Od januára vzrástlo nezdaniteľné minimum, bonus na dieťa i minimálna mzda

Vyššie nezdaniteľné minimum pomôže dvihnúť čisté platy väčšine zamestnancov. Vďaka tomu, že si štát z ich platu odkrojí menšiu časť, by mala byť ich januárová mzda aspoň symbolicky vyššia.

11.01.2018 06:00
práca, školenie Foto:
Zvýšenie nezdaniteľného minima bude mať len veľmi malý vplyv na čisté platy.
debata (19)

„Suma životného minima sa od 1. júla 2017 zmenila zo 198,09 eura na sumu 199,48 eura. V tejto súvislosti sa od januára 2018 mení výška nezdaniteľnej časti na daňovníka, nezdaniteľnej časti na manžela/manželku, minimálna výška dane, suma daňového bonusu, ako aj hranica na podanie daňového priznania,“ povedala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Nezdaniteľná časť základu dane tak od januára vzrastie z 3 803,33 eura na 3 830,02 eura. O 15 centov vzrastie aj mesačný daňový bonus na každé dieťa.

Zamestnancom môže ich zamestnávateľ uplatňovať pri každej výplate jednu dvanástinu z celoročného nezdaniteľného minima či daňového bonusu na dieťa. „Zamestnávateľ uplatní vyššiu mesačnú sumu daňového bonusu vo výške 21,56 eura a zvýšenú mesačnú sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 319,17 eura prvýkrát vo výplate za január 2018.

Zamestnanec musí do konca januára 2018 podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu pre rok 2018,“ hovorí Macíková. Ak by zamestnanec toto tlačivo nepodpísal, bude mu zamestnávateľ strhávať daň z celého platu a nezdaniteľné minimum či daňový bonus si uplatní až za celý rok naraz v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní.

Zvýšenie nezdaniteľného minima bude mať len veľmi malý vplyv na čisté platy. Napríklad zamestnanec s hrubou mzdou 700 eur dostáva v tomto roku po zaplatení daní a odvodov v čistom 551,25 eura. Budúci rok to bude 551,77 eura. Ak má zamestnanec s hrubým príjmom tisíc eur manželku na rodičovskej dovolenke, a preto si uplatní nezdaniteľnú časť na manželku a dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, vzrastie jeho čistý príjem z tohtoročných 864,72 eura v budúcom roku na 866,07 eura.

Polepšia si aj ľudia, ktorí pracujú za minimálnu mzdu. Tú čaká historický rast zo 435 eur na 480 eur. Čistý plat zamestnancov, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, vďaka tomu vzrastie z 374 na 403 eur. Zvýšenie minimálnej mzdy bude mať vplyv aj na zamestnancov ktorí pracujú v noci. Príplatok za nočnú prácu totiž dosahuje 20 percent z minimálnej mzdy. Tento príplatok mal sa od mája zvýšiť až na 50 percent minimálnej mzdy.

Pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako dvojnásobok... Foto: ARCHÍV MESTA POPRAD
zamestnanie, praca, zamestnanci, telefonista Pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako dvojnásobok priemernej mzdy, by sa od januára mali zvýšiť aj nemocenské dávky.

Pre ľudí, ktorí zarábajú viac ako dvojnásobok priemernej mzdy, by sa od januára mali zvýšiť aj nemocenské dávky. V tomto roku sa totiž maximálne nemocenské dávky počítajú z dvojnásobku priemernej mzdy za rok 2015, v budúcom roku sa bude vychádzať z priemerného platu za rok 2016. Vďaka tomu maximálna nemocenská dávka za 30 dní práceneschopnosti vzrastie z tohtoročných 958 eur na 989 eur.

Na stravu musíte dostať minimálne 3,38 eura

  • Väčšina zamestnávateľov namiesto toho, aby zamestnancom zabezpečila jedlo, im dáva stravné lístky. Zamestnanci si tak sami môžu vybrať, či pôjdu na obed do reštaurácie, alebo si za stravné lístky nakúpia potraviny.
  • Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.
  • Hodnota stravného lístka musí predstavovať aspoň 75 percent zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v dĺžke piatich až dvanástich hodín. Keďže od 1. decembra 2016 je výška stravného pri takejto ceste na úrovni 4,50 eura, zamestnávatelia musia dávať zamestnancom stravný lístok minimálne v hodnote 3,38 eura.
  • Firmy môžu zamestnancom prispieť na jedlo aj vyššou sumou. Najčastejšie tak robia príspevkom zo sociálneho fondu. Výhodou takéhoto použitia peňazí z fondu je, že zamestnanec nemusí z tohto príspevku platiť dane. Vo väčšine ostatných prípadov musí zamestnanec z peňazí, ktoré dostane zo sociálneho fondu, zaplatiť daň i odvody.
  • Druhou možnosťou je, že zamestnávateľ bude prispievať na stravu svojich zamestnancov z vlastného vrecka. Takto vynaložené peniaze však nemôže zahrnúť do daňových výdavkov, takže si znižuje svoj čistý zisk. Preto väčšina firiem túto možnosť nevolí.
  • Zamestnávatelia sú povinní dávať stravné lístky len tým zamestnancom, ktorí u nich pracujú na pracovnú zmluvu. Na dohodárov sa ustanovenie paragrafu 152 Zákonníka práce nevzťahuje, preto na stravné lístky nemajú nárok.
Čo sa zmení v daniach pre zamestnancov
  2017 2018
Nezdaniteľná časť na daňovníka 3 803,33 eura 3 830,02 eura
Nezdaniteľná časť na manžela/manželku 3 803,33 eura 3 830,02 eura
Povinnosť podať daňové priznanie 1 901,67 eura 1 915,01 eura
Od akého príjmu sa platí daň 1 901,67 eura 1 915,01 eura
Daňový bonus 256,92 eura 258,72 eura
Zdroj: Finančná správa

Aké dávky môžete dostať za odvody?

Zamestnankyňa na materskej dovolenke dostane 75... Foto: SHUTTERSTOCK
žena, dieťa, práca Zamestnankyňa na materskej dovolenke dostane 75 percent svojho predchádzajúceho hrubého príjmu.

Nemocenská dávka

Výška nemocenskej dávky od 1. do 3. dňa práceneschopnosti predstavuje 25 percent denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Od 4. dňa nemocenské dosahuje 55 percent z vymeriavacieho základu. Polovičné nemocenské patrí poistencovi, ktorý si práceneschopnosť privodil v dôsledku požitia alkoholu alebo iných návykových látok.

Ošetrovné

Výška ošetrovného dosahuje 55 percent z denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Dávka sa poskytuje za kalendárne dni. Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Najviac ho možno poberať desať kalendárnych dní.

Materské

Výška materského dosahuje 75 percent denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Zamestnankyňa tak dostane 75 percent svojho predchádzajúceho hrubého príjmu.

Dávka v nezamestnanosti

Dávka v nezamestnanosti sa poskytuje za kalendárne dni a jej výška dosahuje 50 percent denného vymeriavacieho základu. Nezamestnaný by tak mal dostať polovicu svojho doterajšieho hrubého príjmu.

Ako sa zmenia maximálne nemocenské dávky
  2017 2018
Maximálna nemocenská dávka za 30 dní 958,00 989,50
Maximálne ošetrovné za 10 dní 319,40 329,90
Maximálne materské za 30 dní 1 219,30 1349,30

Dávku v nezamestnanosti bude môcť získať viac ľudí

Kto chce v súčasnosti získať dávku v nezamestnanosti, musí byť poistený najmenej dva roky v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Dávka sa vypláca v podpornom období 6 mesiacov, resp. 4 mesiace tým poistencom, ktorí pracovali pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu určitú, resp. si nárok na dávku uplatňujú z dobrovoľného poistenia, a nemali v sledovanom období uzatvorený pracovný pomer na neurčitý čas.

Od 1. januára 2018 pre nárok na dávku bude musieť byť poistenec poistený najmenej dva roky v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie (posudzovanie obdobia poistenia sa tak pre poistencov predĺži a zjednotí). Zjednotí sa obdobie vyplácania dávky na šesť mesiacov pre všetkých poistencov (aj tým, ktorí predtým pracovali na dobu určitú, resp. si dávku uplatnili z dobrovoľného poistenia).

Znamená to, že k dávke v nezamestnanosti bude mať prístup väčší počet poistencov, ktorí si v minulosti platili poistné na poistenie v zamestnanosti.

Počet žiadateľov o dávku v nezamestnanosti, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 a podľa právneho stavu do 31. 12. 2017 im nevznikol nárok na dávku, ale podľa právneho stavu od 1. januára 2018 by nárok na dávku vznikol, predstavuje približne 7-tisíc. Počet žiadateľov o dávku, ktorým bol v sledovanom období priznaný nárok na dávku na 6 mesiacov, dosiahol asi 80-tisíc a počet žiadateľov o dávku, ktorým bol priznaný nárok na dávku na 4 mesiace, je asi 500.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

© Autorské práva vyhradené

19 debata chyba
Viac na túto tému: #mzda #životné minimum #nemocenské dávky #Práca a kariéra