Budú príspevky pre opatrovateľov vyššie? Áno, od júla. Polepšia si najmä penzisti + tabuľka

Opatrujete svojho príbuzného? Od júla vám porastie príspevok na opatrovanie. Vyššia bude aj hodinová sadzba za osobnú asistenciu.

24.03.2023 11:21
senior, opatrovanie, dôchodok, penzia Foto:
debata (4)

Rezort práce totiž predložil do pripomienkového konania návrh nariadenia vlády, podľa ktorého od júla porastú príspevky na opatrovanie, ale aj na osobnú asistenciu.

Príspevok pre opatrovateľov v produktívnom veku v prípade, že opatrujú jedného človeka s ťažkým zdravotným postihnutím sa má zvýšiť o viac ako 43 eur na 569 eur mesačne. Ide o tohtoročnú sumu čistej minimálnej mzdy.

Opatrovanie, ošetrovanie Čítajte aj Opatrujete svojho príbuzného? Žiadať môžete o príspevok. Koľko peňazí dostanete?

Ak je opatrovateľom dôchodca, jeho príspevok porastie výraznejšie, jeho suma sa zvýši na 426,75 eura mesačne, teda na 75 percent príspevku poskytovaného opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku.

Od začiatku júla má vzrásť aj sadzba za jednu hodinu osobnej asistencie, a to o 32 centov na 5,52 eura. Táto sadzba slúži na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu.

Suma peňažných príspevkov od júla
Druh peňažného príspevku na opatrovanie Mesačná suma (v eurách)
Peňažný príspevok na opatrovanie – osoba v produktívnom veku, ak opatruje jednu ŤZP osobu 569,00 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie – osoba v produktívnom veku pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s hendikepom 756,80 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie – senior opatrujúci jedného človeka s ŤZP 426,75 eura
Peňažný príspevok na opatrovanie – senior opatrujúci dvoch alebo viacerých ľudí s ŤZP 567,60 eura

V súčasnosti výšky peňažného príspevku na opatrovanie upravuje zákon v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok, resp. ju nepoberá (v tzv. produktívnom veku), od počtu opatrovaných ľudí s hendikepom a od rozsahu poskytovaného opatrovania. V závislosti od týchto skutočností ustanovuje zákon peňažný príspevok v siedmich výškach.

Od júla sa ale menia niektoré podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie pre ľudí, ktorí poberajú dôchodok. Vypúšťa sa znižovanie príspevku z dôvodu poskytovania ambulantnej formy sociálnej služby opatrovanej fyzickej osobe. Touto zmenou bol peňažný príspevok na opatrovanie od 1. júla 2023 ustanovený už len v štyroch výškach v závislosti od počtu opatrovaných osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a od toho, či opatrovateľ poberá, resp. nepoberá dôchodkovú dávku.

Od júla bude navyše príspevok pre penzistu najmenej vo výške 75 % peňažného príspevku poskytovanom opatrovateľovi v tzv. produktívnom veku v závislosti od počtu opatrovaných osôb.

Sumy príspevkov na opatrovanie dnes

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku:

 • Základná výška peňažného príspevku je mesačne:
 • 525,65 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 699,15 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovateľ nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 2-násobok sumy životného minima (468,84 eura),
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima (703,26 eura),
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Ak je opatrovateľom penzista:

 • neskúma a nezohľadňuje sa príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:
 • 262,85 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 349,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 231,30 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 325,10 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 339,10 eura.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #osobná asistencia #príspevok na osobnú asistenciu #hendikepovaný človek