 tak Sociálna poisťovňa vyplatila túto dávku v celkovej sume viac ako 796 tisíc eur v priemernej výške 393,52 eura. Ide o dávky vyplatené za mesiac november 2022. Do konca januára Sociálna poisťovňa postupne vypláca dávky za december 2022,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Otcovské je nový typ dávky materské, ktoré sa poskytuje otcovi z dôvodu starostlivosti o svoje dieťa maximálne 2 týždne v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa.

Ako požiadať o otcovské

Otcovia detí môžu požiadať Sociálnu poisťovňu o vyplácanie tzv. otcovského prostredníctvom tlačiva zverejneného na webovej stránke Sociálnej poisťovne – Žiadosť iného poistenca o materské. Tlačivo je k dispozícii aj v jednotlivých pobočkách Sociálnej poisťovne. Časť A tejto žiadosti vypĺňa iba otec, ktorý žiada o otcovské. Časť B vypĺňajú všetci iní poistenci (aj otcovia), ktorí žiadajú o štandardné materské.

Kam treba žiadosť doručiť

Ak je poistenec zamestnancom, tlačivo Žiadosť iného poistenca o materské je potrebné najskôr predložiť zamestnávateľovi na potvrdenie. Vyplnenú a podpísanú žiadosť následne doručí pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie. Ak ide o zamestnanca, príslušná na rozhodnutie je pobočka podľa sídla zamestnávateľa. Zamestnanec v ochrannej lehote predkladá žiadosť pobočke podľa sídla posledného zamestnávateľa, pričom v tomto prípade zamestnávateľ žiadosť nepotvrdzuje. Ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu alebo dobrovoľne nemocensky poistenú osobu, žiadosť predkladá pobočke podľa miesta trvalého pobytu.

Na rozhodnutie o dávke má Sociálna poisťovňa lehotu 60 dní

Po doručení žiadosti príslušná pobočka Sociálnej poisťovne rozhodne o nároku na dávku v zákonom stanovenej 60-dňovej lehote. Ak poistenec spĺňa všetky zákonné podmienky nároku, dávku mu prizná a po jej priznaní mu ju vyplatí v najbližšom výplatnom termíne.

Otec i matka môžu poberať dávku otcovské a materské súbežne

V prípade tzv. otcovského Sociálna poisťovňa nesleduje, či matka dieťaťa zároveň poberá materské alebo rodičovský príspevok, t. j. matke dieťaťa sa materské vyplácané v tom istom období nekráti, ani neodníma. Obaja rodičia tak môžu v rovnakom období poberať na dieťa dávku materské.

pozostalá, smútok, staršia žena, výhľad z okna Čítajte aj Dočkajú sa aj vdovy po policajtoch či vojakoch dlhšieho vyplácania pozostalostných dávok?

Sociálna poisťovňa zároveň pripomína, že počas poskytovania tzv. otcovského musí otec spĺňať aj podmienku absencie príjmu z toho poistenia, z ktorého si uplatňuje nárok na dávku. V prípade výkonu práce a dosahovania príjmu v inom poistení, výkon tejto práce nesmie brániť starostlivosti o dieťa. Podmienky nároku skúma príslušná pobočka Sociálnej poisťovne, ktorá o ňom rozhodne na základe predloženej žiadosti, po zhodnotení všetkých relevantných dokladov, údajov a informácií v súlade s ustanoveniami zákona o sociálnom poistení.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #dieťa #otec #otcovské