Vláda schválila zvýšenie dôležitého príspevku, od leta si prilepšia najmä penzisti a to o stovky eur

Zo štátneho rozpočtu pôjde tento rok na peňažné príspevky a sadzby na tento účel spolu skoro 33 miliónov eur. Peňažné príspevky pre opatrovateľov v produktívnom aj v dôchodkovom veku sa zvýšia.

12.06.2024 14:25
senior, opatrovanie, dôchodok, penzia Foto:
debata

Peňažné príspevky pre opatrovateľov v produktívnom aj v dôchodkovom veku sa zvýšia. Vláda SR schválila návrh nariadenia na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024, ktorý predložil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš.

Po novom sa zvýši sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie na sumu 5,83 eura. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie predstavuje relevantnú veličinu na výpočet výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu. Zo štátneho rozpočtu pôjde tento rok na peňažné príspevky a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie spolu skoro 33 miliónov eur.

„V súčasnosti sa výška peňažného príspevku na opatrovanie ustanovuje v závislosti od toho, či opatrovanie vykonáva fyzická osoba, ktorá poberá niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok v produktívnom veku alebo ju nepoberá a od počtu opatrovaných fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím," vysvetľuje sa v dokumente.

Návrhom sa zvyšujú všetky výšky peňažného príspevku na opatrovanie. U opatrovateľa v produktívnom veku, ako aj u opatrovateľa poberajúceho niektorú zo zákonom ustanovených dôchodkových dávok pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa peňažný príspevok na opatrovanie zvýši na sumu 615,50 eura mesačne, čo je suma čistej minimálnej mzdy pre rok 2024.

Polepšia si najmä ľudia, ktorí sú v dôchodkovom veku, tí dostávajú v súčasnosti 426,75 eura, ak opatrujú jednu osobu alebo 567,60 eura, ak opatrujú viac osôb. Po novom budú dostávať 615,50 alebo 810,60 eura, rovnako ako ľudia v produktívnom ve­ku.

Nové nariadenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z dôvodu valorizácie peňažného príspevku na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie v celkovej výške 32,7 milióna eur v roku 2024, 82,7 milióna eur v roku 2025, takmer 89 miliónov eur v roku 2026 a skoro 95 miliónov eur v roku 2027.

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok #príspevok na opatrovanie #peňažný príspevok