Nezamestnaní dostanú o 100 eur viac. Kto má na tieto peniaze nárok a čo sa ešte zvýši?

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti a garančného poistenia, ktoré svojim poistencom priznáva a vypláca Sociálna poisťovňa, bude od 1. júla vyššia. Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvýši o viac ako 91 eur mesačne a dávka garančného poistenia stúpne o 279 eur.

08.06.2023 11:23
žena, práca, nezamestnanosť Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Vyššiu maximálnu dávku v nezamestnanosti budú dostávať noví žiadatelia – teda tí, ktorí sa po 1. júli 2023 zaevidujú na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny do evidencie uchádzačov o zamestnanie, v posledných 4 rokoch boli poistení v nezamestnanosti najmenej 730 dní a dosahovali v tomto období mzdu nad hranicou 2 608 eur mesačne.

O 279 eur mesačne sa od 1. júla 2023 zvýši aj maximálna dávka garančného poistenia, ktorú Sociálna poisťovňa vypláca zamestnancom v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

V júni klesla nezamestnanosť. Pozrite si k tomu tlačovú konferenciu s Milanom Krajniakom
Video
Zdroj: TASR

Maximálna dávka v nezamestnanosti dosiahne od júla najviac 1 329,10 eur

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti dosiahne od 1. júla 2023 pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 329,10 eur (v súčasnosti je 1 234,30 eur) a pri 30-dňovom mesiaci bude predstavovať 1 286,20 eur (v súčasnosti 1 194,50 eur).

Noví žiadatelia o dávku tak budú dostávať maximálnu dávku vyššiu o viac ako 91 eur mesačne. Poberať ju možno najviac 6 mesiacov. Nová hranica maximálnej výšky dávky v nezamestnanosti sa bude týkať len tých dávok, na ktoré vznikne nárok od 1. júla 2023. Poistencom, ktorí už dávku poberajú, sa výška dávky od júla nemení.

dôchodca Čítajte viac Sociálna poisťovňa mimoriadne zvýši od 1. júla 2023 dôchodky. Kedy sa budú vyplácať? (+príklad)

Nárok na dávku v nezamestnanosti majú po splnení zákonných podmienok povinne poistené osoby v nezamestnanosti, t. j. zamestnanci na základe trvalého pracovného pomeru alebo zamestnanci – dohodári s pravidelným mesačným príjmom na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) nie sú povinne poistení, môžu však nárok na dávku získať, ak boli potrebné obdobie dobrovoľne poistení.

Na posúdenie nároku na dávku pritom nemá vplyv to, akým spôsobom bol pracovnoprávny vzťah ukončený (dohodou či výpoveďou) a ani to, či išlo o pracovný pomer na určitý, resp. neurčitý čas. Podrobnosti sú uvedené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dávka v nezamestnanosti.

Maximálna výška dávky garančného poistenia bude od júla najviac 3 912 eur

Od 1. júla 2023 sa zvýši aj maximálna výška dávky garančného poistenia – oproti súčasnosti bude vyššia o 279 eur. Na túto dávku má po splnení zákonných podmienok nárok zamestnanec, ktorý je alebo bol v pracovnoprávnom vzťahu u zamestnávateľa, ktorý sa stal platobne neschopným a neuspokojoval jeho nároky z pracovnoprávneho vzťahu.

Ak platobná neschopnosť zamestnávateľa vznikne v období od 1. júla 2023 do 30. júna 2024, výška dávky garančného poistenia môže dosiahnuť maximálne sumu 3 912 eur. V predchádzajúcom ročnom období (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023) bola jej maximálna výška 3 633 eur.

rodina, deti, manželia Čítajte viac Prídavky či podpora v nezamestnanosti? Aké dávky môžete dostať od úradu práce?

Zamestnávateľ je v súvislosti s nárokom na dávku garančného poistenia platobne neschopný vtedy, ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu alebo súd začal konkurzné konanie bez tohto návrhu podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Podrobné informácie sú na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Dávka garančného poistenia.

V apríli 2023 Sociálna poisťovňa vyplácala 38 726 dávok v nezamestnanosti v priemernej výške 544,79 eura. V rovnakom období v apríli 2023 dostávalo garančnú dávku 74 poberateľov v priemernej výške 2 352,86 eura.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #nezamestnanosť #dávka v nezamestnanosti