Percentá z dane môžete darovať aj tento rok

Viac ako 18-tisíc rôznych organizácií, združení, nadácií či spolkov sa aj tento rok uchádza o vaše percento z daní. Mnohé z nich totiž len vďaka príspevkom môžu fungovať a rozvíjať svoju činnosť.

30.03.2023 00:00
mama, dieťa, downov syndróm Foto:
Ilustračné foto.
debata

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať dve alebo tri percentá zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, to urobia priamo v daňovom priznaní. Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane, predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Vyhlásenie sa podáva na predpísanom tlačive.

Zamestnanec, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022, predkladá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. apríla. „Keďže tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2. 5. 2023. Povinnou prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ najneskôr do 15. apríla,“ uviedla Martina Rybanská, hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR.

„Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti napríklad pre nadáciu alebo školu, pre ktoré takú dobrovoľnícku činnosť vykonával,“ vraví Rybanská.

Pracujúci v kaviarni Čítajte viac Aké výdavky si môžu živnostníci uplatniť a znížiť si tak dane

Právnická osoba je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať pre určených prijímateľov, ak darovala finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, na verejnoprospešné účely. Ak však dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane nebol poskytnutý, je oprávnená vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať určeným prijímateľom len do výšky 1 % zaplatenej dane.

Živnostník, ktorý podáva daňové priznanie za rok 2022, môže v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3 %, ak v roku 2022 vykonával najmenej 40 hodín dobrovoľnícku činnosť, o čom je však povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

Pokiaľ ide o počet prijímateľov, daňovníci – fyzické osoby môžu označiť za prijímateľa len jeden subjekt, zatiaľ čo právnické osoby môžu svoje percentá z dane darovať viacerým príjemcom. „Platí však pravidlo, že podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba, a osem eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba,“ uvádza Rybanská.

dane, daňové priznanie Čítajte viac Neviete si poradiť s daňovým priznaním? Skúste online daňovu poradňu

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Kto sa o percentá z dane uchádzať nesmie?

 • samotní ľudia (fyzické osoby),
 • podnikateľské subjekty,
 • rozpočtové a príspevkové organizácie,
 • cirkev,
 • záujmové združenia právnických osôb,
 • poľovnícke združenia.

Kto môže prijímať dve percentá z dane?

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • účelové zariadenie cirkví a náboženských spoločnosti
 • organizácia s medzinárodným prvkom
 • Slovenský Červený kríž
 • subjekty výskumu a vývoja
 • Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #daň z príjmu #dve percentá #darovanie 2 percent