Títo lekári zarábajú aj viac ako 6 000 eur, chodíme k nim denne a bežne. Ktorým ešte narástli platy a tiež majú mzdu tisícky eur?

Medzi ambulantnými lekárskymi odbornosťami pretrvávajú výrazné príjmové rozdiely. V období rokov 2018 až 2022 si neštátni ambulantní lekári príjmovo polepšili v priemere o 83 %.

18.03.2024 06:00
lekárka, doktorka Foto:
Ilustračné foto.
debata (28)

Nárast ich hrubého príjmu bol v tomto období výrazne vyšší ako rast priemernej mzdy v hospodárstve v SR a bol tiež vyšší ako rast miezd nemocničných lekárov. Priemerná mesačná hrubá mzda neštátneho ambulantného lekára dosiahla v roku 2022 sumu 4 836 eur. Uviedol to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.

„K značnému nárastu príjmov analyzovaných ambulancií prispel v sledovanom období okrem vyšších platieb od zdravotných poisťovní (+47 %) aj kontinuálny rast vlastných tržieb ambulancií (+59 %), súčasťou ktorých sú aj priame platby od pacientov. Zároveň náklady ambulancií rástli trochu pomalším tempom (+41 %), čo viedlo v období 2018–2022 až k zdvojnásobeniu zisku ambulancií pred zdanením (+102 %)," uviedol riaditeľ INEKO.

Vplyv koronakrízy

Pandémia koronavírusu sa na slovenských súkromných ambulanciách prejavila miernejším rastom hrubej mzdy lekárov, resp. ziskovosti ambulancií iba v úvodnom pandemickom roku 2020. Bolo to pravdepodobne v dôsledku poklesu výkonov a následne súvisiacich nižších tržieb od zdravotných poisťovní. V nasledujúcich dvoch rokoch nastal návrat k vysokému rastu miezd a ziskov v ambulantnom sektore. „Vyzerá to tak, že tento segment poskytovania zdravotnej starostlivosti vyšiel z koronakrízy finančne ešte viac posilnený," uviedol Zachar.

Kto si najviac zarobil

Najviac si zarobili všeobecní lekári pre deti, ale aj pre dospelých, ktorým sa v tomto období zdvojnásobili hrubé príjmy, pričom ambulantní pediatri sa dostali na čelo rebríčka lekárskych špecializácií s najvyššou hrubou mzdou. Všeobecní lekári pre deti a dorast mali v roku 2022 priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 6 891 eur. Všeobecní lekári pre dospelých sa dostali do top 3 najlepšie zarábajúcich lekárskych odborností, keď ich priemerný hrubý mesačný príjem predstavoval 5 253 eur. Nadpriemerné hrubé mzdy dosiahli v roku 2022 aj ambulantní gynekológovia (5 311 eur) a zubní lekári (4 916 eur). Naopak, na konci príjmového rebríčka, pod 3-tisícovou eurovou hranicou sa nachádzajú kožní lekári, internisti, urológovia a klinickí logopédi.

Najväčšiu čistú ziskovú maržu, teda rentabilitu tržieb (zisk po zdanení lomeno tržby) prevyšujúcu 30,5 %, dosiahli v roku 2022 všeobecní detskí lekári. Za pediatrami nasledovali ORL-lekári, všeobecní lekári pre dospelých a gynekológovia. Priemerná čistá zisková marža za všetky skúmané odbornosti predstavovala vysokú hodnotu 21,5 %. Najmenej rentabilní boli v roku 2022 kožní lekári (12 %). „Dlhodobo pozorujeme na dátach, že tak čistá zisková marža, ako aj prevádzková marža sa v našom neštátnom ambulantnom sektore kontinuálne zvyšujú," uzavrel Zachar.

28 debata chyba
Viac na túto tému: #ambulancia #lekárim mzda #neštátna ambulancia