Únia dala ľuďom prácu, vonku robí 120-tisíc Slovákov

Migrácia pracovnej sily po vstupe Slovenska do Európskej únie výrazne prispela k vyrovnávaniu nesúladu ponuky a dopytu na trhu práce a slúžila ako mechanizmus vyrovnávania ekonomických výkyvov na pracovných trhoch Európskej únie.

01.05.2014 12:17
debata (54)

Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie na to vo svojej štúdii upozorňuje Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI). Slovensko podľa inštitútu po rozšírení EÚ patrilo medzi krajiny s vysokou mierou migrácie za prácou, výrazne vyššou ako susedné Česko.

Hoci celková migrácia zo Slovenska je oproti roku 2007, keď vrcholila, v súčasnosti nižšia, podľa reprezentatívnych údajov o trhu práce z výberového zisťovania pracovných síl Štatistického úradu SR v roku 2012 pracovalo v zahraničí približne 120 tisíc Slovákov.

„Výskum ukazuje, že odlev migrantov významne prispel k znižovaniu nezamestnanosti na Slovensku. Ľudia bez práce preukázateľne migrovali za prácou častejšie ako tí, ktorí zamestnanie mali, a odlev pracovnej sily bol výraznejší z ekonomicky slabších regiónov Slovenska,“ uvádza riaditeľ pre výskum zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Martin Kahanec.

Štúdia inštitútu ukázala, že miera emigrácie z nových členských krajín únie je významne ovplyvnená ekonomickou situáciou v cieľových, ako aj zdrojových členských štátoch. Pred začatím svetovej ekonomickej krízy v období od mája 2004 do decembra 2007 do Veľkej Británie a Írska emigrovalo z nových členských krajín za prácou viac ako 1,2 milióna prevažne mladých ľudí s vysokoškolským vzdelaním. Kým zo Slovenska medzi rokom 2004 a 2007 odišlo za prácou do Británie, Írska a Švédska približne 4 % aktívnej pracovnej sily, čo je približne 111 tisíc ľudí, z Čiech to bolo len 1 %, približne 50 tisíc.

Kríza na pracovných trhoch EÚ a zmeny na domácom trhu práce však podľa štúdie priniesli zmeny v profile pracovných migrantov zo Slovenska. Do zahraničia počas prvých rokov po vstupe do EÚ odchádzali najmä mladí ľudia hľadať nové skúsenosti a tiež za štúdiom. Podiel migrantov vo veku 15 až 24 rokov bol v roku 2004 až takmer 30 percent, a spolu s 25 až 34-ročnými tvorili takíto mladí migranti až takmer dve tretiny všetkých migrantov v roku vstupu Slovenska do EÚ. Do roku 2012 však podiel 15 až 24-ročných klesol na približne 10 percent a 15 až 3– ročných na 48 percent.

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce je neziskový výskumný inštitút so sídlom v Bratislave. Zaoberá sa multidisciplinárnym výskumom trhu práce a jeho inštitúcií, organizácie práce, spoločenskej zodpovednosti firiem, etnicity a migrácie, a ich úloh v ekonomickom, spoločenskom a politickom živote modernej spoločnosti.

54 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #Európska únia