Najchudobnejší penzisti si polepšia, od júla sa zvyšuje minimálny dôchodok. Porastie v októbri opäť?

Kým od začiatku júla tohto roka základná suma minimálnej penzie pri získaní 30 rokov dôchodkového poistenia stúpne zo súčasných 334,30 eura na 359,30 eura, od októbra tohto roka by mala vzrásť na 383,10 eura. Návrh zvýšiť od októbra minimálne dôchodky posunuli poslanci NR SR do druhého čítania.

03.05.2023 06:00 , aktualizované: 10:40
Rodina s deťmi Foto: ,
Ilustračná foto.
debata (23)

Suma minimálnej penzie sa bude navyše určovať staronovým spôsobom. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok bude opäť dosahovať 136 % zo sumy životného minima. Mechanizmus zvyšovania súm životného minima sa totiž od apríla zmenil. Jeho sumy sa budú zvyšovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Mechanizmus zvyšovania súm životného minima sa od apríla zmenil. Jeho sumy sa budú zvyšovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Sumy minima tak budú odzrkadlovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmových domácností.

Životné minimum sa doteraz upravovalo k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší. Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, bolo obdobie od apríla predošlého do apríla aktuálneho roka.

Úpravou valorizačného mechanizmu podľa prognózy ministerstva financií – Inštitútu finančnej politiky (IFP) k makroekonomickej situácii na Slovensku (z februára 2023) sa sumy životného minima upravia na základe rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností s predpokladanou úrovňou 12,7 %. V prípade životného minima u prvej plnoletej fyzickej osoby predstavuje zvýšenie od júla 2023 o takmer 30 eur, zo súčasných cca 234 eur na sumu 264,20 eura. Nárast sa tak premietne do všetkých dávok a príspevkov, ktoré sa viažu na životné minimum.

Od životného minima sa odvíjajú napríklad dávky v hmotnej núdzi, rodičovský príspevok sa oproti roku 2023, keď jeho výška predstavuje 412,60 eura, zvýši o 52,40 eura, čo predstavuje celkom 465 eur.

  2023 zmena zvýšenie
  od 1.7. 2023 od 1.1. 2024  
Životné minimum      
a) prvá plnoletá fyzická osoba 234,42 € 264,20 € 29,78 €
b) ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba 163,53 € 184,30 € 20,77 €
c) zaopatrené a nezaopatrené dieťa 107,03 € 120,63 € 13,60 €
Rodičovský príspevok 301,00 € 339,20 € 38,20 €
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské) 412,60 € 465,00 € 52,40 €
Príspevky náhradnej starostlivosti        
Jednorázový príspevok pri zániku 1 091,80 € 1 230,50 € 138,70 €
Opakovaný príspevok dieťaťu        
od 10 rokov veku 214,10 € 241,30 € 27,20 €
nad 10 rokov veku do 15 rokov veku 246,20 € 277,50 € 31,30 €
nad 15 rokov veku 267,60 € 301,60 € 34,00 €
Zvýšený opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 0,00 €    
starajúcemu sa o 2 súrodencov 104,40 € 117,70 € 13,30 €
starajúcemu sa o 3 súrodencov 208,80 € 235,30 € 26,50 €
starajúcemu sa o 4 súrodencov 313,10 € 352,90 € 39,80 €
starajúcemu sa o 5 súrodencov 417,50 € 470,50 € 53,00 €
starajúcemu sa o 6 súrodnecov 521,80 € 588,10 € 66,30 €
starajúcemu sa o 7+ súrodencov 626,20 € 705,70 € 79,50 €
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi 256,90 € 289,60 € 32,70 €
Dávky v hmotnej núdzi Stav od 1. 4. 2023 Zmena od 1. 10. 2023
jednotlivec bez detí 74,00 € 83,40 €
jednotlivec – 1 až 4 deti 140,70 € 158,60 €
jednotlivec – 5 detí a viac 205,50 € 231,60 €
dvojica bez detí 128,60 € 144,90 €
dvojica – 1 až 4 deti 192,40 € 216,80 €
dvojica – 5 detí a viac 259,40 € 292,30 €
Ochranný príspevok 75,70 € 85,30 €
Aktivačný príspevok 75,70 € 85,30 €
Príspevok na nezaopatrené dieťa 20,70 € 23,30 €

Zdroj: ministerstvo práce

Príspevok na bývanie
Príspevok na bývanie stav od 1.4.2023 zmena od júla 2023
1 osoba 63,90 € 83,00 €
2 osoby 101,90 € 140,90 €
3 osoby 101,90 € 178,80 €
4 osoby 101,90 € 216,70 €
5 a viac osôb 101,90 € 254,50 €

Minimálne dôchodky porastú

Penzisti s minimálnym dôchodkom si od júla polepšia. Minimálne dôchodky čaká od júla rozmrazenie. Suma minimálnej penzie sa bude navyše určovať staronovým spôsobom. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok bude opäť dosahovať 136 % zo sumy životného minima.

  • Suma minimálnej penzie sa bude zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuál­ne body.
  • A keďže životné minimum by malo od júla vzrásť na 264,20 eura, suma minimálnej penzie za 30 kvalifikovaných rokov by mala byť 359,30 eura, čo je nárast o viac ako 25 eur. Dnes je penzijné minimum za 30 rokov 334,30 eura.

Obedy zadarmo sú späť

Od 1. mája budú opätovne zavedené dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, tzv. obedy zadarmo.

Nárok na obedy zadarmo budú mať všetci žiaci posledného ročníka materských škôl a základných škôl. Cieľom je zabezpečiť, aby všetky deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, mali adekvátny prísun zdravého a teplého jedla, a tak si systematicky budovali vzťah k správnym stravovacím návykom.

Dotáciu na stravu dostanú deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo sú žiakmi základnej školy. Stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je podmienené prihlásením dieťaťa na stravovanie pomocou zápisného lístka stravníka. Tým rodič potvrdzuje záujem o stravovanie dieťaťa v školskej jedálni. Zároveň pri prihlásení, ak má záujem, požiada o poskytnutie dotácie na stravu na jeho dieťa.

Dotácia nie je limitovaná hranicou príjmu domácnosti. Nebude sa prihliadať ani na to, či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa. To znamená, že na dieťa si môže uplatňovať dotáciu na stravu aj v prípade, že naň poberá daňový bonus.

Na dieťa v poslednom ročníku materskej školy je výška dotácie na stravu v sume 1,40 eura na deň, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho programu a odoberie obed. V prípade žiaka prvého stupňa základnej školy sa poskytne dotácia na stravu v sume 2,10 eura na deň, ak sa zúčastní na vyučovaní a odoberie obed. Rovnaké podmienky platia aj pre žiaka druhého stupňa základnej školy, ktorému dotácia na stravu prináleží v sume 2,30 eura na deň.

Naďalej platí, že dotácia na stravu môže byť priznaná aj dieťaťu v inom ako v poslednom ročníku materskej školy, ak dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príuem domácnosti je najviac vo výške životného minima. Dotácia na stravu sa rovnako poskytne všetkým deťom v materskej škole, ak 50 % všetkých detí, ktoré navštevujú materskú školu, s výnimkou posledného ročníka, pochádza z domácností, ktoré sú odkázané na pomoc v hmotnej núdzi.

Ak má žiak individuálny študijný plán bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole, rovnako má nárok na dotáciu na stravu za identických podmienok ako žiaci študujúci dennou formou štúdia.

žena, peniaze, sporenie, prasiatko Čítajte viac Štát opäť rozdáva 100 eur, ľudia ich dostanú v júni. Žiadosť už môžu posielať teraz. Zvýšia sa aj dávky v hmotnej núdzi a minimálne dôchodky

Vyššia hodnota gastrolístka

Rezort práce navrhuje zvýšiť sumy stravného pre zamestnancov. Reaguje tým na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní. Minimálna hodnota stravného lístka by mala dosiahnuť 5,48 eura.

Mechanizmus určenia výšky stravného stanovuje zákon o cestovných náhradách. V januári tohto roka dosiahol mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní hodnotu 107,0 %, čo predstavuje zvýšenie o 7,0 percentu­álneho bodu. Tým bola splnená podmienka na zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Stravné by sa malo zvýšiť takto:

  • 5 až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,80 na 7,30 eura,
  • nad 12 až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 10,10 na 10,90 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 15,30 na 16,40 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 7,30 € bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,48 eura. Ide však o minimálnu sumu, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytnúť ju vo vyššej sume.

Naposledy sa sumy stravného pri pracovných cestách zvýšili opatrením ministerstva práce 1. januára tohto roka.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #obedy zadarmo #pomoc v hmotnej núdzi #dávky pre chudobných