Pokračovanie článku: Lehota na podanie daňového priznania sa kráti

Ako si uplatniť daňový bonus na deti

Ak daňovník poberal v roku 2022 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 3 876 eur a vykázal základ dane (čiastkový základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), môže si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus takto:

  • na dieťa do 6 rokov veku sumu 47,14 eura mesačne
  • na dieťa nad 6 rokov veku do 15 rokov veku sumu 43,60 eura mesačne; nárok na uplatnenie daňového bonusu nevzniká, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacích návykom dieťaťa
  • na dieťa nad 15 rokov veku sumu 23,57 eura mesačne

Daňovník vyživujúci dieťa vo veku od 6 do 15 rokov má možnosť sa rozhodnúť, či bude poberať daňový bonus na dieťa v sume 43,60 eura, alebo či si uplatní dotáciu na stravovanie dieťaťa.

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

  • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené, pričom nemôže ísť o dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • daňovník dosiahol minulý rok príjem aspoň 3 876 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti; do príjmov sa nezahŕňajú tzv. pasívne príjmy, napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľností, príjem z vyplatenia podielového listu),

daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Pri uplatňovaní daňového bonusu od 1. júla 2022 do 31. decembra 2022 postupuje daňovník podľa zákona o financovaní voľného času dieťaťa, ktorým došlo aj k zmene uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom platným do 30. júna 2022.

dane, daňové priznanie Čítajte viac Budete si sami podávať daňové priznanie? Prinášame vám návod, ako ho vyplniť správne

Čo platí od júla

Od 1. 7. 2022 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške

  • 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku
  • 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to iba v prípade, ak sa na vyživované dieťa neposkytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Nárok na daňový bonus podľa postupu od 1.¤7.¤2022 možno uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta z polovice základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov alebo ich úhrnu takto:

Počet vyživovaných detí Percentuálny limit polovice základu dane (čiastkového základu dane )
1 20 %
2 27 %
3 34 %
4 41 %
5 48 %
6 a viac 55 %

Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy, alebo ktorý začal vykonávať podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa zákona o dani z príjmov od 1.7.2022, môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov alebo najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov alebo ich úhrnu.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #daňový úrad #daňové prizanie