Ako firmy podporujú rast talentovaných zamestnancov

, 18.01.2018 08:00
porada, zamestnanci, práca, pracovníci
Najlepšie firmy hľadajú talenty medzi svojimi zamestnancami počas celého roka. Autor:

Pri súčasnom nedostatku voľných kvalifikovaných ľudí na trhu práce je pre každú firmu rozvoj vlastných zamestnancov dôležitejší ako kedykoľvek predtým.

Podstatnú rolu hrá finančná úspora, keďže zapracovanie nového človeka je drahšie ako vzdelanie toho existujúceho. Zásadných dôvodov je však oveľa viac, napríklad efektivita, keďže zapracovanie nového človeka vyžaduje viac času už len preto, že nepozná firemnú kultúru a procesy. Najlepšie firmy pritom hľadajú talenty medzi svojimi zamestnancami počas celého roka.

IKEA v Bratislave organizuje pre svojich zamestnancov špeciálne podujatie – Týždeň talentov. Ide o špeciálny event zameraný na podporu osobnostného rozvoja a individuálneho talentu každého zamestnanca, ktorý má záujem sa rozvíjať. U švédskeho výrobcu nábytku má podobu prednášok, workshopov, ale aj rozvojových online nástrojov. „Kľúčová časť týždňa talentov má podobu face to face rozhovorov, počas ktorých sa zamestnanci môžu dozvedieť viac o možnostiach svojho rastu, rozvoja, podpory vlastného talentu v rámci firmy nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Kľúčové je, že tieto stretnutia vedú s podporou HR oddelenia naši vlastní manažéri a lídri. Tak je celý obsah autentický a ukazuje ľuďom veľmi presne, ako sa môžu posunúť ďalej,“ hovorí Soňa Knaiflová, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava. Dôležitým prvkom, vďaka ktorému má rozvojové podujatie vysoký ohlas a počet zapojených zamestnancov, je zdieľanie kariérnych príbehov kolegov ako inšpirácia.

Jeden z najväčších zamestnávateľov v segmente centier zdieľaných služieb – Adient – školí zamestnancov cez celoročný rozvojový program v dvoch úrovniach. Leadership program Fundamentals, určený pre radových zamestnancov a prvú úroveň riadenia a Advanced, ktorý sa špecializuje na manažérov a vyššiu riadiacu úroveň. „Ďalšie vzdelávanie našich zamestnancov je základným pilierom personálnej politiky vo firme. Naši ľudia si môžu vyberať aj zo špecializovaných kurzov na zvyšovanie osobitných zručností, napríklad v oblasti financií, IT, komunikácie či ďalších soft skills,“ hovorí Alexandra Sabolová, manažérka internej komunikácie v Adiente.

Zaujímavým prístupom sú tzv. development centrá, kde zamestnanci sami pracujú na svojom rozvoji. Súčasťou tohto prístupu v IKEA sú aj e-learningové programy, v ktorých si každý zamestnanec určuje vlastné tempo vzdelávania v téme, v ktorej sa chce zlepšiť. Firmy sa zhodujú v tom, že pri obsadzovaní novej pozície jednoznačne uprednostňujú interné zdroje. Znamená to, že miesto sa vypíše primárne interne a až keď sa vyčerpajú všetky vnútrofiremné možnosti na jeho obsadenie, spustí sa klasický nábor zvonka. Príprava na novú pozíciu vyzerá rôzne. „U nás školíme zamestnanca špeciálne podľa nárokov na novú pozíciu. Tento proces voláme onboarding a jeho súčasťou je, a to najmä pri nových pozíciách, pridelenie tzv. buddyho. Je to človek, ktorý kolegovi pomáha pri integrácii do tímu aj pri pracovných činnostiach a sprevádza ho počas celého zapracovania,“ vysvetľuje Sabolová.

IKEA zase priebežne pracuje s tzv. plánom nástupníctva a zastupiteľnosti a snaží sa tak predísť medzerám v organizačnej štruktúre. „Týmto spôsobom vieme dlhodobo plánovať a rozvíjať tak interných, ako aj nových zamestnancov,“ hovorí Knaiflová. Každý zamestnanec na novej pozícii prechádza celkovo troma fázami: zaškolením, tréningami a mentoringom, potrebným pre konkrétnu pozíciu. Vo firmách, ktoré sa snažia podporovať súťaž talentov na otvorené pozície, sú populárne tzv. assessment centrá. V rámci nich uchádzači pracujú samostatne aj v skupine, prechádzajú individuálnymi pohovormi a dostávajú okamžitú spätnú väzbu. Assessment centrum trvá podľa obsadzovanej pozície štyri hodiny až celý deň a firme dáva možnosť dôkladnejšieho výberu, keď vie v procese presne sledovať požadované kľúčové kompetencie a hodnoty. Tento prístup tiež umožňuje porovnať existujúcich zamestnancov aj nových kandidátov v reálnom čase.

Firmy sa zhodujú, že z rozvojových a vzdelávacích aktivít pre zamestnancov dosahujú najlepšie výsledky tie dlhodobé. „Jednorazové externé kurzy sa ukazujú jednoznačne ako menej účinné,“ hovorí Sabolová. Dôležitým faktorom pri rozvoji ľudí je prístup vedúceho, ktorý sa spolupodieľa na rozvoji zamestnanca, pomáha mu pri identifikácii jeho potrieb a ukazuje mu cesty rozvoja a zároveň ho motivuje k preberaniu zodpovednosti za rôzne projekty, rozvíjajúce jeho schopnosti priamo v praxi. „Kariéra a rast závisia hlavne od pracovitosti a záujmu zamestnanca naučiť sa niečo nové, pretože zodpovednosť za rast má každý vo svojich rukách. Záleží nám a všímame si snahu a šikovnosť zamestnancov, ochotu urobiť aj niečo navyše, ako hovorí popis práce. Toto všetko sú skladačky mozaiky, ktorá ľuďom pomáha budovať ich kariéru,“ dopĺňa Soňa Knaiflová.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#firmy #zamestnanci #zamestnávatelia #trh práce #pracovníci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku