Pracovná zmluva v Írsku

Írsko a Veľká Británia sú krajiny, kam chodí najviac Slovákov za prácou. Ak do Írska prichádzame za prácou, je veľmi dôležité, aby sme poznali pravidlá a normy, ktoré stanovujú vzťahy zamestnanca a zamestnávateľa.

30.12.2010 19:39
peňaženka, peniaze, euro, mince, výdavky Foto:
Ilustračné foto
debata

Zákonník práce, ktorý poznáme zo Slovenska, je v mnohých detailoch veľmi odlišný od írskej legislatívy. Ako by mala vyzerať pracovná zmluva?

Tento dokument by mal byť vydaný v písomnej forme každému zamestnancovi do dvoch mesiacov od nástupu do práce. „Contract of employement“ nemusí obsahovať všeobecne známe skutočnosti, ktoré sú stanovené zákonom.

Zmluva musí obsahovať:

  1. meno zamestnanca a zamestnávateľa (názov firmy)
  2. adresu zamestnávateľa ! miesto výkonu práce (ak nie je stále, musí to byť uvedené)
  3. pomenovanie pracovnej pozície ! dátum začatia pracovného pomeru
  4. ak je kontrakt na dobu určitú alebo dočasný, je nutné uviesť presný termín začiatku a konca pracovného pomeru
  5. rozpis časov prestávok (desiata, obed), popis mzdy a spôsobu jej kalkulácie
  6. popis pracovnej doby, ktorý objasní aj prácu nad čas a jej odmeňovanie
  7. popis prípadného „odchodného“
  8. vyplácanie nemocenských dávok a penzie
  9. výpovednú lehotu stanovuje síce zákon, ale môže byť špecifikovaná
  10. detaily kolektívnej zmluvy, ktoré môžu ovplyvňovať pracovný pomer

Mzda, pracovný čas, peňažné dávky a výpovedná lehota môžu byť aj obsahom kolektívnej zmluvy a potom nemusia byť detailne špecifi kované v kontrakte.

Tento datovaný dokument musí byť podpísaný zamestnávateľom. Podpis zamestnanca sa nevyžaduje. Zamestnávateľ musí archivovať kópiu tohto dokumentu po celý čas trvania pracovného pomeru zamestnanca a minimálne rok po jeho skončení. Kontrakt môže obsahovať aj údaje o skúšobnej lehote a jeho obsah môže byť zmenený len so súhlasom oboch strán.

debata chyba