Ste na péenke? Vedeli ste, že vás môžu skontrolovať a dať pokutu? Môže tak urobiť aj zamestnávateľ?

Sociálna poisťovňa kontroluje dodržiavanie liečebného režimu aj na podnet zamestnávateľa, vlani vykonala celkovo 64 tisíc kontrol.

18.02.2023 06:26
žena, choroba, smrkanie, vreckovka, teplota,... Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu dočasne práceneschopného poistenca môže Sociálna poisťovňa vykonať aj na podnet zamestnávateľa. Kontrola sa pritom vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. „V roku 2022 pobočky Sociálnej poisťovne na podnet zamestnávateľov skontrolovali 1 823 zamestnancov na péenke,“ informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Ako sa oznamuje výsledok kontroly zamestnávateľovi

Ak bola dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca zaznamenaná v systéme elektronického zdravotníctva (ePN), Sociálna poisťovňa oznámi informáciu o porušení liečebného režimu zamestnancom prostredníctvom svojich elektronických služieb. Sociálna poisťovňa zamestnávateľom pripomína, že zo zákona mu nie je povinná oznámiť vykonanie každej kontroly, a to ani v prípade, že bola vykonaná na jeho podnet.

Oznamovacia povinnosť sa na ňu viaže len v prípade, ak kontrolnou činnosťou bolo zistené porušenie liečebného režimu.

Kto môže požiadať o kontrolu PN poistenca

Kontrolu dodržiavania liečebného režimu Sociálna poisťovňa vykonáva na podnet:

• posudkového lekára,

• ošetrujúceho lekára,

• zamestnávateľa (kontrola sa vykoná vždy, ak o to požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor),

• inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Sociálna poisťovňa zistila 635 porušení liečebného režimu

V roku 2022 Sociálna poisťovňa vykonala 64 059 kontrol dodržiavania liečebného režimu. „Na porovnanie, v roku 2021 to bolo 32 323 kontrol (išlo o pandemický rok, kedy bola z dôvodu epidemiologických opatrení kontrolná činnosť vykonávaná v obmedzenom režime). Zistila pritom 635 porušení liečebného režimu (404 v roku 2021), v dôsledku čoho bola zastavená výplata dávky nemocenské odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej práceneschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní,“ uviedol Kontúr.

Celkový hmotný postih na nemocenskej dávke predstavoval 99 226 eur (59 351 eur v roku 2021). Sociálna poisťovňa taktiež uložila 193 pokút (146 v roku 2021) v celkovej sume 3 697 eur (2 477 eur v roku 2021).

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #kontroly #péenka #liečebný režim