Kto musí zaplatiť daň z motorových vozidiel? Je tak povinný urobiť každý majiteľ auta?

Do konca januára treba podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Túto povinnosť pre nich stanovuje zákon o dani z motorových vozidiel.

23.01.2023 10:57
auto, pasažier, taxi, taxík, mobil, manažér,... Foto:
Ilustračné foto.
debata

"Do 31. januára 2023 je každá fyzická a právnická osoba, ktorá v minulom kalendárnom roku využívala vozidlo na podnikateľskú či inú samostatne zárobkovú činnosť, povinná podať daňové priznanie z motorových vozidiel a zaplatiť tzv. cestnú daň. A to aj v prípade, ak vozidlo bolo na tento účel využívané len časť roka, " upozorňuje Karin Fuentesová, majiteľka spoločnosti Digitoo, ktorá sa zaoberá digitalizáciou účtovných procesov.

V tomto smere podľa Fuentesovej nesmú podnikatelia zabudnúť na dôležitý fakt – v priznaní treba uviesť všetky vozidlá, ktoré boli na podnikanie využívané. To znamená, že nezáleží, či má podnikateľ dané auto zaradené v obchodnom majetku, podstatné je, že ho používal na podnikanie účely. Legislatíva definuje, že cestnú daň musí podnikateľ, resp. zamestnávateľ odviesť aj v prípade, ak zamestnanec využil svoje súkromné auto na služobné účely a vyúčtoval si cestovné náhrady, a rovnako v prípade, ak fyzická či právnická osoba využíva na svoju činnosť vozidlo, ktorého oficiálnym vlastníkom je osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikania alebo dokonca osoba, ktorá zomrela.

"Daňová povinnosť vzniká podnikateľom od prvého dňa v kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo auto použité na podnikateľské účely, a teda sa buď začalo reálne využívať, účtovať, evidovať v daňovej evidencii alebo si naň podnikateľ začal uplatňovať výdavky spojené s jeho užívaním. K zániku daňovej povinnosti dochádza vtedy, ak bolo vozidlo vyradené z obchodného majetku firmy, podnikateľ ukončil svoju činnosť, vozidlo bolo odcudzené či predané, alebo ak podnikateľský subjekt ukončil využívanie vozidla, ktorého majiteľom je iná osoba. Obe skutočnosti – vznik aj zánik daňovej povinnosti – sa uvádza v daňovom priznaní a podnikateľ platí len pomernú časť dane,” uvádza Karin Fuentesová.

Povinnosť odviesť daň

Podnikatelia, ktorí majú vozidlá prenajaté formou operatívneho lízingu, sa zvyčajne o daň z motorových vozidiel nemusia vôbec starať. Urobí to za nich lízingová spoločnosť. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je totiž osoba zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze vozidla. „Bežne je pri operatívnom prenájme zapísaná v technickom preukaze lízingová spoločnosť ako vlastník aj držiteľ vozidla, a teda aj platí daň za toto vozidlo,“ opísal Pavol Strapáč. Existujú však podľa neho aj situácie, keď samotný podnikateľ žiada, aby bol označený ako držiteľ vozidla v technickom preukaze. V takom prípade má on sám povinnosť odviesť daň.upozornil Pavol Strapáč, finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia.

Ak si firma či podnikateľ zaobstarali auto formou finančného lízingu, zvyčajne ostáva daň z motorových vozidiel na ich pleciach. „V prípade finančného lízingu je povinnou osobou platiť daň podnikateľ, ktorý je v technickom preukaze vedený ako držiteľ vozidla. V prípade finančného prenájmu je to štandardne klient lízingovej spoločnosti, ktorý aj platí daň,“ doplnil Pavol Strapáč.

Sadzba dane

Sadzba dane z motorových vozidiel sa určuje v závislosti od kategórie auta. Teda, či ide o osobné autá alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa tiež berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných vozidiel, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav v prípade úžitkových vozidiel. „Zvýhodnenú sadzbu dane majú ťahače a návesy a ak sa jedná o čisto elektrické vozidlo, sadzba dane je aktuálne 0 eur,“ vysvetlil Strapáč. Takto stanovená sadzba dane sa podľa jeho slov ešte upravuje podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave.

Dôležité je, že zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ upozornil. Zároveň zákon zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50-% zľava zo zákonnej sadzby dane upravenej podľa veku vozidla a pri elektromobiloch platí už spomínaná nulová sadzba dane. Pri autách, ktoré v roku 2022 dosiahli 145 mesiacov a viac, čiže sú 12 a viac ročné, sa už sadzba dane zvyšuje o 10 alebo 20 percent.

"Podnikatelia či firmy sa môžu v prípade dane z motorových vozidiel dostať aj do situácie, keď podajú chybné daňové priznanie. Ak si tento omyl všimnú do 31. januára 2023, mali by podať opravné daňové priznanie a vyrovnať rozdiel dane. Ak však podnikateľ chybu zistí až po tomto termíne, musí pripraviť dodatočné daňové priznanie. Presnejšie, túto povinnosť má v prípade ak sa chybou daň znížila. Ak sa naopak, zvýšila, daňovník toto dodatočné daňové priznanie môže podať. „V prípade nepodania priznania správca dane vyrubí pokutu podľa daňového poriadku,“ uviedol Pavol Strapáč.

debata chyba
Viac na túto tému: #Dán #daňové priznanie #daň z motorových vozidiel