Koniec marca sa blíži, nezabudnite na dane

V prípade, ak ste nevyužili možnosť odložiť si podanie daňového priznania na koniec júna, je pre vás dôležitý dátum 30. marec. Dovtedy musíte daňové priznanie podať a zaplatiť daň z príjmu za rok 2022.

29.03.2023 08:00
daňové, priznanie, dane, odvody, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

Ak patríte k daňovníkom fyzickým osobám, ktorých sa týka povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za minulý rok a zaplatiť dane, je najvyšší čas určené tlačivo vyplniť alebo sa obrátiť na účtovníka. Pokiaľ ste zamestnanec, za ktorého túto povinnosť splnil zamestnávateľ a nemali ste iné príjmy, nemusíte sa daňami zaoberať. Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 musí totiž podať každý daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy v minulom roku presiahli sumu 2 2289,63 eura.

Daňovník je teda povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (teda aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2022 presiahne sumu 2 289,63 eura. Do týchto príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Netýka sa teda len živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb.

V prípade, ak podávate daňové priznanie ako zamestnanec s inými príjmami ako zo zamestnania, podkladom na vyplnenie daňového priznania typu A je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa, ktoré bol zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2023. Toto tlačivo je zároveň povinnou prílohou tohto daňového priznania.

dane, daňové priznanie Čítajte viac Neviete si poradiť s daňovým priznaním? Skúste online daňovu poradňu

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku alebo manžela, uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa, uplatnenie zamestnaneckej prémie za splnenia zákonom vymedzených podmienok alebo si možno znížiť základ dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.

Ak teda podávate daňové priznanie, núka sa vám možnosť uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane. Ak je základ dane daňovníka v roku 2022 rovný alebo je nižší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 4 579,26 eura. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 235,97 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 638,25 eura a jednej štvrtiny základu dane daňovníka. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

Ak ste poberali minulý rok zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur a vykázali základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môžete si uplatniť na vyživované dieťa daňový bonus.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daňový úrad #daňové prizanie