Pokračovanie článku: Desať dávok, na ktoré máte od štátu nárok +príklady, kto koľko dostane a ako sa počíta ich výška

4. Pozostalostná úrazová renta

Máte rozhodnutie súdu, na základe ktorého je istá osoba povinná poskytovať vám výživu a táto osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania? V tom prípade môžete byť zabezpečený dávkou úrazového poistenia – pozostalostnou úrazovou rentou.

Kto má nárok na pozostalostnú úrazovú rentu?

Na pozostalostnú úrazovú rentu poskytovanú z úrazového poistenia zamestnávateľa má nárok fyzická osoba, voči ktorej mal zosnulý, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, v čase úmrtia vyživovaciu povinnosť určenú súdom, a v čase úmrtia nedovŕšil dôchodkový vek alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Nárok nevzniká osobám, ktoré majú nárok na jednorazové odškodnenie, t. j. manžel, manželka a nezaopatrené deti.

Nárok na pozostalostnú úrazovú rentu zaniká dňom, v ktorom by zomrelý dovŕšil dôchodkový vek.

peniaze Čítajte viac Niektorým zamestnancom zostane z výplaty o desiatky eur menej, zvýšili sa tieto odvody. Ste medzi nimi aj vy?

Výška dávky

Mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške výživného alebo príspevku na výživu, ktoré bol poškodený povinný platiť ku dňu svojej smrti. Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo súhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty, na ktorú mal alebo by bol mal poškodený nárok pri stopercentnej strate pracovnej schopnosti. To platí aj vtedy, ak poškodený bol poberateľ úrazovej renty z dôvodu nižšieho percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti.

Suma pozostalostnej úrazovej renty alebo súhrn súm pozostalostných úrazových rent po tom istom poškodenom nesmie presiahnuť sumu úrazovej renty, na ktorú mal alebo by bol mal poškodený nárok pri stopercentnej strate pracovnej schopnosti. To platí aj vtedy, ak poškodený bol poberateľ úrazovej renty z dôvodu nižšieho percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky