Šmykli ste sa na zľadovatenom chodníku? Odškodné pýtajte od obce či mesta

Sneh, mráz, ľad a námraza na cestách, chodníkoch či budovách – typické zimné podmienky sú každoročne spojené s mnohými rizikami, ktoré prinášajú špecifické zimné škody. Ponúkame prehľad najčastejších zimných škôd ako aj tipy, ako postupovať v prípade škodovej udalosti.

26.01.2023 09:55
pocasie, snezenie, chodníky Foto:
Ilustračné foto.
debata

Prasknuté potrubie, úrazy na chodníkoch a ľad padajúci z budov – väčšinu zimných škôd kryje majetkové poistenie. Ako ale treba postupovať v prípade konkrétnych udalostí?

Úraz na zľadovatenom chodníku

Zlomeniny rúk a nôh, podvrtnutia členkov, odreniny či natiahnutie kĺbov – to sú najčastejšie prípady, ktoré nahlasujú klienti v zime po pádoch na zľadovatených chodníkoch. V prípade, že ste sa takto pošmykli a vznikla škoda, náhradu si môžete nárokovať od príslušnej obce alebo mesta , ktoré za údržbu chodníka zodpovedá.

Video
Právnik Patrik Budke z advokátskej kancelárie MPH hovorí v relácii Ide o právo o náhradach škody pri výtlkoch na cestách a neupravených chodníkoch - odvysielané 8. 1. 2021.

„Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť,“ píše sa doslova v cestnom zákone. Znamená to, že zákon obciam ukladá povinnosť udržiavať chodníky v stave schodnosti, teda napr. v zime odstraňovať nánosy snehu a ľadu.

Ak má obec alebo mesto uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, odškodnenie je možné dostať z tejto poistky, ktorá kryje škody na živote, zdraví a majetku spôsobené iným osobám. Nárokovať si môžete bolestné, stratu na zárobku, náklady účelne vynaložené na liečenie, či sťaženie spoločenského uplatnenia. „V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka. Aj preto odporúčame pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentovať,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška.

Samozrejme, aj pri poistení zodpovednosti obce platí, že poistení by mali predchádzať vzniku poistnej udalosti a nemali by údržbu zanedbávať. Obce a mestá nezbavuje zodpovednosti za údržbu napr. tabuľa so všeobecným oznamom, že chodník sa v zime neudržiava. Samozrejme, sú udalosti z vyššej moci, ktoré nastanú náhle a silne ovplyvnia lokálne podmienky (napr. cez noc vzniknutá poľadovica). V takom prípade vlastník či správca za škodu nezodpovedá. Poškodený si môže samozrejme škodu uplatniť aj zo svojho úrazového alebo životného poistenia.

Prasknuté potrubie

„Najčastejšou škodou v zime býva podľa našich štatistík prasknuté potrubie v domoch následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt. Takúto škodu kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, pri likvidácii škody však môže poisťovňa kontrolovať, či poistený zabezpečil potrebnú zimnú údržbu,“ hovorí Zdeněk Hruška.

Ak človek opustí svoju nehnuteľnosť na viac ako 7 dní, mal by vodovodné systémy optimálne vypustiť, uzavrieť prívody a doplniť do vykurovacieho systému nemrznúcu zmes. Ak aj napriek tomu dôjde k škode na potrubí, platí, že poistenie kryje náklady na účelnú opravu, nie na kompletnú renováciu priestoru aj mimo miesta poškodenia.

Nedá sa preto počítať s tým, že poistné plnenie uhradí napríklad aj novú dlažbu či obklady vo väčšej ploche, ako je nevyhnutne nutné. Pre prípad poškodenia majetku tretím osobám (napr. vodou uniknutou do spodných poschodí) slúži poistenie zodpovednosti. To je spravidla zahrnuté v poistení nehnuteľnosti (domu, bytu, domácnosti) ale dá sa uzatvoriť aj samostatne.

Pád snehu alebo ľadu z budov

Za tieto udalosti zvyčajne zodpovedajú vlastníci a správcovia budov, ktorí majú tiež povinnosť týmto prípadom predchádzať včasnou údržbou. Ak vznikne škoda pádom snehovej alebo ľadovej vrstvy, bude poisťovňa vždy skúmať, či nebola údržba budovy zanedbaná a či bolo možné také nahromadenie snehu alebo ľadu predpokladať. Vlastníci alebo správcovia budov by preto mali na strechu namontovať snehové zábrany, ktoré nedovolia snehu voľne kĺzať po strešnej krytine, prípadne si včas objednať odpratanie u špecializovaných firiem.

Pokiaľ napriek tomu dôjde ku škode, môže si poškodený nárokovať náhradu z poistenia zodpovednosti vlastníka alebo správcu objektu. Aj poškodený by mal však preukázať, že postupoval opatrne a dodržal všetky bezpečnostné zásady. „Výnimkou sú situácie vzniknuté z tzv. vyššej moci, teda kedy je príčinou škody nečakane silná a blesková živelná udalosť ako napríklad víchrica. V týchto prípadoch vlastník alebo správca podľa právnej úpravy za škodu nezodpovedá a nemôže byť teda ani uplatnené z jeho poistenia,“ pripomína Zdeněk Hruška.

Polámanie stromov námrazou a tiažou snehu

Pád stromov a vetiev vplyvom námrazy alebo veľkej snehovej vrstvy, ktorý poškodí majetok, možno tiež uplatňovať z poistenia nehnuteľnosti. Pri dojednaní poistenia nehnuteľnosti je vhodné pamätať aj na vedľajšie a doplnkové stavby na záhrade – napríklad na garáž, skleník, altánok alebo oplotenie. Ak strom alebo konáre z pozemku spadnú voľným pádom na cudzí pozemok a tam poškodia majetok tretej osoby, možno škodu uplatniť z poistenia zodpovednosti. Škodu na vozidle spôsobenú pádom predmetu na auto (napríklad strom) je možné kryť z havarijného poistenia. Aj tu však odporúčame v prípade nepriaznivého vývoja počasia radšej auto zaparkovať inde ako pod strom.

debata chyba
Viac na túto tému: #poistenie #poistenie majetku #škodová udalosť