Pokračovanie článku: Opatrujete doma osobu? Môžete dostať príspevok aj viac ako 700 eur. Ako na to?

Ako si vybaviť žiadosť

Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Rezort práce odporúča, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Čo má žiadosť o príspevok na opateru obsahovať:

  • meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu a rodné číslo oboch – žiadateľa aj opatrovanej osoby,
  • doklad o tom, že sa fyzická osoba, ktorá má byť opatrovaná, aj žiadateľ považujú za účastníkov právnych vzťahov (napr. platný občiansky preukaz),
  • vyplnený aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky nález lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore,
  • potvrdenie o príjme opatrovanej osoby a príjme osôb s ňou spoločne posudzovaných (ľudia, ktorí s opatrovaným žijú v spoločnej domácnosti) za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti, ak je žiadateľom osoba v produktívnom veku a nepoberá žiadne dôchodkové dávky,
  • ak žiadateľ popri opatrovaní vykonáva zamestnanie, treba predložiť potvrdenie o príjme z tohto zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť podaná,
  • vyhlásenie o majetku opatrovanej fyzickej osoby s ŤZP,
  • odôvodnenie žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu.

Zdroj: Tatra banka

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #senior #ŤZP #opatrovateľský príspevok