Najskôr zdraželi úvery, teraz aj niektoré poplatky. Pozrite si praktické rady, ako ušetriť pri kúpe bytu +prehľad poplatkov

Od apríla sa zvýšili poplatky na katastri, ktoré súvisia aj s novým bývaním a hypotékou.

09.05.2024 06:00
rodina, domov, bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

No nielen poplatok za kataster, ale aj za znalecký posudok, poskytnutie úveru, poistenie nehnuteľnosti či vedenie účtu treba prirátať k celkovým nákladom spojeným s vybavovaním ú­veru.

Od apríla sa na katastri zvýšili viaceré poplatky a jedným z nich je aj poplatok za vklad záložného práva, ktorý sa zvýšil zo sumy 66 eur na 100 eur. „Pri elektronickom podaní na katastri môžete ušetriť a za vklad zaplatíte 50 eur. Čo sa týka zrýchleného vkladu, ten narástol z 266 eur na 300 eur,” uvádza riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Ako vlastne kataster súvisí s vybavením úveru

? Banka klientovi hypotéku poskytne až vtedy, keď jej doloží všetky potrebné podklady a splní podmienky pre čerpanie. Jednou z nich je práve zápis záložného práva na zakladanú nehnuteľnosť v prospech banky. „Keďže úvery na bývanie sú založené nehnuteľnosťou, banka požaduje uzavrieť s vlastníkom nehnuteľnosti záložné zmluvy, ktoré následne treba zavkladovať do katastra nehnuteľností. A tento úkon je na katastri spoplatnený,” vysvetľuje Šablová.

Aj znalecké posudky zdraželi, dôvodom je inflácia

Pri hypotéke potrebujete aj znalecký posudok k nehnuteľnosti, ktorý tiež niečo stojí. „Znalecký posudok je jedným z kľúčových dokumentov pri vybavovaní hypotéky. Určuje technický stav a hodnotu nehnuteľnosti, ktorou klient bude ručiť za poskytnutie úveru, preto ovplyvňuje aj to, aký vysoký úver môže banka schváliť. Za posudok bytu môžete zaplatiť zhruba od 150 do 250 eur. Pri rodinných domoch znalec oceňuje všetky časti nehnuteľností vrátane vedľajších stavieb, preto je toto ohodnotenie o niečo zložitejšie, posudok je drahší a jeho cena sa pohybuje približne od 200 do 400 eur,” komentuje odborníčka.

Podľa odborníčky v poslednom období výraznejšie zdraželi aj znalecké posudky, čo môže súvisieť aj so zvýšenou infláciou. „V praxi vidíme, že aj za znalecké posudky za ohodnotenie nehnuteľností klienti platia vyššie sumy. Klient má obvykle na výber – môže si sám vybrať znalca, ktorý má oprávnenie na ohodnotenie nehnuteľnosti a riadi sa metodikou zo zákona. Výsledná hodnota stanovená v znaleckom posudku však ešte podlieha posúdeniu bankou, ktorá môže prostredníctvom interných bankových znalcov ešte supervíziu znaleckého posudku, a teda konečnú cenu nehnuteľnosti, upraviť,” opisuje Šablová.

Druhou možnosťou je to, že v niektorých bankách pri financovaní bytu môžete využiť tzv. interné ocenenie nehnuteľnosti bankou. „Interné ohodnotenie môže byť vo forme cenových máp, ktoré majú banky pre niektoré typy účelov nastavené na byty obvykle v okresných mestách. Ďalšou možnosťou je, že vám znalec banky uzná aj starší znalecký posudok bytu alebo domu spolu s doložením aktuálnych fotiek nehnuteľnosti. Ušetríte tak peniaze a čas potrebný na vypracovanie posudku. Väčšinou sa však staršie ohodnotenie môže použiť len pri refinancovaní úveru,” radí expertka.

Poplatky môžu zohrávať dôležitú rolu, nie sú však rozhodujúce

Okrem katastra a znaleckého posudku treba pri hypotéke rátať aj s poplatkom za poskytnutie úveru, ktorý si účtujú banky a takisto aj s poplatkom za vedenie účtu. Všetky tieto poplatky zrátané dokopy v niektorých prípadoch môžu rozhodnúť o tom, v ktorej banke napokon získate celkovo lacnejší úver. Aj preto sú zahrnuté v RPMN.

„RPMN je skratkou pre ročnú percentuálnu mieru nákladov a slúži na objektívnejšie porovnanie hypoték. Klienti však najlepšie urobia, ak im ponuky a podmienky úverov porovná skúsený finančný sprostredkovateľ. Aby ste získali tú najvýhodnejšiu hypotéku, musíte si najskôr urobiť komplexný a detailný prieskum ponúk naprieč celým bankovým trhom. Nestačí sa pozerať len na propagované úroky, za ktorými sa zväčša skrýva množstvo ďalších podmienok, alebo porovnať poplatky, na ktoré mávajú banky aj rôzne akcie,” dodáva Eva Šablová, riaditeľka pre úvery zo spoločnosti FinGO.sk.

Prehľad dôležitých poplatkov spojených s hypotékou

„Znalecký posudok je jedným z kľúčových dokumentov pri vybavovaní hypotéky. Určuje hodnotu nehnuteľnosti, ktorou budete ručiť za poskytnutie úveru a preto ovplyvňuje aj to, aký vysoký úver vám banka môže schváliť. Za posudok bytu môžete zaplatiť zhruba od 150 do 250 eur. Pri rodinných domoch znalec oceňuje aj všetky časti nehnuteľností, vrátane vedľajších stavieb, preto je to o niečo zložitejšie a posudok je aj drahší – cena sa pohybuje približne od 200 do 400 eur,” opisuje Eva Šablová.

V niektorých bankách môžete využiť aj inú formu ohodnotenia ako znalecký posudok, a to interné ocenenie bankou. To môže byť vo forme cenových máp, ktoré majú banky pre niektoré typy účelov nastavené na byty obvykle aspoň v okresných mestách.

Druhou možnosťou je, že vám znalec banky uzná pôvodný znalecký posudok spolu s doložením aktuálnych fotiek nehnuteľnosti. Väčšinou sa však staršie ohodnotenie môže použiť len pri refinancovaní ú­veru.

Ušetríte tak peniaze a čas potrebný na vypracovanie znaleckého posudku.

Pozor! Pri hypotéke na kúpu bytu alebo domu klienti väčšinou dokladujú znalecký posudok ku kupovanej nehnuteľnosti. Občas však môže nastať situácia, že budete ručiť aj inou nehnuteľnosťou. Vtedy budete potrebovať znalecký posudok aj na ďalšiu nehnuteľnosť, ktorá má slúžiť ako zabezpečenie úveru. Často ide o rodičovský byt či dom, vďaka čomu prostredníctvom hypotéky môžete prefinancovať celú kúpnu cenu a nie je tak potrebné použiť na kúpu vlastné zdroje.

Vklad záložného práva

„Keď doložíte všetky potrebné podklady a splníte podmienky čerpania úveru, banka zrealizuje čerpanie hypotéky. Ešte predtým však bude vyžadovať, aby ste na katastri podali tzv. vklad záložného práva nehnuteľnosti v prospech banky. Potvrdený návrh na vklad záložných zmlúv s pečiatkou katastra odnesiete do banky. Štandardne sa za vklad na kataster od apríla platí poplatok 100 eur. Pri elektronickom podaní môžete ušetriť a za vklad zaplatíte len 50 eur,” opisuje odborníčka FinGO.sk.

Finančný sprostredkovateľ vám môže ušetriť čas a návrh na vklad na kataster doručiť za vás.

Poplatok za poskytnutie hypotéky

„Výška poplatku za poskytnutie hypotéky sa pohybuje od 0 eur až do 1 000 eur, v závislosti od tej ktorej banky. Niekde je pevne stanovená, inde závisí od výšky schváleného úveru. V niektorých prípadoch môžete získať zľavu z poplatku, prípadne sa mu úplne vyhnúť,” radí Eva Šablová.

Sú banky, ktoré si poplatok za poskytnutie hypotéky neúčtujú alebo ho znížia, najmä ak si klient u nich otvorí účet a bude ho aktívne používať. S odpustením poplatku za poskytnutie hypotéky sa väčšinou stretnete aj pri refinančných hypotékach.Viaceré banky dnes ponúkajú benefity pri financovaní nízkoenergetických nehnuteľností.

V niektorých prípadoch sa dá získať 100 % zľava z poplatku za spracovanie hypotéky, pokiaľ predložíte energetický certifikát k nehnuteľnosti s príslušnou energetickou triedou.

Poplatok za poistenie nehnuteľnosti

„Každá nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zabezpečenia pri hypotéke, musí byť poistená voči živelným udalostiam. Poplatok za poistenie nehnuteľnosti – poistné, musí byť zaplatené ešte pred čerpaním úveru. Výška poistného závisí od poisťovne, typu nehnuteľnosti, poistnej sumy a rozsahu krytia, ktoré si klient vyberie. Môže to byť suma do 100 eur, pri drahších nehnuteľnostiach aj 300 eur ročne alebo aj viac, pričom poistné si môžete rozložiť aj na polročné či štvrťročné platby,” radí expertka FinGO.sk.

Keďže ide o váš majetok, neuzatvárajte poistku len v rozsahu, ktorý požaduje banka, ale nastavte ju tak, aby chránila váš majetok komplexne.

Komplexná ochrana nehnuteľnosti má obsahovať: poistenie nehnuteľnosti voči živelným udalostiam ako je víchrica, zemetrasenie, povodne či záplavy + poistenie zariadenia domácnosti + poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s užívaním nehnuteľnosti.

Výhodou tohto komplexného poistenia na jednej zmluve môžu byť aj zľavy z poistného.

Poplatok za vedenie účtu

„Vo väčšine prípadov si klient v banke, ktorá mu poskytla hypotéku, otvorí aj bežný účet. Môže to byť podmienkou pre poskytnutie zľavy z úrokovej sadzby, alebo je to pre klienta iba pohodlnejší spôsob ako hypotéku splácať. Za vedenie účtu si banka účtuje poplatok v závislosti od jeho využívania alebo od balíka služieb, ktorý si klient vyberie,” hovorí Eva Šablová.

Mnohé banky vám vedia poplatok za vedenie účtu odpustiť alebo zľavniť napríklad na polovicu, ak účet aktívne využívate.

Poplatok za predčasné splatenie úveru

Ak by ste chceli svoju hypotéku splatiť rýchlejšie, zo zákona môžete v každej banke bezplatne realizovať mimoriadne splátky každý mesiac a počas jedného roka môžete celkovo bezplatne splatiť až 30 % z výšky úveru. Ale ak by ste chceli vyplatiť celý úver naraz mimo výročia fixácie, banka si za to bude účtovať poplatok. Týka sa to aj prípadov, kedy ľudia svoju hypotéku refinancujú do inej banky.

„Pri akomkoľvek dôvode predčasného splatenia hypotéky vrátane refinancovania platí, že ak to urobíte mimo výročia fixácie úrokovej sadzby, vzniká vám poplatok za predčasné splatenie hypotéky. Tento poplatok je vo výške 1 % z aktuálnej dlžnej sumy a banka ho môže zo zákona vyúčtovať, ak je aktuálna dlžná suma predčasne splateného zostatku vyššia ako 10 000 eur. Teda ak je napríklad zostatok úveru 80 000 eur, poplatok bude vo výške 800 eur,” opisuje Eva Šablová.

V praxi sa dnes už v menšej miere môžete stretnúť s tým, že banky v rámci svojich refinančných kampaní tento poplatok preplácajú. To znamená, že klientom v ich „starej” banke poplatok uhradia a aj touto formou ich motivujú, aby si preniesli úver práve do ich banky. Inde pri refinančom úvere môžete získať benefit vrátenia splátky podľa výšky čerpanej hypotéky. Podmienky preplatenia pokuty či vrátenia splátky sa líšia v závislosti od kampane danej banky.

debata chyba