Poplatky zvýši aj kataster nehnuteľností, za list vlastníctva zaplatíte o desiatky eur viac. Za čo ešte si priplatíte?

Sumy sa zdvihnú, aj čo sa týka poplatkov na katastri nehnuteľností. Napríklad ak sa rozhodnete časť bytu užívať na iné účely ako na bývanie, napríklad si otvoríte kaderníctvo, za žiadosť o súhlas, ak ste fyzická osoba, zaplatíte po novom 15 eur.

25.01.2024 06:00
par, dom Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Ak však ste právnická osoba, zaplatíte od apríla 250 eur. Ak si stihnete žiadosť poslať ešte v najbližších mesiacoch, ušetríte takmer 85 eur.

Zmeny v sumách nastanú aj pri administratívnych službách, a to napríklad pri vydaní fotokópie originálu listu vlastníctva z 8 eur na 12 eur. Priplatíte si aj za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Z dnešných 66 eur sa suma vyšplhá na sto eur.

Nové sumy správnych poplatkov

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8 12 50,00%
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia 3 5 66,70%
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia 17 25 47,10%
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27 40 48,10%
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7 10 42,90%
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 8 12 50,00%
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 100 51,50%
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33 50 51,50%
Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. 266 300 12,80%
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba 9,5 15 57,90%
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba 165,5 250 51,10%
       
2 debata chyba
Viac na túto tému: #list vlastníctva #správne poplatky #kataster nehnuteľností