Personálny lízing poskytuje výhody aj zamestnancom

Personálny lízing alebo dočasné prideľovanie zamestnancov využíva mnoho firiem. Výhodou takejto formy zamestnania pre zamestnaca je získanie pracovných skúseností v rôznych spoločnostiach a čas odpracovaný takouto formou sa zaratáva do dôchodku. V Európe je známou a využívanou formou zamestnávania.

, 22.12.2016 06:00
debata (4)
Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
práca, kariéra, zamestnanie Ilustračné foto.

Personálny lízing predstavuje takú formu zamestnaneckého vzťahu, pri ktorom má zamestnanec uzatvorenú pracovnú zmluvu s personálnou agentúrou, ale pracuje pre takzvaného užívateľského zamestnávateľa. Personálny lízing zvyčajne využívajú firmy na zvládnutie nárazovej práce, pri krátkodobých výpadkoch stálych zamestnancov ako je choroba alebo dovolenka. Ďalšia forma tejto služby spočíva v poskytnutí pracovníka na obdobie odchodu stáleho zamestnanca na materskú dovolenku alebo pri dlhodobej prácenoschonosti stáleho zamestnanca. Výhodné je prenajať si pracovníkov takýmto spôsobom aj pri návalových alebo sezónnych prácach.

Službu vyhľadávajú slovenské aj zahraničné, malé aj väčšue firmy, ktoré potrebujú rýchlo získať pracovníkov na prechodné obdobie. "Najväčší záujem klienti prejavujú o pozície asistentiek, recepčných, účtovníčok, administratívnych a technických pracovníkov, " vysvetľuje personálna konzultantka Barbora Hašková. Personálny lízing umožňuje podľa nej klientom prenajať si pracovníkov na pozície, pri ktorých môže zamestnanec rýchlo preniknúť do problematiky firmy a ide o pozície ako recepčná alebo asistentka.

Vyššie pozície ako je riaditeľ firmy alebo manager, ktoré vyžadujú špeciálne schopnosti sa krátkodobo nahradiť formou lízingu nedajú. „Personálny lízing by mali využívať firmy, ktoré potrebujú rýchlo a kvalitne obsadiť dočasne uvoľnené alebo vzniknuté pracovné miesto. Prípadne firmy, ktoré nemôžu z rôznych dôvodov prijímať stálych pracovníkov,“ odporúča konzultantka. Medzi klientmi je teda najväčší záujem o ekonomické, účtovnícke a marketingové pozície. Medzi najžiadanejšie patrí tiež kvalifikácia počítačového odborníka. Miesto takýmto spôsobom však agentúry nájdu aj ľuďom s nižším vzdelaním alebo študentom. Niektoré spoločnosti sa špeciálne orientujú na prenajímanie študentov.

Personálny lízing dáva možnosť ako vystriedať aj viacerých zamestnávateľov. Podstata spočíva v prenajatí pracovníka zadávateľskej firme na určité obdobie. Pracovník sa stáva zamestnancom personálnej spoločnosti a prácu vykonáva pre zadávateľskú firmu. Zamestnanec po uzatvorení zmluvy s personálnou agentúrou a jeho následným prenájmom objednávateľskej firme získava dočasné pracovné miesto. Dočasné zamestnanie môže trvať niekoľko dní, ale aj niekoľko mesiacov. "Pracovník počas trvania zmluvy s agentúrou môže vystriedať viacero spoločností. Platí pravidlo, že čím viac spoločností vystrieda, tým viac skúseností získa.

Skúsenosti neskôr zužitkuje v praxi trvalého zamestnanca, " hovorí Hašková. Pri spokojnosti klienta sa zároveň vynára možnosť uzatvorenia stálej pracovnej zmluvy medzi klientom a lízingovým pracovníkom. Klient má príležitosť vyskúšať pracovníka na vybranej pozícii – môže ísť o alternatívu skúšobnej doby pri výbere zamestnanca.

Hoci je pracovník zamestnancom personálnej agentúry, získava výhody zamestnanca firmy, ktorá si ho prenajala. Treba ale počítať s tým, že firmy neposkytnú všetky výhody, ktoré majú kmeňoví zamestnanec. Dôležité je vedieť, že takto odpracovaný čas sa zamestnancom na lízing zaratáva do dôchodku.

Centrám zdieľaných služieb sa na Slovensku darí

Centrá zdieľaných služieb majú dlhodobo vplyv na zamestnanosť na Slovensku. Potvrdzuje to i prieskum personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorá už po šiesty krát, zverejnila štúdiu o SSC/BPO na Slovensku. V súčasnosti na Slovensku pôsobí viac ako 48 centier SSC/BPO, z toho 31 centier má sídlo v Bratislave, 9 centier na západe Slovenska, 5 centier na východe a na severe a Považí sú 3 centrá. Z prieskumu spoločnosti Grafton Slovakia vyplynulo, že sektor SSC/BPO na Slovensku celkovo zamestnáva viac ako 30 tisíc zamestnancov. Z pohľadu počtu zamestnancov je zastúpenie regiónov odlišné: v Bratislave je to viac ako 23 tisíc zamestnancov, čo predstavuje 78% z celkového počtu. Na východe je len 5 centier, avšak z pohľadu počtu zamestnancov toto číslo predstavuje 17%. V porovnaní so štúdiou z roku 2014 možno konštatovať nárast počtu o 5000 zamestnan­cov, čo zodpovedá približne 10% medziročnému rastu zamestnancov v sektore SSC/BPO.

Ilustračné foto. Foto: SHUTTERSTOCK
počítač, práca, robota, it Ilustračné foto.

Prieskum poukázal na fakt, že s rastom veľkosti centra stúpa aj rozptyl funkčných oblastí. Menšie centrá uvádzajú zastúpenie tradičných funkčných oblastí transakčnejšieho charakteru, prevažne finančných a účtovníckych oblastí, IT a administratíva. S nárastom centra (1000 a viac) však rastie aj zastúpenie menej tradičných funkcií (nákup, obchod, marketing, ľudské zdroje, a iné). „V prieskume sme sa zamerali na aktuálne výzvy z oblasti ľudských zdrojov, ktorým spoločnosti v poslednom období museli na Slovensku čeliť. Z prieskumu vzišiel zaujímavý fakt, že na Slovensku je najväčšou výzvou z oblasti ľudských zdrojov získanie tých správnych a kvalifikovaných uchádzačov, talentov o prácu (attracting the right skill set). Do popredia záujmu personalistov sa stále viac dostáva motivácia zamestnancov a dôraz na manažment talentov, ktorými centra disponujú,“ uviedla Katarína Bobotová, Country manažérka Grafton Slovakia. Prieskum poukazuje na fakt, že až 90% zamestnancov je vo vekovej hranici do 30 rokov. Z prieskumu taktiež vyplynulo, že viac ako 50% zamestnancov na Slovensku pracuje v centrách so 100 zamestnancami a menej. Až 62% centier nepredpokladá znižovanie počtu zamestnancov v horizonte 12 mesiacov. Podľa prieskumu Grafton Slovakia, by centrá SSC/BPO mali nasledujúci rok znížiť počet zamestnancov v tomto období len o 500 zamestnancov.

Zdroj: Prieskum SSC/ BPO realizovaný v druhom kvartáli 2016 spoločnosťou Grafton Slovakia

Čo znamenajú skratky

SCC (Shared Service Centrum) – Centrum zdieľaných služieb. Je to špecializovaná pobočka firmy, ktorá preberá a vykonáva vedľajšie prevádzkové činnosti s cieľom ich 1. štandardizácie, 2. zjednodušenia, 3. vyššej efektivity a 4. nižších nákladov, spravidla umiestnené v krajine s nízkou cenou práce a vysokokvali­fikovanou, ľahko dostupnou pracovnou silou. SSC vykonáva činnosti najmä, no nielen z oblasti účtovníctva, informačných technológií, ľudských zdrojov, zákazníckeho servisu, centrálneho nakupovania… SSC spravidla vykonáva činnosti, ktoré vyžadujú minimálny kontakt so zákazníkom.

BPO-Business Process Outsourcing (BPO) je v podsate najvyššiay forma outsourcingu. Ako outsourcing sa v ekonómii označuje odovzdanie vnútropodnikových aktivít zvyčajne nesúvisiacich s hlavnou činnosťou podniku externým dodávateľom. Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Outsourcing je rozšírený napríklad vo výrobnom priemysle, kde sa výroba presunie na zmluvného výrobcu.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #firmy #dôchodok #zamestnanie #lízing #Práca a kariéra
Flowers