Železnice navrhli zvýšenie miezd o 30 eur, odbory žiadajú 43,20

08.02.2017 16:13

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v rámci kolektívneho vyjednávania na tento rok s dvanástimi odborovými organizáciami pred sprostredkovateľom ponúkli už piate zvýšenie miezd.

K doterajším sumám na zvýšenie miezd o 18 eur, 24 eur, 25 eur a 28 eur navrhli nárast o 30 eur v každej tarifnej triede a zároveň zachovanie objemu prémií z minulého roku pre vybrané typové pozície zamestnancov v prevádzke. Ako štátny správca železničnej infraštruktúry v stredu informoval, predstavuje to zvýšenie miezd o 4,7 %. Odborové organizácie v ŽSR sú od 22. decembra 2016 v štrajkovej pohotovosti a žiadajú zvýšenie miezd o 6 %, čiže o 43,2 eura a zachovanie objemu prémií z minulého roku pre všetkých zamestnancov.  

Generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy očakáva, že rokovania prinesú prijateľný výsledok pre obe strany. „Vedenie ŽSR reálne zvážilo svoje možnosti, snažíme sa pristupovať ku kolektívnemu vyjednávaniu zodpovedne a vecne, na základe reálnych finančných možností firmy. Náš posledný návrh zvýšenia miezd o 30 eur znamená v celkovom vyčíslení nájsť oproti plánom navyše prostriedky na osobné náklady v objeme 8,9 milióna eur za rok,“ uviedol. 

Kolektívne vyjednávanie medzi vedením ŽSR a odborovými organizáciami stále pokračuje pred sprostredkovateľom, ktorého určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za tridsať dní vyjednávania pred sprostredkovateľom by mali obe strany dospieť ku kompromisnému riešeniu, lehotu je možné so súhlasom oboch strán predĺžiť. Odborové organizácie sa musia počas tejto lehoty zdržať štrajku, ako aj akýchkoľvek výziev, či petícií o príprave štrajku. Zo 41 prerokovávaných bodov nebola zatiaľ dosiahnutá dohoda v troch, asi najdôležitejším z nich je otázka zvýšenia miezd.

V súvislosti s dezinformáciami o hromadnom pre­púšťaní generál­ny riaditeľ ŽSR zdôraznil, že pripravovaná optimalizácia nijako nesúvisí s kolektívnym vyjednávaním a nebude sa týkať prevádzky a prevádzkových zamestnancov. Optimalizáciou by mala byť dotknutá výhradne administratíva, duplicitné obslužné činnosti, vrátane aparátu generálneho riaditeľstva ŽSR. „Prepúšťanie sa nebude týkať prevádzky. Každé jedno miesto z prevádzky, kde by bol návrh na zrušenie, mi musí byť vysvetlené a zdôvodnené. Jediným relevantným dôvodom je, ak človeka nahradí nová technika, s čím nemajú problém ani odborové organizácie,“ po­vedal Erdössy.

ŽSR poskytujú svojim zamestnancom vi­aceré výhody nad rámec Zákonníka práce. Ide na­príklad o zníženie týždenného fondu pracovného časuna 36 hodín zamestnancov na pracoviskáchs nepretržitým pracovným režimom bez zníženia mzdy. „Zamestnanci ŽSR majú nárok na 12 dní pracovného voľna s náhradou mzdy na vlastné vyšetrenie, alebo vyšetrenie rodinného príslušníka v zdravotníckom zariadení. Pri odchode do dôchodku prislúcha zamestnancovi odmena 100 eur za každý odpracovaný rok, odmenu dostáva aj každý zamestnanec pri životnom jubileu 50 a 60 rokov,“ priblížila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. Pri odpracovaní 30 až 35 rokov dostávajú zamestnanci ŽSR jednorazovú odmenu šesťsto eur a nad 35 rokov sedemsto eur.

#Odbory #Železnice Slovenskej republiky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku