Prepojenie teórie s praxou prináša firmám zisk

Mnohé firmy, banky alebo iné organizácie vstupujú svojimi financiami do sveta vzdelávania, kultúry a športu. Najmä vzdelanie predstavuje v súčasnom svete jednu z tých hodnôt, ktoré nám otvárajú brány k poznaniu, vnímaniu sveta v jeho rôznorodosti a jedinečnosti.

, 28.09.2013 09:00
veda, škola, školstvo, vedec, profesia, práca Foto:
Ilustračné foto
debata

Nadácia Volkswagen Slovakia sa od svojho vzniku roku 2008 rozličnými spôsobmi zasadzuje za zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku. Sústreďuje sa pritom na podporu mladých ľudí a vytváranie moderného priestoru pre život. Etabluje sa ako líder – iniciátor v tejto oblasti. Pravidelne vyhlasuje niekoľko grantových programov ročne a prehlbuje spoluprácu so školami, s univerzitami, ako aj s neziskovými organizáciami. Len od začiatku tohto roka prerozdelila už vyše 120 000 eur!

Spolupráca s vysokými školami

K jedným z ťažiskových programov Volkswagenu Slovakia patrí nepochybne spolupráca so Strojníckou fakultou STU v Bratislave. Pred troma rokmi tu etablovala študijné zameranie Automobilová produkcia, ktoré je súčasťou bakalárskeho študijného programu Výrobné systémy a manažérstvo kvality. Nadácia prispieva k vybaveniu odborných laboratórií fakulty a zabezpečeniu učebných pomôcok pre študentov. Tí získavajú dôležité know–how, absolvujú prax priamo v závode. Nadobúdajú cenné poznatky a skúsenosti, ktoré využijú vo svojej profesionálnej kariére. Odborníci z automobilky prednášajú špecializované predmety a zároveň sprevádzajú študentov aj počas cvičení po konkrétnych pracoviskách závodu.

„Poskytujeme študentom odbornú prax, majú možnosť získať konzultanta pre svoju bakalársku prácu, ako aj zdokonaliť svoje jazykové znalosti,“ hovorí Gabriela Ďubjaková, koordinátorka študijného programu za Volkswagen Slovakia.

Počas tohto mesiaca odštartuje 4. ročník. Minulý rok končili prví inžinieri, z ktorých tretina našla pracovné uplatnenie práve vo Volkswagene Slovakia, či už v rámci Trainee programu, alebo v priamom nástupe. „Najväčším prínosom bolo prepojenie teórie s praxou prostredníctvom prednášok a cvičení, ktoré sme mali možnosť realizovať v prevádzkach závodu,“ hodnotí Silvia Vodová, jedna z úspešných minuloročných absolventiek, čerstvá odborná referentka technickej kancelárie na oddelení údržby VW SK.

„Máme záujem o aktívnych a jazykovo zdatných študentov, ktorých do študijného zamerania vyberáme na základe jazykového testovania a osobného pohovoru,“ podčiarkuje Gabriela Ďubjaková.

Grantové programy pre vysokoškolákov

Koncom roka 2012 podporila nadácia deväť projektov v rámci grantového programu Vysokoškoláci a technika, ktoré vzišli z iniciatívy študentov fakúlt Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Niet lepšieho vyučovania, ako je vyučovanie pútavým projektom z praxe. Prax je nakoniec vždy tou najlepšou teóriou,“ myslí si Vladimír Chmelko, člen AM–teamu zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorý sa venoval realizácii monopostu do súťaže Formula student SAE. Zavŕšením spomínaného grantového programu bude v októbri prezentácia zrealizovaných projektov v závode Volkswagen Slovakia pred odbornou komisiou.

„Poskytujeme priestor šikovným vysokoškolákom, ktorí takto môžu ukázať svoje schopnosti a aj vďaka našej podpore naplniť svoje ciele a možno aj sny,“ dodáva Alexandra Pappová, koordinátorka nadácie. Okrem uvedeného grantového programu nadácia spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou i so Žilinskou univerzitou napríklad na vývoji elektromobilu Edison.

Pre vysokoškolských pedagógov

Tento rok nadácia nasmerovala podporu (takmer 51 000 eur) na projekty vysokoškolských učiteľov. „Z 32 prihlásených projektov sme nakoniec vybrali päť, ktoré zaujali svojou inovatívnosťou, naplánovanými cieľmi aj aktívnou participáciou študentov, čo bolo tiež jednou z podmienok získania grantu,“ vysvetľuje Pappová. Tematicky sú zamerané na automobilový priemysel. Vďaka tomu môžu odborníci z Volkswagenu lepšie posúdiť využiteľnosť samotného projektu a zároveň stavať na jeho výsledkoch.

„Projekty nás natoľko zaujali, že sme oslovili kolegov z rozličných oddelení Volkswagenu Slovakia a tí priamo nadviazali spoluprácu so štyrmi skupinami pedagógov nad rámec nášho grantového programu,“ vysvetľuje Pappová. Týmto spôsobom sa dosahuje synergia medzi teóriou a praxou. Univerzity získavajú prístup k najmodernejším technológiám a firmy okrem samotných výsledkov výskumov aj kontakt na šikovných študentov a nezriedka i budúcich kolegov.

Stredné školy – nový grant

V priebehu septembra plánuje Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlásiť nový grantový program určený pre stredné odborné školy. „Chceme v prvom rade priblížiť učiteľom moderné technológie, s ktorými sa denne stretávame vo výrobe, a tým prepojiť skúsenosti z praxe s teóriou, a to už na stredných školách,“ hovorí bližšie o zámere projektu Pappová. Podmienkou získania grantu je navrhnúť projekt, ako aplikovať výučbu odprezentovaných moderných technológií v podmienkach konkrétnej školy. Viac informácií o možnostiach získania grantu a pripravovaných programoch nájdete na www.nadacia–volkswagen.sk.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #profesia #vzdelávanie