615, 50 alebo 810,60 eura. Zvyšuje sa dôležitý príspevok, týka sa to najmä penzistov, tí si takto k dôchodku polepšia o stovky eur

Od 1. júla 2024 sa zvýšia opatrovateľské príspevky, čo prináša finančné zlepšenie pre mnohých opatrovateľov, vrátane dôchodcov. Zvýšenie sa týka aj rodín s deťmi so zdravotným postihnutím a poskytovateľov opatrovateľských služieb.

08.06.2024 06:00
seniori, opatrovanie, kŕmenie, asistencia, ŤZP Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Od 1. júla 2024 zásadne zvyšujú opatrovateľské príspevky. Príspevky na opatrovanie jednej osoby so zdravotným postihnutím (ŤZP) sa zvýšia z 569 € na 615,50 €. V prípade opatrovania dvoch alebo viacerých osôb so zdravotným postihnutím sa príspevok zvýši zo 757 € na 818,60 €. Jedným z najdôležitejších aspektov tohto zvýšenia je, že sa týka aj opatrovateľov, ktorí sú dôchodcami. Títo opatrovatelia doteraz poberali výrazne nižšie príspevky, ale od 1. júla budú mať nárok na rovnaké zvýšené sumy, opisuje Jozef Mihál na svojom facebooku.

Komu vzniká nárok na vdovský či vdovecký dôchodok? Kedy zaniká a v akej sume sa vypláca?
Video
Zdroj: TV Pravda

Zmena sa týka poberateľov starobných, predčasných starobných, invalidných a výsluhových dôchodkov. Pre mnohých z týchto ľudí to znamená výrazné zlepšenie finančnej situácie. „Opatrovatelia dôchodcovia konečne dostanú zaslúženú finančnú podporu,“ uviedol Jozef Mihál, expert na dane a dôchodky.

Ďalšou významnou novinkou je zvýšenie opatrovateľského príspevku o 100 eur mesačne v prípade, že opatrovanou osobou je jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Toto zvýšenie bude platiť aj pre opatrovateľov, ktorí majú príjem zo zamestnania alebo poberajú dôchodok. Táto zmena prináša väčšiu finančnú stabilitu pre rodiny, ktoré sa starajú o deti s ŤZP.

Pre opatrovateľov, ktorí majú zamestnanie, sa zvyšuje aj hranica príjmu, do ktorej môžu zarobiť bez straty nároku na opatrovateľský príspevok. Od 1. júla 2024 sa táto hranica zvyšuje na 2,5-násobok sumy životného minima, čo znamená, že hrubý príjem mínus daň a odvody môže dosiahnuť až 684 €, v porovnaní s doterajšími 537 €.

Poskytovatelia opatrovateľskej služby na Slovensku môžu tiež od marca žiadať o finančný príspevok za každú hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustilo druhú časť národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorá umožňuje poskytovateľom získať príspevok vo výške 7,93 eura za hodinu reálneho výkonu opatrovateľskej služby. Prvá časť tohto národného projektu bola uvedená do praxe začiatkom februára a umožňuje oprávneným poskytovateľom refundovať mzdy opatrovateliek za obdobie od júla 2023 do decembra 2023.

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby je financovaný aj z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko a počíta s finančnou pomocou vo výške takmer sto miliónov eur do konca budúceho roka. Tieto prostriedky sú určené na pokrytie nákladov spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby, čím sa zlepší dostupnosť a kvalita týchto služieb pre všetkých, ktorí ich potrebujú.

Poskytovatelia opatrovateľskej služby môžu žiadať o zapojenie do projektu na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v krajských mestách, podľa miesta poskytovania opatrovateľskej služby. Žiadosť je možné podať osobne v podateľni, poštou na korešpondenčnú adresu úradu alebo prostredníctvom elektronického podania cez portál slovensko.sk.

„Ja sa môžem pochváliť len zavedením indexových fondov v II. pilieri a tým, že som ešte v roku 2011 umožnil poberať materskú aj oteckom a adoptívnym rodičom. Za mojej krátkej éry sa naštartovalo zvyšovanie a predlžovanie materskej,“ dodal Jozef Mihál

2 debata chyba
Viac na túto tému: #Jozef Mihál #opatrovateľský príspevok