Slávny Matovičov balíček v praxi? Sľubovaných 200 eur mesačne je len pre úzku skupinu ľudi, tí, čo to potrebujú, nárok nemajú

Na 200 eur na dieťa nemajú nárok všetci pracujúci rodičia. Maximálna výška daňového bonusu je aktuálne na úrovni 140 eur mesačne na dieťa mladšie ako 18 rokov a 50 eur na dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov.

21.10.2023 10:00
rodina v kuchyni Foto:
Ilustračná foto.
debata

Systém daňového bonusu na dieťa sa počas minulého roka niekoľkokrát menil. Upravovala sa jeho výška, veková hranica dieťaťa pre priznanie nároku či ďalšie kritériá na jeho priznanie. Spolu s daňovým bonusom sa zvýšila aj suma prídavku na dieťa na 60 eur mesačne. Ide o tzv. rodinný balíček, ktorý má platiť len dočasne, do roku 2025. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ale na svojom blogu upozorňuje na to, že na plný daňový bonus na dieťa nemajú nárok všetci pracujúci rodičia.

Maximálna výška daňového bonusu je aktuálne na úrovni 140 eur mesačne na dieťa mladšie ako 18 rokov a 50 eur na dieťa, ktoré dovŕšilo 18 rokov. Tieto vekové hranice sú tiež novinkou a dočasne na dva roky nahradili vekovú hranicu 15 rokov. Na daňový bonus má nárok rodič dieťaťa, ktorý má nenulový pracovný príjem. Zároveň je zadefinovaná maximálna percentuálna výška daňového bonusu, ktorá berie do úvahy výšku jeho príjmu a tiež počet detí.

Nízke príjmy, menší bonus

„Vznikla tak paradoxná situácia, keď nárok na plnú sumu daňového bonusu nemajú rodičia s najnižšími pracovnými príjmami," upozorňuje RRZ. Zamestnaný rodič jedného dieťaťa do 18 rokov potrebuje na získanie plnej sumy 140 eur hrubú mzdu 809 eur mesačne. Pri dvoch deťoch potrebuje 1 198 eur a pri troch deťoch 1 427 eur mesačne. Ak je rodičom živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky a platí minimálne odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, tak potrebuje ročný príjem vo výške aspoň 29 565 eur. Pri dvoch deťoch potrebuje 35 871 eur a pri troch deťoch 38 250 eur ročne.

Čiastočne zmiernenie podľa rozpočtovej rady priniesla dodatočne prijatá zmena, keď sa do príjmu rodiča, ktorý poberá daňový bonus, môže v daňovom priznaní započítať aj príjem druhého rodiča. Teda v prípade rodín s obomi zamestnanými rodičmi musia mať spolu hrubý príjem aspoň 809 eur pri jednom dieťati, 1 198 eur pri dvoch deťoch a 1 427 eur mesačne pri troch nezaopatrených deťoch. Daňový bonus aj prídavok na dieťa sú po poslaneckých zmenách definované pevnou sumou, to znamená, že sa nepočíta s ich automatickým zvyšovaním v nasledujúcich rokoch.

Prídavok na dieťa

RRZ odhaduje, že na Slovensku je v tomto roku približne 1,2 milióna nezaopatrených detí, ktorých rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Z tohto počtu je 93 percent detí takých, ktoré majú pracujúcich rodičov. Ich rodičia si preto môžu uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na plnú sumu daňového bonusu majú len tí rodičia, ktorí majú dostatočne vysoký pracovný príjem. To sa týka len 72 % detí, resp. ich rodičov.

Nárok na plný daňový bonus a zároveň prídavok na dieťa, teda v spoločnej výške 200 eur majú rodičia 55 % detí. Ide o deti, ktoré nedovŕšili 18 rokov a ich rodičia majú dostatočný pracovný príjem. Na nezaopatrené deti staršie ako 18 rokov pripadá nárok na daňový bonus vo výške 50 eur a tiež prídavok na dieťa 60 eur, spolu teda 110 eur. Takýchto detí je na Slovensku približne 17 %. Nárok na znížený daňový bonus z dôvodu nízkeho pracovného príjmu rodičov a prídavok na dieťa pripadá na rodičov 21 % zo všetkých detí. Približne 7 % detí má rodičov bez pracovného príjmu, ich rodičia majú nárok iba na prídavok na dieťa a nemajú nárok na daňový bonus.

Potrebný je vysoký príjem

Na získanie plnej sumy daňového bonusu na dieťa musia mať obaja rodičia v súčte dostatočne vysoký príjem. Platí, že čím viac detí majú, tým vyšší príjem potrebujú na získanie plnej sumy. „Môžeme teda povedať, že rodičia s nízkym pracovným príjmom nemajú nárok na plnú výšku a daňový bonus na dieťa je v ich prípade znížený," upozorňuje RRZ. Odhaduje, že na Slovensku pripadá znížený daňový bonus na 22 % detí. „Z regionálneho pohľadu je najviac takýchto detí vo východnej časti Slovenska. Priemernú výšku zníženého daňového bonusu odhadujeme na 84,9 eura pri deťoch do 18 rokov a 25,4 eura pri deťoch, ktoré dovŕšili 18 rokov," dodala rozpočtová rada.

Balíček Igora Matoviča

„Platí, že týmto sa Slovensko stalo európskym unikátom a lídrom v podpore rodiny v prepočte na HDP, v prepočte na priemernú mzdu. Neexistuje krajina v Európskej únii, ktorá by dávala viac v priamej finančnej podpore na dieťa ako Slovensko,“ skonštatoval v čase schválenia takzvaného prorodinného balíčka vtedajší premiér Igor Matovič. V rámci balíčka sa novelizoval zákon o dani príjmov a tým sa zvýšil daňový bonus zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov.

debata chyba
Viac na túto tému: #daňový bonus #prídavok na dieťa #rodinný balíček