Ako sa dajú získať stovky eur navyše od štátu či zamestnávateľa k výplate? Poznáte tieto príspevky a máte na ne nárok?

Zamestnanci na Slovensku dostávajú rôzne peňažné príspevky. Okrem príspevku na stravovanie alebo rekreáciu majú nárok napríklad aj na príspevok na bývanie alebo sťahovanie za prácou.

22.11.2023 06:00
muž, zamestnanec, práca Foto:
Ilustračné foto.
debata

Jedným z príspevkov, o ktorý môžu zamestnanci požiadať, je príspevok na dochádzku za prácou. Určený je pre tých zamestnancov, ktorí dochádzajú za pracovným miestom a majú na to väčšie náklady. Štát poskytuje finančnú podporu na krytie časti týchto nákladov, čo môže byť pre zamestnancov veľkou výhodou. Výška príspevku môže dosahovať aj 200 eur.

Ďalším zaujímavým príspevkom je podpora pre občanov, ktorí sa rozhodnú presťahovať za prácou. Tento príspevok môže pomôcť pokryť náklady spojené s presťahovaním, ako sú nájomné, doprava a podobne. Je to opatrenie, ktoré podporuje mobilitu pracovnej sily a môže byť dôležitým faktorom pre tých, ktorí hľadajú lepšie pracovné príležitosti mimo svojej aktuálnej lokality. Ak sa za prácou sťahujú napríklad manželia, tak takýto príspevok platí len pre jedného z nich.

UP Pohreb Čítajte viac Kto má nárok požiadať o príspevok na pohreb? V akej výške ho štát poskytuje?

Aj zamestnávateľ sa môže zapojiť do podpory zamestnanca, ktorý je napríklad nájomcom bytu štátom podporovaného nájomného bývania na základe nájomnej zmluvy podľa osobitného predpisu, príspevok na štátom podporované nájomné bývanie, v sume najviac 4 eurá na meter štvorcový podlahovej plochy bytu, najviac však v sume 360 eur za kalendárny mesiac, ak je zamestnanec v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Zamestnanci na Slovensku môžu mať tiež nárok na príspevky na rekreáciu a športovú činnosť. Tieto príspevky sú zamerané na podporu zdravia a pohody zamestnancov prostredníctvom športu a aktívneho oddychu. Zamestnávateľ uhradí viac ako polovicu rekreácie do sumy 500 eur. Zamestnanec si doplatí zvyšných 45 percent. Nárok na túto formu benefitu má vtedy, ak vo firme odpracoval minimálne dva roky a firma má viac ako 49 zamestnancov. Ak má menej zamestnancov, závisí od majiteľa, či svojim pracovníkom benefit ponúkne. Zamestnanec môže o príspevok na rekreáciu dokonca počas roka požiadať viackrát. Maximálnu sumu 275 eur si zamestnanci nemusia minúť hneď.

Príklad vypočítal bývalý minister práce a v súčasnosti odborník na sociálne veci Jozef Mihál: „Pani Alica si počas roka 2022 u zamestná­vateľa po prvýkrát uplatnila príspevok po Veľkej noci za víkend strávený na Slovensku, za rekreáciu zaplatila 240 eur a zamestnávateľ jej vyplatil príspevok 132 eur (55 % z 240 eur). Druhýkrát si uplatnila príspevok za letný detský denný tábor, za ktorý zaplatila 140 eur. Zamestnávateľ jej vyplatil príspevok 77 eur (55 % zo 140 eur). Po tretíkrát si uplatnila príspevok za týždňový pobyt v Slovenskom raji, za ktorý platila 400 eur. Zamestnávateľ jej vyplatil príspevok 66 eur (275 – 132 – 77 = 66 eur). Pri treťom príspevku síce vychádza 55 % z 400 eur = 220 eur, ale platí, že zamestnankyňa má za jeden kalendárny rok nárok na príspevok v súčte najviac 275 eur. Preto je tretí príspevok vo výške 66 eur. 132 eur + 77 eur + 66 eur = 275 eur.“

Okrem týchto príspevkov štát vypláca peniaze špeciálne len pre niektoré profesie. Príkladom je príspevok za prácu v obecnej polícii.

Rôzne príspevky sú určené rôznym skupinám občanov a zamestnancov, a preto je dôležité, aby každý individuálne skontroloval, na ktoré príspevky má nárok. Štátne príspevky pre zamestnancov na Slovensku predstavujú dôležitý nástroj na podporu zamestnanosti, mobility a celkového blaha občanov. Poskytujú finančnú podporu v rôznych oblastiach života a môžu mať pozitívny vplyv na pracovný a osobný život jednotlivcov. Je však dôležité byť informovaný a využívať dostupné príležitosti, aby sme mohli efektívne ťažiť zo štátnej podpory.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #zamestnanec #štát