Budú mať nárok na materské aj študentky stredných a vysokých škôl? Rozhodnú o tom poslanci

V parlamente je poslanecký návrh zákona, aby sa štúdium na strednej či vysokej škole započítalo do nároku na materskú dávku aj študentkám. Či sa tak stane, rozhodnú poslanci.

13.03.2023 07:00
tehotná žena, tehotenstvo Foto:
Ilustračné foto
debata (1)

Poslanci Vladimíra Marcinková, Vladimír Ledecký a Tomáš Lehotský predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, zmenou ktorého by nárok na materské mali mať aj študentky strednej či vysokej školy.

„Podľa aktuálne platnej legislatívny má poistenkyňa, ktorá je tehotná alebo ktorá sa stará o narodené dieťa, nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Na základne navrhovanej legislatívnej úpravy, ktorú predkladáme sa do doby 270 dní započíta taktiež doba štúdia na strednej škole alebo vysokej škole považovaná za sústavnú prípravu na povolanie, ak poistenka získala týmto štúdiom príslušný stupeň vzdelania,“ píšu poslanci v dôvodovej správe.

otec dieťa materské otec a dieťa Čítajte aj Otcovia už môžu žiadať o novú dávku otcovské. Jednoduchšie je aj získanie materského

Z navrhovanej úpravy vychádza, že podmienkou na to, aby sa poistenkyni zarátavalo štúdium na strednej alebo vysokej škole do 270 dní nemocenského poistenie v dobe dvoch rokov, je nevyhnutné, aby toto štúdium bolo úspešne ukončené.

Cieľom predkladaného návrhu zákona je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy.

„Týmto opatrením zlepšujeme možnosti žien na skĺbenie rodičovstva a pracovného života, obzvlášť skupinu vysokoškolsky vzdelaných žien, ktoré vzhľadom na chýbajúcu právnu úpravu a nemožnosť poberať materskú po ukončení štúdia, nemali vytvorené priaznivé podmienky na materstvo. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia podľa štatistík OECD zarábajú v priemere o 60 % viac ako ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním. Zároveň v prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí evidujeme najnižšiu mieru nezamestnanosti. Predkladaným návrhom zákona sa zameriavame na ženy, pri ktorých máme na Slovensku dlhodobý problém s nízkym percentom ekonomicky aktívnych žien (len 48 % v porovnaní s priemerom EÚ okolo 60 %),“ uvádza sa v dôvodovej správe.

dôchodca, penzista, senior na notebooku, premýšľanie Čítajte aj Ktoré roky sa započítavajú do penzie. Prečo sa posledný neráta? Tu je odpoveď

Poslanci sa inšpirovali českou legislatívou, kde táto právna úprava už platí a okrem iných faktorov spôsobuje odliv slovenských študentiek na české vysoké školy. Obzvlášť špecifickou skupinou sú doktorandky, ktoré vzhľadom na dlhšiu dobu štúdia ho ukončujú vo vyššom veku.

Vzhľadom na to, že nie sú nemocensky poistené sa po ukončení doktorandského štúdia musia zamestnať, aby im nárok na materské vznikol, čím dochádza k zvyšovaniu veku rodičiek. Priemerný vek prvorodičky na Slovensku má stúpajúcu tendenciu, len od roku 2015 po rok 2020 sa zvýšil o 0,5 roka na aktuálnu hodnotu približne 28,1 rokov.

Ak parlament návrh schváli, zmena by do platnosti mala vstúpiť od januára budúceho roka.

Ako je to teraz?

Podmienky, ktoré musí tehotná žena splniť, aby mala nárok na materské:

  • je tehotná (platí len pri matke),
  • je nemocensky poistená osoba alebo jej plynie ochranná lehota po skončení poistenia,
  • má najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch.

Na tieto účely sa vám započíta aj:

  • obdobie akéhokoľvek predchádzajúceho ukončeného nemocenského poistenia,
  • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca pre čerpanie rodičovskej dovolenky a
  • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu nároku na rodičovský príspevok.
1 debata chyba
Viac na túto tému: #peniaze #matky #materské #suma dávky materské