Na splnenie tejto povinnosti ostáva už len niekoľko dní. Hrozí vám pokuta 16 000 eur, týka sa to tisícok Slovákov

Podnikatelia majú do konca januára povinnosť podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Vyplýva to zo zákona o dani z motorových vozidiel. Ide o povinnosť, ktorá platí pre každú fyzickú alebo právnickú osobu používajúcu auto na podnikanie u nás alebo v zahraničí alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

20.01.2024 06:00
peňaženka, peniaze, hotovosť Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Termínom na podanie daňového priznania je 31. január 2024, v tomto termíne je aj daň splatná,“ upozornil Pavol Strapáč, finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia – lídra na trhu operatívneho lízingu. Ako ďalej Pavol Strapáč doplnil, pri bankových prevodoch platenia dane je potrebné brať do úvahy aj čas uzávierky transakcií pri jednotlivých bankách. „Dôležitý tu je termín, kedy sú odpísane financie z účtu daňovníka.“

V súvislosti s daňou z motorových vozidiel hrozia najmä tieto sankcie: pokuta za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote (od 30 eur do 16 000 eur), úrok z omeškania, ak nebude daň z motorových vozidiel zaplatená v ustanovenej lehote.

Vek v mesiacoch Zníženie(-)/Zvýšenie(+) sadzby o %
–36 25% (-)
37–72 20%(-)
73–108 15%(-)
109–144 Zákonná sadzba
145–156 10%(+)
–157 20%(+)

Ak si firma či podnikateľ zaobstarali auto formou finančného lízingu, zvyčajne ostáva daň z motorových vozidiel na ich pleciach. „V prípade finančného lízingu je povinnou osobou platiť daň podnikateľ, ktorý je v technickom preukaze vedený ako držiteľ vozidla. V prípade finančného prenájmu je to štandardne klient lízingovej spoločnosti, ktorý aj platí daň,“ doplnil Pavol Strapáč.

Sadzba dane z motorových vozidiel sa určuje v závislosti od kategórie auta. Teda, či ide o osobné autá alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa tiež berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných vozidiel, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav v prípade úžitkových vozidiel. „Zvýhodnenú sadzbu dane majú ťahače a návesy a ak sa jedná o čisto elektrické vozidlo, sadzba dane je aktuálne 0 eur,“ vysvetlil finančný riaditeľ Strapáč. Takto stanovená sadzba dane sa podľa jeho slov ešte upravuje podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave.

dôchodci, peniaze, seniori, dôchodok, hotovosť Čítajte viac Do konca mesiaca musíte stihnúť túto povinnosť. Inak vám hrozí pokuta v tisíckach eur

„Dôležité je, že zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ upozornil. Zároveň zákon zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50-% zľava zo zákonnej sadzby dane upravenej podľa veku vozidla a pri elektromobiloch platí už spomínaná nulová sadzba dane.

Príklad úpravy sadzby dane – jej zvýšenie alebo zníženie – možno vidieť aj v tabuľke nižšie. Pri autách, ktoré v roku 2022 dosiahli 145 mesiacov a viac, čiže sú 12 a viac ročné, sa už sadzba dane zvyšuje o 10 alebo 20 percent.

Podnikatelia či firmy sa môžu v prípade dane z motorových vozidiel dostať aj do situácie, keď podajú chybné daňové priznanie. Ak si tento omyl všimnú do 31. januára 2024, mali by podať opravné daňové priznanie a vyrovnať rozdiel dane. Ak však podnikateľ chybu zistí až po tomto termíne, musí pripraviť dodatočné daňové priznanie. Presnejšie, túto povinnosť má v prípade ak sa chybou daň znížila. Ak sa naopak, zvýšila, daňovník toto dodatočné daňové priznanie môže podať. „V prípade nepodania priznania správca dane vyrubí pokutu podľa daňového poriadku,“ uviedol Pavol Strapáč.

Predvyplnené priznanie

Finančná správa (FS) od 6. januára rozposlala 194 783 daňovým subjektom predvyplnené daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie 2023. Predstavuje to nárast o 5 235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022. DP je potrebné podať a daň zaplatiť do 31. januára 2024.

FS už šiestykrát zaslala daňovníkom elektronicky vygenerované predvyplnené DP k DzMV. Od 6. januára sme ho rozposlali 194 783 daňovým subjektom, čo predstavuje nárast o 5 235 v porovnaní so zdaňovacím obdobím 2022. Vtedy sme rozposlali 189 548 predvy­plnených DP. Týmto proklientskym opatrením chceme zjednodušiť plnenie si daňových povinností. Dostali ho subjekty, ktoré majú aktívnu elektronickú schránku na portáli FS (PFS) a podali DP za zdaňovacie obdobie roku 2022. Automaticky vygenerované dáta z informačného systému si nájdu v osobnej internetovej zóne na PFS. Na DP je vypočítaná aj aktuálna sadzba dane. Ak sa nič oproti minulému roku nezmenilo, daňovník údaje skontroluje a DP podá najneskôr do 31. januára 2024.

Auto na podnikanie

DP podávajú daňové subjekty, ktoré používajú vozidlo evidované v SR na podnikanie. Všetky daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s FS elektronicky (platitelia DPH, právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby – podnikatelia), musia podať toto DP výhradne elektronicky. Ostatné subjekty môžu priznanie doručiť aj osobne, alebo poslať poštou na daňový úrad (napr. občianske združenia, ktoré majú oprávnenie na podnikanie a nie sú zapísané v obchodnom registri).

Predvyplnené DP k DzMV si subjekty nájdu v časti História komunikácie – Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne na PFS. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh DP aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené priznanie však musí daňovník skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie 2023, ktoré neboli uvedené v DP za rok 2022, a preto nemohli byť v predvyplnenom DP zaznamenané. Pomôckou pre kontrolu a doplnenie údajov je návod uverejnený v obsahu správy, ktorý daňovník dostane spolu s vygenerovaným DP na linku v lokalite: Informácia k predvyplnenému DP k DzMV. Spolu s predvyplneným DP k DzMV nájdu daňovníci v osobnej internetovej zóne na portáli aj odkaz na Informáciu k vygenerovanému a predvyplnenému DP k DzMV. Obsahuje upozornenia k predvyplneným riadkom priznania určené daňovníkovi pre správne doplnenie a opravu údajov podľa skutočného stavu používania vozidiel.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #auto #Dán #daňové priznanie #daň z vozidla