Minimálna hodnota stravného lístka je 5,10 eura, pôjde však hore

Zamestnávatelia musia podľa Zákonníka práce poskytovať zamestnancom stravné, ale aj iné príspevky. Komu musí firma poskytnúť stravovaciu kartu alebo finančný príspevok a v akej výške? Kto má nárok na príspevok na rekreáciu a kto na športovú činnosť dieťaťa?

05.04.2023 07:00
muž na obede, šalát, práca, Foto:
Ilustračné foto.
debata

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného na pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,80 eura je minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 eura. ZP určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Pre zamestnancov a ľudí využívajúcich stravné lístky prichádza však dobrá správa. Minimálna hodnota stravného lístka mala byť opäť vyššia, zvýšiť by sa mala z 5,10 eura na 5,48 eura. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o cestovných náhradách navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. S cieľom zmierniť dosahy rastúcej inflácie rezort práce zverejnil predbežnú informáciu k návrhu tohto opatrenia a inicioval tak legislatívny proces. To, odkedy sa sumy stravného zvýšia, bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu k navrhovanému opatreniu. Predpokladaný termín začatia medzirezortného pripomienkového konania je apríl 2023.

Pripravovaným opatrením sa suma stravného zvýši pri trvaní pracovnej cesty od 5 do 12 hodín zo 6,80 eura na 7,30 eura, pri trvaní pracovnej cesty od 12 hodín do 18 hodín z 10,10 eura na 10,90 eura a pri pracovnej ceste trvajúcej nad 18 hodín z 15,30 eura na 16,40 eura. Mechanizmus určenia výšky stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách.

reštaurácia, obed, mladý pár, gastronómia Čítajte viac Zamestnanci majú nárok na stravné, po novom v podobe elektronickej karty

V mesiaci január 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 107,0 %, čo predstavuje zvýšenie o 7,0 percentu­álneho bodu oproti základni (kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 eura bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

Nárok na príspevok na rekreáciu má zamestnanec, ktorý pracuje vo firme, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, Tá poskytne zamestnancovi, ktorý pracuje u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu v sume 55 % oprávnených výdavkov. Najviac môže dostať príspevok v sume 275 eur za kalendárny rok.

Ak pracujete u zamestnávateľa viac ako dva roky, môžete dostať príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnanci #stravné #príspevky na stravovanie