Životopis: Predstaví vás, vaše vzdelanie aj kariéru

Ak životopisom nezaujmete alebo dokonca odradíte, druhú šancu už u konkrétneho zamestnávateľa zvyčajne nedostanete. Dajte si preto na svojom životopise záležať. Čo by nemalo v dobrom životopise chýbať?

21.03.2017 06:00
práca, robota, ľudia Foto:
Ilustračné foto.
debata

Osobné údaje:

Správne uvedené základné údaje pomôžu, aby si vás personalista zapamätal už po prvom prečítaní životopisu a mohol sa s vami spojiť. Neuvádzajte nepotrebné detaily ako rodinný stav, národnosť, politická príslušnosť či osobné údaje príbuzných. Personalistu nezaujímajú ani nemá právo sa na ne pýtať. Nebojte sa vekovej diskriminácie a uveďte aj dátum narodenia. Ak ide o pozíciu určenú pre starších či seniorov, vek je skôr výhodou, iné spoločnosti zase hľadajú práve čerstvých absolventov, ktorí nemajú návyky z inej firmy.

Kontakt:

Skontrolujte si správnosť kontaktných údajov, najmä presne uvedené telefónne číslo a e-mailovú adresu. Nepoužívajte e-mail, ktorý má v názve prezývky ako napríklad lienka85@xxxx.xx, nereagujte ani z pracovnej adresy u svojho súčasného zamestnávateľa. Do životopisu treba dať súkromný e-mail s vaším menom a priezviskom, je to profesionálnejšie.

Fotografia:

Nebojte sa pridať si do životopisu svoju fotografiu, personalista vás bude vnímať osobnejšie. Uistite sa však, že doň vkladáte vhodnú fotku.

Niekedy sa uchádzači obávajú, že ak nebudú personalistom na základe fotografie sympatickí, tak ich nevyberú. Ale personalisti sú profesionáli a spomedzi životopisov vy­berajú uchádzačov nie na základe sympatií, ale na základe toho, čo im poslali. Fotografia v životopise však pomáha personalistovi vytvoriť si vizuálnu asociáciu, teda zrakovú spojitosť. Životopisov dostávajú veľa, ale vďaka fotografii sa im v nich následne ľahšie orientuje.

Formát vhodnej fotografie je taký, aký máte na občianskom preukaze alebo pase. Zachytáva vašu tvár a pozadie je jednofarebné. Fotografia môže byť farebná aj čiernobiela. Nie je jednoduché si takú fotografiu urobiť sám, využite radšej služby fotoateliéru, fotografiu vám dajú aj v digitálnej podobe.

Na fotografii sa určite nemračte. Môžete mať neutrálny výraz, odporúča sa, aby ste sa usmievali, aby z fotografie vyžarovala pozitívna energia. Dôležité je, aby ste sa na seba na fotografii podobali. Vyvarujte sa preto starších fotiek, prípadne fotiek, na ktorých máte make-up, ktorý bežne nenosíte. Ak vás pozvú na osobný pohovor a budete vyzerať výrazne inak, ako na fotografii, bude sa zdať, že ste ich zavádzali.

Ak si nie ste istý svojou fotkou, nechajte si ju niekým objektívne zhodnotiť. Ak práve vhodnú fotografiu do životopisu z rôznych dôvodov nemáte, tak radšej žiadnu nedávajte.

Nevhodné fotky:

 1. Fotka, na ktorej ani nevidno, ktorý na fotke ste vlastne vy.
 2. Vhodné nie sú fotografie, na ktorých vidno vaše neresti – alkohol alebo cigarety.
 3. Momentky s pekným autom (či už vaším alebo cudzím) si radšej nechajte vo svojom albume.
 4. Fotky s rámikmi a inými efektmi, ktoré si môžete v mobile alebo nejakom počítačovom programe doplniť, síce pobavia, ale nezaradia vás do skupiny serióznych uchádzačov. Takéto fotografie personalistom určite neposielajte.
 5. Personalisti sa často stretávajú s fotografiami v životopisoch, na ktorých uchádzač drží bankovky. Ak tým chcete vyjadriť, aký plat si predstavujete, bude stačiť, ak to poviete na osobnom pohovore. Na ten sa skôr dostanete, ak tam práve takúto fotku nedáte.
 6. Ak máte akýkoľvek koníček, stačí ho v životopise spomenúť písomne, nepoužívajte fotky zo svojich záľub.
 7. Máte svoj štýl obliekania, nezvyčajné záľuby alebo svojský spôsob života? Na Facebooku pre priateľov sú takéto fotky skvelé, do životopisu sa vôbec nehodia.
 8. Dajte si pozor, kde sa fotíte. Odfotiť sám seba sa najlepšie dá v zrkadle, lenže zrkadlá sú často práve na toaletách. Záchodové fotky do životopisu nepatria.
 9. Občas muži, ale najčastejšie ženy, stavia na svoje fyzické prednosti. Niekedy majú takéto fotografie dokonca erotický až pornografický nádych. Takéto fotografie v žiadnom prípade do svojho životopisu nedávajte.

Vzdelanie:

Začnite najvyšším dosiahnutým stupňom vzdelania. Vypíšte celý názov školy, nepíšte skratky. Spomeňte odbor, ktorý ste študovali, získaný titul aj rok ukončenia. Do životopisu patrí aj informácia o externom štúdiu či nedokončení uvedeného štúdia. Ak ste ešte na škole, uveďte predpokladanú dobu ukončenia štúdia.

Absolventi môžu uviesť názov diplomovej práce, najmä ak súvisí s pozíciou, na ktorú reagujú. Pripravte sa však na to, že zamestnávateľ sa bude pýtať aj na obsah a výstup z diplomovej práce.

Doplňujúce vzdelanie: kurzy, rekvalifikácie či školenia, ktoré sú aktuálne v súvislosti s pozíciou, na ktorú sa hlásite vo výberovom procese, zdvihnú váš kredit. Uveďte inštitúciu, ktorá vzdelávanie poskytla, dobu trvania, prípadne čím bolo štúdium zakončené (certifikáty, oprávnenia a pod.). Vyberte však iba tie kurzy, ktoré sa týkajú danej pozície, ostatné môžete spomenúť na pohovore.

Pracovné skúsenosti:

Zoraďte pracovnú históriu chronologicky odteraz do minulosti, pri každom zamestnaní uveďte názov firmy a pracovnej pozície, ktorú ste zastávali, a rok nástupu a odchodu. Pokiaľ ide o neznámu, menšiu spoločnosť, je dobré pri názve firmy spomenúť, čím sa zaoberá (napr. IT spoločnosť, výrobná spoločnosť nábytku a pod.).

Ak si hľadáte zamestnanie v inej krajine, vaša firma tu nemusí byť známa, opíšte ju preto so zvýšenou pozornosťou.

Stručne a jasne opíšte pracovnú náplň, aby z nej bolo zrejmé, čo všetko ste mali na starosti. Nekopírujte doslovne pracovnú náplň, ktorú vám dal zamestnávateľ, a nepoužívajte interné skratky, môžu byť nezrozumiteľné. K výstižnému opisu pracovnej náplne sa môžete inšpirovať na www.pozicie.sk.

Ak máte za sebou mnoho zamestnaní, venujte sa posledným trom pracovným miestam. Ostatné len v skratke spomeňte, viac sa im môžete venovať na pohovore.

Jazykové znalosti:

Napíšte konkrétne jazyky a úrovne, ako ich ovládate. Ak si nie ste istý, dajte sa otestovať odborníkom. Vyberte si niektorú z úrovní: začiatočník, mierne pokročilý, stredne pokročilý, aktívne slovom aj písmom, expert, prekladateľ.

Ak navštevujete jazykovku, uveďte to. Zamestnávatelia oceňujú každú aktivitu navyše.

Znalosti:

Ohodnoťte, ako ovládate špecifické poznatky a zručnosti, ktoré si vyžaduje daná pracovná pozícia. Vyberte najmä to, čo môže potenciálny zamestnávateľ považovať za prínosné a výnimočné (znalosti v projektovom riadení, rôzne vyhlášky a osvedčenia na obsluhu zariadení v rámci konkrétnych špecializácií a pod.). Uveďte aj výrazné pracovné projekty či úspechy, ktoré ste dosiahli.

Prstoklad a strojopis sú tiež dôležitou informáciou v životopise.

Počítačové znalosti: Ohodnoťte, ako zvládate programy potrebné na výkon daného povolania. Vyberte si niektorú z úrovní: začiatočník, denný užívateľ, pokročilý, expert.

Vodičský preukaz:

Ak máte vodičský preukaz, presne špecifikujte skupiny či informáciu o najazdených kilometroch. Ak nevlastníte vodičský preukaz, neuvádzajte to ani v životopise.

Moje vlastnosti:

Opíšte svoju osobnosť, buďte originálny a nepíšte všeobecné krátke vyjadrenia ako „komunikatívny, samostatný, kreatívny“. Vystihnite kladné stránky, nikdy nespomínajte tie záporné. Ak prikladáte aj motivačný alebo sprievodný list, venujte sa viac vašim vlastnostiam priamo v ňom.

Záujmy:

Hoby a voľnočasové aktivity vypovedajú o vašich kvalitách či talente. Spomeňte, čo vás baví a čomu sa venujete dlhodobo.

Referencie:

Sú žiadanou súčasťou životopisu. Kontaktné osoby vopred poproste o súhlas a informujte ich, na akú pracovnú pozíciu reagujete. Uveďte celé meno, pozíciu a kontakt, ktorý daná osoba preferuje.

Za relevantný zdroj referencií je považovaný váš nadriadený, v prípade obchodných pozícií môžete uviesť obchodného partnera.

Vzor životopisu

Ing. Lenka Brčkavá
+421 903 555 333
lenka.brckava@gmail.com

Osobné údaje
Adresa:
Mlynská dolina 25, 845 45 Bratislava
Dátum narodenia:
7. 7. 1985

Vzdelanie
Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Hospodárska diplomacia / 2004 – 2009
Gymnázium Ladislava Novomeského, Senica
2000 – 2004

Kurzy a školenia
Paso Robles High School, Kalifornia, USA
Stredoškolský výmenný program / 2002
Eduko
Jazykový kurz nemeckého jazyka / leto 2000

Priebeh zamestnaní
Marketingový špecialista
1/2011 – doteraz, Profesia, spol. s r.o., Bratislava (internetový portál)
príprava a distribúcia marketingových materiálov, reklamných predmetov a pod.
spolupráca s reklamnými, PR a mediálnymi agentúrami
rokovanie s partnermi o podmienkach spolupráce, realizácia dohodnutých aktivít (partnerstvá, výstavy, bartre…)
návrh spôsobu zberu údajov na marketingové účely (štúdie, prieskumy verejnej mienky, dotazníky a pod.)
návrh a realizácia podujatí organizovaných spoločnosťou a spôsobu prezentácie
Asistentka marketingového manažéra
6/2009 – 12/2010, ABC, a.s ., Bratislava (vývoj SW pre účtovníkov)
príprava podkladov a prezentácií nadriadenému, spracovanie zápisov z porád
komunikovanie s partnermi spoločnosti a organizovanie osobných stretnutí nadriadeného s obchodnými partnermi
zostavovanie týždenných, mesačných a ročných plánov práce a ich koordinácia s plánmi práce nadriadeného alebo firmy
evidovanie stanovených pracovných úloh a sledovanie dodržiavania ich termínov

Jazykové znalosti
Anglický jazyk
expert, tlmočenie
Nemecký jazyk
aktívne
Španielsky jazyk
základy

Počítačové znalosti – Používateľ
Microsoft Word
expert
Microsoft Excel
expert
Microsoft PowerPoint
expert

Vlastnosti:
Považujem sa za človeka, ktorý je flexibilný a vie pracovať pod stresom. Patrím medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby, mám príjemné vystupovanie a rada pracujem s ľuďmi. Mám rada výzvy, nebojím sa ísť do nových vecí.

Záujmy:
Rada cestujem, spoznávam nové kultúry, ľudí, jedlo. Venujem sa literatúre, čítam knihy najmä z oblasti marketingu a IT. Zo športu obľubujem plávanie, 8 rokov som sa tiež venovala basketbalu. Sledujem verejné dianie, rovnako mám rada kultúru, dokumentárne filmy, divadlo a scénický tanec.

Vodičský preukaz
sk. B, najazdených 100 000 km
Ing. Lenka Brčkavá, 1. marca 2017, Bratislava

V žiadnom prípade sa neodvolávajte na osoby, s ktorými máte príbuzenský vzťah. Ak chcete referencie poskytnúť len pre finálneho zamestnávateľa, uveďte vetu: Referencie rád poskytnem na požiadanie. Súčasťou životopisu môže byť aj preklik na váš LinkedIn profil, osobnú webstránku či profesionálne práce, ktorými sa chcete prezentovať.

Tipy a rady:

 • Pred odoslaním skontrolujte, či je všetko gramaticky a fakticky správne a bez preklepov.
 • Upravte formálnu a grafickú stránku – používajte najviac dva typy písma, neutrálny font a primeranú veľkosť.
 • Aktualizujte dátum a miesto.
 • Vytlačený životopis podpíšte, elektronický dokument môžete poslať aj bez podpisu alebo vložiť elektronický podpis.
 • Nezavádzajte, nepreceňujte sa, no ani sa nepodceňujte. Nechajte si poradiť od odborníkov a verte si.
 • Pri kreatívnych pozíciách sa pohrajte aj s grafickým návrhom. Váš životopis nemusí byť vôbec v takejto štruktúre, použite obrázok, graf, ikony – čokoľvek, čo vás graficky odprezentuje tak, že sa v tom personalista rýchlo zorientuje a zároveň ho vizuálne zaujmete. Na internete je dostatok príkladov, naberte preto inšpiráciu, ale dajte si pozor, aby ste nič nekopírovali.

Ako čítajú profesijný životopis personalisti

Personalisti čítajú životopis len veľmi zbežne. Niektoré štúdie uvádzajú, že jedným životopisom sa zaoberajú len 10–20 sekúnd. Až 80 % tohto času primárne venujú najčastejšie určitým bodom.

Ktoré časti vášho životopisu zaujmú najviac:

 • meno
 • obdobie pôsobenia na predchádzajúcej pracovnej pozícii
 • predchádzajúca pracovná pozícia a názov spoločnosti, v ktorej pracujete
 • súčasná pracovná pozícia a názov spoločnosti, v ktorej pracujete
 • obdobie pôsobenia v súčasnom zamestnaní
 • vzdelanie

Zvyšok času venujú osobní konzultanti skenovaniu kľúčových slov, ktoré súvisia s otvorenou pracovnou ponukou.

Tipy pre životopis absolventa

Je prirodzené, že ako absolvent nebudete v životopise uvádzať 10/ročnú prax vo svojom odbore. Naopak. Je potrebné zmieniť akékoľvek pracovné skúsenosti získané počas štúdia, dobrovoľnícke aktivity, projekty, do ktorých ste sa počas štúdia na škole zapojili mimo učebných plánov, zahraničné stáže, atď. Všetky tieto aktivity poukazujú na to, že ste aktívny, zodpovedný a máte pozitívny prístup k práci.

Absolventský životopis je prvý a posledný, v ktorom sa primárne zamerajte na vzdelanie. Preto uveďte nielen názov školy, ale aj špecializáciu, názov, cieľ a stručný výsledok diplomovej, bakalárskej alebo inej záverečnej práce. Nezabudnite na študijné ocenenia. Všetky tieto informácie vás môžu odlíšiť od konkurencie.

Tipy pre životopis seniora

Po dlhoročnej praxi nie je nutné klásť veľký dôraz na vzdelanie, ale práve naopak, upozornite na svoje pracovné skúsenosti.

Zdroj: Grafton recruitment

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životopis #zamestananie #Práca a kariéra