Vyššia minimálna mzda sa dotkne takmer všetkých. Dosiahnuť by mala skoro tisíc eur. Prečo a ako bude rásť?

Minimálna mzda je od januára tohto roka vo výške 750 eur. O niekoľko rokov by si mohli zamestnanci výrazne polepšiť a zarábať takmer tisíc eur v závislosti od stupňa náročnosti práce. Pri niektorých stupňoch presahuje už teraz tísícku a stúpne ešte vyššie.. Návrh z dielne rezortu práce však musí prejsť parlamentom.

09.04.2024 06:00
robotník Foto:
Minimálna mzda by sa mala vyrátavať podľa nových pravidiel.
debata (4)

Sumy minimálnej mzdy (do fotky)

  • 2024 – 750 eur
  • 2025 – 816 eur (ak sa sociálni partneri nedohodnú inak)
  • 2026 – 920 eur – po novom, odhadovaná suma
  • 2027 – 969 eur, odhadovaná suma

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš so štátnym tajomníkom Braňom Ondrušom predstavili k koncu marca zmeny v zákone o minimálnej mzde, ktoré predložili na medzirezortné pripomienkové konanie. Chcú, aby sa minimálna mzda počítala ako 60 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov. Minister zároveň dodal, že celý proces, týkajúci sa výšky minimálnej mzdy, medzi zástupcami zamestnávateľov a odborárov ponecháva rezort práce tak, ako funguje aj doteraz. „Aj naďalej budú môcť sociálni partneri uzavrieť dohodu o minimálnej mzde do konca júla a oznámiť to rezortu práce. Pokiaľ sa nedohodnú, vytvoríme ešte priestor na rokovaní tripartity do konca augusta. Pokiaľ ani do tohto času nedôjde k dohode, nastúpi automat a minimálna mzda sa stanoví ako 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov,“ vysvetlil Tomáš. „Ak sa novelu zákona o minimálnej mzde podarí schváliť ešte v tomto roku, tak prvýkrát by sa mala mzda po novom počítať v roku 2026,“ hovorí Tomáš.

zamestnanec, fast food, brigádnik Čítajte viac Minimálna mzda vo výške 2 571 eur alebo 360 eur? Pozrite si, kde dostanete najviac

Informoval, že v zmysle odporúčania európskej smernice rezort práce zriadi komisiu pre minimálnu mzdu, ktorá bude v pravidelných intervaloch vyhodnocovať, či minimálna mzda vyhovuje cieľom, ktoré má Európska únia. Ako dodal, smernica EÚ nehovorí o tom, že minimálna mzda má byť na úrovni 60 % priemernej mzdy, to je záväzok z programového vyhlásenia vlády. Európska smernica odporúča, že minimálna mzda by mala byť napríklad 50 % priemernej mzdy, ale v danom roku. Na minimálnu mzdu sú nadviazané aj príplatky za nočné či práca cez sviatky alebo víkendy. Aj tie v tomto prípade by mali narásť.

Ministerstvo chce zmeniť aj zákon o kolektívnom vyjednávaní. Chcú rozšíriť zmluvy kolektívneho stupňa. Súčasťou pripravovaných zmien bude teda podľa Tomáša aj rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, čo by malo prispieť k zlepšeniu pracovných podmienok zamestnancov. „Spomínané rozširovanie kolektívnych zmlúv, ale aj ďalšie zmeny musíme do legislatívy zapracovať aj kvôli európskej smernici, a to už na jeseň tohto roka. Samozrejme, na všetkých úpravách a zmenách budeme vzájomne spolupracovať, tak s odbormi, ako aj so zamestnávateľmi,“ konštatoval.

Pre kolektívne zmluvy budú aj výnimky, a to napríklad firmy, ktoré majú menej ako 20 zamestnancov, alebo sú na trhu menej ako dva roky, sú v likvidácii alebo zamestnávajú viac ako 10 % zdravotne znevýhodnených ľu­dí.

Suma mesačnej minimálnej mzdy sa od 1. januára 2024 zvýšila zo 700 eur na 750 eur. To predstavovalo nárast o 7,14 percenta. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí pracujú na plný pracovný úväzok v rozsahu 40 hodín týždenne. Základná minimálna hodinová mzda sa zvýšila zo 4,023 eura na 4,310 eura. V prípade kratšieho pracovného úväzku sa suma mesačnej minimálnej mzdy pomerne skráti.

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy na rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume, ako určuje zákonný automat. Ak by sa zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov nedohodli na konkrétnej sume minimálnej mzdy, jej výšku by určoval zákonný automat. To znamená 57 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny rok 2022, čo predstavuje 744 eur mesačne.

Zvýšením minimálnej mzdy sa automaticky už zvyšujú aj niektoré príplatky za prácu v neštandardnom čase. Za prácu v sobotu patrí zamestnancovi za každú hodinu práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy za hodinu, to znamená 2,155 eura pre rok 2024. Za prácu v nedeľu patrí zamestnancovi príplatok najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo v budúcom roku predstavuje sumu 4,31 eura. V prípade nočnej práce dostane zamestnanej príplatok najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy za hodinu, teda 1,724 eura.

Ako sa zvyšujú príplatky za prácu

Príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a v noci sa od júna minulého roka opäť nadviazali na minimálnu mzdu a ich výška stúpla. Minimálna mzda sa od 1. januára 2024 zvýšila, z tohto dôvodu sú opäť vyššie aj spomínané príplatky.

Pri určovaní minimálnej hodinovej mzdy pre konkrétneho zamestnanca sa zohľadňujú dva faktory: stupeň náročnosti práce a dohodnutý týždenný pracovný čas zamestnanca. Minimálna hodinová mzda vo výške 4,310 eura je stanovená pre prvý stupeň náročnosti práce a dohodnutý 40-hodinový pracovný týždeň.

Zamestnanec, ktorý pracuje v noci, v sobotu alebo v nedeľu, alebo vykonáva sťažený výkon práce, má nárok nielen na dohodnutú mzdu, ale aj na príplatok k mzde, ktorý sa odvíja od minimálnej mzdy za hodinu. Niektoré príplatky, ako napríklad náhrada mzdy za sviatok alebo práca nadčas, závisia od priemerného zárobku zamestnanca.

Okrem zamestnancov sa príplatky k mzdám bežne týkajú aj dohodárov, teda osôb, ktoré vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

Za prácu v sobotu pre tento tok patrí zamestnancovi príplatok vo výške najmenej 50 % minimálnej mzdy za hodinu. V niektorých prípadoch, kde je pravidelná sobotná práca vyžadovaná, je možné dohodnúť nižšiu sumu, ale najmenej 45 % minimálnej mzdy za hodinu.

Príplatok za prácu v nedeľu v roku 2024 predstavuje najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu. Opäť platí, že v istých prípadoch, kde je pravidelná nedeľná práca vyžadovaná, je možné dohodnúť nižšiu sumu, ale najmenej 90 % hodinovej minimálnej mzdy.

Príplatok za nočnú prácu v roku 2024 sa líši podľa typu práce, pričom minimálne predstavuje 40 % minimálnej mzdy za hodinu pre štandardnú nočnú prácu a 50 % pre rizikovú prácu.

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu so zvýšeným rizikom, sa poskytuje mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ktorá predstavuje najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu.

Tiež sa upravuje náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti, kde zamestnanec čaká na výkon práce mimo pracovného času. Za túto časť mu patrí náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu.

Nové sumy príplatkov od 1. januára 2024 zahŕňajú zvýšené či zmenené hodnoty príplatkov k mzde za sobotnú, nedeľnú a nočnú prácu, ako aj mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce a náhradu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #minimálna mzda #príplatky