Pokračovanie článku: Desať dávok, na ktoré máte od štátu nárok +príklady, kto koľko dostane a ako sa počíta ich výška

6. Pracovná rehabilitácia a rehabilitačné

Pracovná rehabilitácia je dávka úrazového poistenia, ktorá má pomôcť poškodenému vrátiť sa do práce a spoločnosti po pracovnom úraze alebo chorobe z povolania. Pracovná rehabilitácia je výcvik potrebný na to, aby poškodený získal pracovné schopnosti, ktoré potrebuje na výkon doterajšej činnosti alebo inej vhodnej činnosti, ktorá zodpovedá jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu.

V prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania môžete absolvovať pracovnú rehabilitáciu. Rehabilitačné je peňažná dávka, ktorá vás má finančne zabezpečiť počas absolvovania pracovnej rehabilitácie. Ak sa vám poskytuje pracovná rehabilitácia, máte nárok na rehabilitačné.

7. Rekvalifikácia a rekvalifikačné

Mali ste pracovný úraz alebo vám bola zistená choroba z povolania, ktoré vám znemožňujú návrat do pracovného života? Môže vám v tom pomôcť rekvalifikácia – dávka poskytovaná z úrazového poistenia, ktorá má pomôcť vrátiť sa do pracovného i spoločenského života.

Rekvalifikácia je zmena doterajšej kvalifikácie. Pre novú kvalifikáciu je potrebné získať nové zručnosti a znalosti, prípadne praktickú prípravu. Nová kvalifikácia je činnosť zodpovedajúca vašej zdravotnej spôsobilosti na prácu s prihliadnutím na vek, pracovné schopnosti a kvalifikáciu.

Poskytla vám Sociálna poisťovňa z úrazového poistenia rekvalifikáciu? Na to, aby ste boli počas rekvalifikácie finančne zabezpečený, slúži rekvalifikačné – peňažná dávka poskytovaná tiež z úrazového poistenia. Na rekvalifikačné máte nárok, ak vám bola poskytnutá rekvalifikácia.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pracovný úraz #úrazové poistenie #úrazové dávky