Ste nováčikom v tíme? Ako to zvládnuť

Ak ste práve prijali miesto v novej firme, ocitáte sa v pomerne náročnej situácii. Kolegovia sa na vás pozerajú so zvedavosťou či s nedôverou, ako zapadnete do ich tímu.

12.08.2008 07:50
Zamestnanie, kariéra Foto:
Ilustračné foto
debata

Pre nadriadených budete tiež otáznikom, aj keď vás prijali s tým najlepším vedomím, pretože stále nemajú istotu, že si ako "nováčik“ zastanete svoju prácu naozaj najlepšie. Ako sa teda bez väčších prešľapov "zabývať“ v novom zamestnaní?

Nástup nového zamestnanca na pracovisko prináša vždy stres, trému a očakávania na jednej aj na druhej strane. Každý je individuálna osobnosť a pre adaptovanie, čiže zvyknutie si v novom prostredí, potrebuje niečo iné.

"Za výhodu nováčika sa považujú iné skúsenosti, postoje a nový pohľad na situáciu na pracovisku. Nováčik totiž nie je zaťažený a profesionálne deformovaný tak, ako jeho služobne starší kolegovia. Zdanlivou výhodou v pracovnom tíme je jeho objektívny pohľad na vzťahy v tíme, ale iba vtedy, ak s jeho pomocou dokáže vo svoj prospech ovplyvniť postoje nových kolegov, nakloní si ich na svoju stranu a nájde si v tíme svoje miesto,“ hovorí Eugen Finkei, zo spoločnosti Management Trainig and Trading Centre v Trenčíne.

Podľa slov Ivany Molnárovej zo spoločnosti Profesia je tiež dôležité veľa sa naučiť ešte počas adaptačného procesu, byť trpezlivý, vykonávať si prácu dôsledne, pýtať sa, ak vám nie je zrozumiteľná úloha, byť otvorený k spätnej väzbe a netváriť sa, že všetko viete a všade ste boli. Ako nový zamestnanec by ste mali byť spočiatku skôr v úlohe pozorovateľa, aby ste zachytili, aká je atmosféra vo firme.

Inak nemáte ako nováčik nijakú inú výhodu, skôr hrá všetko proti vám. "Nemáte jasnú tímovú rolu, nepoznáte ani pracovné a firemné rituály a veľmi ľahko môžete nechtiac zasiahnuť do výsostného teritória niektorého kolegu. To by ešte nebolo nič tragické – horšie je, ak ako nováčik urobíte niečo, čo dlhé roky mohol robiť len neformálny vodca, ktorý sa vyskytuje na takmer každom pracovisku. To sa už môže skončiť ťažkým konfl iktom,“ upozorňuje Finkei.

Prirodzený strach z nového kolegu

Hneď na začiatku treba rátať s tým, že zorientovať sa v pracovných úlohách a spoznať nových kolegov nebude pre vás jednodňovou záležitosťou. Časť zodpovednosti leží aj na pleciach vášho šéfa.

"Najskôr je dôležité porozprávať sa s nováčikom o jeho poslaní vo firme, o jeho pozícii v tíme, vysvetliť mu výkonnostné ciele, objasniť atmosféru na pracovisku. Povedať mu, s kým a na čom bude spolupracovať. Treba ho upozorniť aj na citlivé vzťahy v tíme, ale neradiť mu, ako sa má správať – len mu dať relevantné informácie, aby sa vedel sám rozhodnúť. Tu platí pre šéfov zásada – vždy dávame len také informácie, ktoré sú objektívne a nezavádzajú nováčika. Prvý dojem si musí vytvoriť on sám,“ tvrdí Eugen Finkei.

Pracovný tím si treba jednoducho predstaviť ako živý organizmus. A ten zvyčajne všetky cudzie orgány odmieta, okrem tých, ktoré majú zhodný biologický základ. Takisto a úplne prirodzene často odmieta tím nových zamestnancov. Na novom pracovisku rátajte s tým, že väčšinou budete vnímaný ako cudzí prvok.

"Dôležitá vec, na ktorú manažéri tímov zabúdajú, je rešpektovať prirodzenú fóbiu z nováčikov na pracovisku. Veď to predsa môže byť konkurent, ktorý ich prišiel pripraviť o"flek“. V tom lepšom prípade bude skôr povýšený, alebo bude mať vyšší plat, pretože je mladší a výkonnejší. Toto je situácia najvyššieho ohrozenia pre členov tímu,“ dopĺňa Finkei.

Ak sa teda ocitnete v situácii, že vás kolega poctí zlou náladou a začne proti vám intrigovať, nezostane vám nič iné, iba obrátiť sa na svojho nadriadeného.

"Manažér by mohol pomôcť pri adaptácii vás ako nováčika a to tak, že vás osobne predstaví kolegom. Chcelo by to zvolať krátky spoločný neformálny míting a dať priestor na vzájomné „oťuknutie“, ako vás tím prijíma. Ale nie vždy to ide. Skôr naopak. Takže manažérovi nezostáva často nič iné, ako individuálne zoznámiť vás s kolegami od stola k stolu, od kancelárie ku kancelárii,“ dodáva Finkei.

Skúška odvahy

Vzápätí by ste mali ako nováčik dostať akéhosi tútora. V čom vám vlastne môže pomôcť?

"Tento spolupracovník vám pomáha v prvých krokoch na pracovisku, zapracovať sa do spoločenských procesov a diania, aby ste mohli komunikovať s tímom bez prekážok. Je vlastne spájajúcim prvkom medzi tímom a nováčikom. Oznámi vám, aké sú nepísané pravidlá správania, ukáže vám podrobne priestory a vysvetlí štruktúru firmy, predvedie používanie kancelárskej techniky, vysvetlí režim pracovného dňa a podobne,“ radí Finkei.

Ak sa podľa Finkeia podcení začlenenie nováčika do tímu, veľmi často môže dôjsť k chybám vo vnímaní a hodnotení.

"Následkom je nedocenenie alebo precenenie jeho výkonu. Nováčika môže tím demotivovať a prinútiť k výpovedi, prípadne stratí počiatočnú výkonnosť. Aj na tím môže negatívne vplývať neriadené uvedenie nového zamestnanca do kolektívu. Ak bude vyvolávať konfl ikty a bojovať o pozíciu neformálneho šéfa, môže rozbiť všetky väzby, ktoré už dlhodobo fungujú.“

Aj s nepriateľským či neprajným prostredím sa však dá vyrovnať. Ak to nie je formálna súčasť kultúry firmy, tak ide často o skúšku odvahy na oboch stranách. Máte byť teda pripravený na útoky, podrazy či schválnosti, alebo skôr staviť na trpezlivosť a čakať, kým nepríde nový nováčik a potom to prestane?

"Vhodným spôsobom je možné využívať aj asertivitu. Brániť si svoje práva a nároky, to však vyžaduje dôsledné poznanie systému a pravidiel práce. Takže – zapojiť mozog a naštudovať si vnútrofi remné normy. Ak sa v danej situácii spojíte s niekým, kto vám poradí, je to výhoda. Čím viac spojencov, tým lepšie,“ tvrdí na záver Finkei.

debata chyba