Pokračovanie článku: Opatrujete doma osobu? Môžete dostať príspevok aj viac ako 700 eur. Ako na to?

Nárok na peňažný príspevok zanikne

Ak bol poskytnutý neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel, alebo ak príslušný úrad práce zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP, či v prípade, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 50 000 eur), dňom smrti fyzickej osoby, ktorej bol poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie. Zaniká aj v takom prípade, ak bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný pred smrťou fyzickej osoby, ktorej bol poskytovaný, splatné sumy, ktoré neboli vyplatené do dňa jej smrti, nebudú vyplatené.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #ŤZP #opatrovateľský príspevok