Vzrástla veličina, ktorá je dôležitá pri výpočte dôchodkov, ale aj iných dávok

Všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využíva pri výpočte minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie poistného na sociálne poistenie. Jeho hodnota za rok 2022 je 15 648 eur.

08.03.2023 18:51
debata
rok priemerná mzda všeobecný vymeriavací základ
2021 1 211 eur 14 532 eur
2022 1 304 eur 15 648 eur

Všeobecný vymeriavací základ sa používa pri výpočte výšky poistného zamestnancov, zamestnávateľov, povinne poistených SZČO a dobrovoľne poistených osôb pre rok 2024. Stanovený všeobecný vymeriavací základ Sociálna poisťovňa využije aj pri výpočte dôchodkových a ďalších dávok – nemocenských, úrazových, garančných a dávok v nezamestnanosti. Prostredníctvom všeobecného vymeriavacieho základu sa určí aj vymeriavací základ poistencov štátu.

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2022 je určený ako súčin hodnoty priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2022 a čísla 12, čiže 1 304 × 12 = 15 648.

debata chyba
Viac na túto tému: #dávky #poistné #všeobecný vymeriavací základ #dôchdoky