Štát chce na eurofondy 609 nových úradníkov

Počet úradníkov pre riadenie, využívanie a kontrolu eurofondov v prechodnom období súbehu dvoch programových období do 31. decembra 2016 by sa mal v ôsmich subjektoch navýšiť o 609.

01.09.2014 10:43
13

Týka sa to Úradu vlády SR, šiestich ministerstiev a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Úradníci pre eurofondy budú financovaní zo zdrojov technickej pomoci v jednotlivých operačných programoch. Vyplýva to z analýzy úradu vlády o potrebe administratívnych kapacít subjektov pri implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2007 až 2013, ktoré budú v programovom období 2014 až 2020 zabezpečovať úlohy zamerané na investovanie do rastu zamestnanosti.

Počet úradníkov pre eurofondy na úrade vlády sa má zvýšiť o 51 na 176, na ministerstve financií o 38 na 346, na ministerstve životného prostredia o 48 na 208, na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny o 160 na 409, na ministerstve vnútra o 155 na 174, na ministerstve hospodárstva o 143 na 323, na ministerstve kultúry o štyroch na 24 a na ÚVO o desať na 25. Po navýšení bude v týchto subjektoch spolu 1 680 adminis­tratívnych zamestnancov pre eurofondy. Materiál o štruktúre subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 až 2020 a o zabezpečení administratívnych kapacít do roku 2016 ešte prerokuje vláda.

„Pri akomkoľvek navýšení administratívnych kapacít musia všetky subjekty brať do úvahy možnosti financovania administratívnych kapacít z technickej pomoci príslušného operačného programu,“ upozornil v materiáli úrad vlády. „Musia prihliadať aj na skutočnosť, že v rámci Partnerskej dohody bola na alokácie technickej pomoci vyčlenená maximálna možná suma a akékoľvek navýšenie technickej pomoci príslušného operačného programu nebude počas programového obdobia 2014 – 2020 možné,“ dodal. Navýšenie administratívnych kapacít je podľa úradu vlády potrebné vykonať pri zohľadnení aktuálne neobsadených pracovných miest a bez nároku na dodatočné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Musí sa pritom uskutočniť v rámci schváleného, resp. upraveného limitu počtu zamestnancov na rok 2014. To by malo platiť aj od budúceho roku.

Súčasný celkový počet úradníkov pre eurofondy dosahuje 1 827 a podľa plánu na tento rok by sa mal podľa požiadaviek subjektov zvýšiť na 1 998. Na základe odhadov budúcej potreby úradníkov podľa dvoch modelov by mal ich počet dosiahnuť 2 013, resp. 2 353. Analýza nekvantifikovala počty úradníkov v tejto oblasti pre programy cezhraničnej európskej územnej spolupráce, Program rozvoja vidieka a Operačný program Rybné hospodárstvo.

SR môže zo zdrojov EÚ v programovom období 2014 až 2020 využiť 15,329 mld. eur a na programy európskej územnej spolupráce ďalších 223,367 mil. eur. Spolu to predstavuje 15,552 mld. eur.

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
13 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #úradník