Najväčší záujem je o absolventov technických odborov

Väčšina vysokých škôl ukončuje prijímanie prihlášok od stredoškolákov. Dopyt zamestnávateľov po absolventoch jednotlivých vysokých škôl sa však výrazne líši. Mladý človek by si teda mal dobre rozmyslieť, na akú vysokú školu sa prihlási.

21.04.2017 12:00
absolventi, študenti, práca, kariéra Foto:
Ilustračné foto.
debata (8)

Uplatniť sa na trhu práce po absolvovaní vysokej školy nie je jednoduchá záležitosť. „Práve vhodne zvolená škola môže zásadným spôsobom ovplyvniť budúcu kariéru mladého človeka. Mal by si preto starostlivo rozmyslieť, kam sa hlási a čo mu zvolený študijný odbor prinesie v profesijnom živote,“ upozorňuje podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Luboš Sirota. Dopyt zamestnávateľov po absolventoch jednotlivých vysokých škôl sa totiž výrazne líši. Kým o niektorých sa firmy doslova „bijú“, o iných je záujem mizivý. Najväčší je už dlhodobo o ľudí, ktorí ukončili niektorú z technických vysokých škôl. Žiadaní sú najmä absolventi IT a elektrotechnic­kých fakúlt. Z humanitných smerov sú najviac žiadaní ekonómovia.

Koho firmy nechcú

Na druhom konci rebríčka najžiadanejších absolventov sú tí, ktorí vyštudujú odbory ako environmentálne manažérstvo, manažment verejnej správy, sociálna práca, kulturológia, filozofia a pod. „Nevýhodou týchto odborov je fakt, že ich absolventi si iba ťažko nájdu uplatnenie v súkromnej sfére. Tá totižto tento typ kvalifikácie od svojich zamestnancov vyžaduje iba zriedka. Absolventi takýchto odborov sú teda odkázaní na hľadanie si práce vo verejnom sektore, ktorý však nedokáže ani zďaleka zamestnať každého, kto tento typ školy ukončí. Mnoho mladých ľudí sa teda musí poobzerať po práci mimo vyštudovaného odboru, čo ich cenu na trhu práce zásadne znižuje,“ vysvetľuje Luboš Sirota.

Nepriaznivá situácia sa potom zásadným spôsobom prejavuje aj na výške platu, s ktorým môže mladý človek po skončení školy počítať. Kým absolvent IT odboru bez problémov dostane nástupný plat výrazne presahujúci tisíc eur mesačne, jeho kolega s titulom z menej prestížnej humanitnej školy nemôže rátať ani s priemernou mzdou. „Napríklad absolvent Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave zarobí bez problémov vyše 1 500 eur mesačne v hrubom a prácu bude mať s vysokou pravdepodobnosťou už počas školy. Absolvent humanitného odboru typu sociálna práca z menšej VŠ nedostane vo väčšine prípadov ani polovicu a prácu si bude hľadať niekoľko mesiacov,“ upozorňuje Luboš Sirota.

Zlý imidž bakalárov

Najhoršie sú na tom z tohto pohľadu tí, ktorí absolvujú vysokú školu humanitného zamerania iba s titulom bakalár. Môžu totiž počítať s tým, že záujem o nich bude na trhu práce mizivý. Potvrdzujú to nielen skúsenosti McROY, ale aj výsledky dvoch prieskumov HR Aliancie medzi nezamestnanými Slovákmi. Práve bakalári majú kvôli ich zlej situácii na trhu najnižšie nároky, čo sa týka hľadania si nového zamestnania, a najčastejšie sú nútení za prácou cestovať. Doma si totiž žiadnu nedokážu nájsť. „Firmy vnímajú bakalárov z humanitných škôl ako tých, ktorí nemali na to, aby dokázali štúdium ukončiť magisterským titulom. A keďže mnoho humanitných škôl má povesť, že ich dokáže dokončiť prakticky každý, imidž bakalárov je skutočne veľmi zlý,“ vysvetľuje Luboš Sirota.

Mladý človek by si teda mal dobre rozmyslieť, na akú vysokú školu sa prihlási. Pri rozhodovaní sa o voľbe štúdia sa pri tom môže bez problémov spoľahnúť na stav, aký panuje na trhu práce dnes. Platí totiž, že nedostatok technicky vzdelaných ľudí sa bude naďalej prehlbovať a záujem o absolventov vyššie menovaných humanitných odborov bude nízky aj v budúcnosti. „Ak si teda študent vyberie niektorú zo zamestnávateľmi preferovaných fakúlt, nemusí sa o svoju kariéru zásadne obávať. Šanca, že by sa preferencie firiem v najbližšom období radikálne zmenili, je totiž veľmi malá,“ hovorí Luboš Sirota.

Odporúčané vysoké školy

  • Fakulta informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
  • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, UK v Bratislave
  • Fakulta managementu, UK v Bratislave
  • Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
  • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach
  • Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #absolventi #zamestananie #vysoké školy #Práca a kariéra