Životopis postavený len na pracovných skúsenostiach dnes už nestačí

, 09.03.2018 06:00
profesia days
Často sa dnes v pracovných ponukách vyžadujú tzv. soft skills, teda jemné zručnosti. Dajú sa naučiť? Autor:

Pochváliť sa prácou u dobrého zamestnávateľa je samozrejmosť, netreba však na tom postaviť celý životopis či motivačný list.

Do popredia sa dostávajú relevantné odborné kurzy pre konkrétne zamestnanie a HR manažéri vyzdvihujú soft skills. Dnešná doba praje možnostiam zmeniť zamestnanie prakticky kedykoľvek a neplatí, že na jednom mieste strávi zamestnanec celú svoju kariéru až po dôchodok. Na druhej strane si chcú zamestnávatelia kvalitných ľudí udržať. Aj preto sa 28. februára a 1. marca v priestoroch Incheba Expo Bratislava zišlo viac ako 180 zamestnávateľov na jednom mieste počas najväčšieho kariérneho podujatia svojho druhu, Profesia days, s cieľom stretnúť sa a v ideálnom prípade aj nájsť vysnívaného zamestnanca. Podľa čoho však vedia vyhodnotiť, že tento je „ten pravý“?

Sebapoznanie je cestou k úspechu

„Sebapoznanie je jedným z dôležitých faktorov k tomu, aby sa zamestnanec vedel odprezentovať. Mal by poznať svoje silné stránky a v priebehu pohovoru by sa nimi nemal hanbiť pochváliť. Pokiaľ sa počas pohovoru zamestnávateľ pýta aj na to, aké neúspechy zažil kandidát, mal by na to byť pripravený, každý z nás má predsa aj svoje slabšie miesta. Dôležité je vyberať také negatíva, ktoré sú svojím spôsobom aj pozitívom, napr. som dôsledný, čo má za následok to, že niektoré veci mi trvajú dlhšie,“ hovorí Zuzana Kaňuchová, HR manažérka zo spoločnosti Profesia. Zároveň tak zamestnávateľ vie lepšie, ktorú z jeho kvalít vie v pozitívnom smere využiť a na ktorej spoločne zapracujú, a nevzbudí tak zbytočné a prehnané očakávania, z ktorých môžu byť obaja časom frustrovaní.

Často sa dnes v pracovných ponukách vyžadujú tzv. soft skills, teda jemné zručnosti. Dajú sa naučiť? „Nie na každú pozíciu sa vyžaduje byť komunikatívny a vedieť sa profesionálne odprezentovať. Kým pre niektorých ľudí je to danosť, iným trvá roky, kým sa naučia pracovať s trémou. V určitej miere je však nevyhnutné, aby zamestnanec vedel odprezentovať seba a svoje pracovné skúsenosti, zručnosti,“ pokračuje Kaňuchová. Práve špecializované workshopy zamerané na trénovanie soft skills budú súčasťou 9. ročníka podujatia Profesia days.

Čo vás v škole (ne)naučia

„Niektorých uchádzačov, ktorí sú pár rokov po ukončení vysokej školy, možno na pohovore prekvapí otázka, ako pristupovali ku svojej záverečnej práci. Už pri tom, ako opisujú svoju diplomovú prácu, je zjavné, či ich škola nadchla a chcú pokračovať v tom, čo študovali, alebo naozaj študovali len preto, že chceli dosiahnuť titul. Žiaľ, v dnešnej dobe je na Slovensku veľa mladých ľudí, ktorí študujú školu, ktorú reálne nevyužijú pre svoje ďalšie pracovné zaradenie, čo je veľká škoda, že takto strácajú svoj čas. V súčasnosti je už oveľa viac možností vybrať si to, čo ich môže napĺňať,“ hovorí Zuzana Kaňuchová. „Nepozeráme sa len na to, či človek skončil, alebo neskončil s titulom. Väčšina zamestnávateľov prihliada hlavne na to, či má daný uchádzač praktické skúsenosti, ktoré už počas školy mohol získať. Nemusia to byť len pracovné skúsenosti ako také, zaujímavé sú aj mnohé zahraničné stáže, dobrovoľnícke aktivity, trainee programy, kde si môžu reálne odskúšať, ako funguje firemné prostredie, prípadne si vedia zdokonaliť svoje jazykové zručnosti, naučia sa väčšej samostatnosti. Nie vždy má zmysel brať každú brigádu, ktorá príde pod ruku,“ dodala. Pre zamestnávateľov je atraktívne, ak uchádzači absolvovali kratšie či dlhšie študijné alebo pracovné stáže. Okrem nového jazyka sa naučia väčšej samostatnosti. Práve študenti alebo čerství absolventi sa môžu v rámci podujatia inšpirovať neziskovými organizáciami v zóne Absolventi a v zóne Bez hraníc, ktoré ponúkajú prácu, stáže a dobrovoľníctvo.

Dnes, kedy technológie hýbu svetom, HR manažéri kladne hodnotia aj pozitívny prístup uchádzačov k novým technológiám. „Opäť platí, že nie pri všetkých pozíciách sa vyžaduje byť IT ,geekom‘. Je však dobré mať určitú úroveň znalostí, ak chcete byť úspešní na trhu práce, hlavne ak sa to týka IT technológii, programátorských zručností. V mnohých spoločnostiach práve ešte pred tým, ako pôjdete na pohovor, vám potenciálny zamestnávateľ môže dať spraviť rôzne typy testov, kde si odskúša vašu úroveň znalostí. Nie je to nič neobvyklé, ak tak urobí.“

Možnosť otestovať svoje IT zručnosti a získať na mieste certifikát poskytne počas Profesia days Zóna príležitostí, bezplatné IT kurzy budete môcť absolvovať v zóne IT. Personalisti odporúčajú aj prikladať certifikáty k svojmu osobnému CV. „Samozrejme, mimo formálneho štúdia je dôležité aj samoštúdium a celkový prehľad. V oblasti IT je to ešte o to dôležitejšie, že v súčasnosti sa technológie tak rýchlo menia, že bez samoštúdia daný uchádzač nemá šancu ,ostať v obraze‘,“ dodáva.

Čo (ne)uviesť v životopise

„Okrem spomínaného netreba zabudnúť na viac ako len vymenovanie predchádzajúcich zamestnaní. Pre ľahší priebeh pohovoru a lepší obraz o kandidátovi treba konkretizovať náplň práce v danom životopise. Malo by to však byť stručne, výstižne, určite netreba opisovať od slova do slova pracovnú náplň, skôr ju opísať tak, že personalistovi bude zjavné, čo má daný uchádzač za sebou, o podrobnostiach sa už budú rozprávať na pohovore,“ hovorí Zuzana Kaňuchová a odporúča vyvarovať sa zbytočne dlhým litániám.

Pre niektorých je kolónka so záľubami skôr úsmevným prežitkom, ale realita je iná. „Riadok s hobby býva zväčša najskromnejší, no ak si uchádzač pestuje jednu, dve či tri záľuby dlhodobo, recruiter v tom môže vidieť súvislosť, ako je človek potom aj v práci schopný sústrediť sa na niečo, čo človeka baví. A tým môže byť aj zamestnanie. Preto netreba podceňovať dôležitosť toho, čomu sa venujeme vo voľnom čase.“ Ak potrebujete poradiť s prípravou na pohovor, od životopisu až po samotnú prezentáciu, navštívte na veľtrhu miestnosť Profesia. Jedným z najčastejších dôvodov, pre ktorý sa ľudia boja opustiť neobľúbené zamestnanie, je vraj stres z pohovoru. Aj preto budete mať možnosť absolvovať modelové pohovory s personalistami priamo na mieste a zistiť, kde robíte chyby a ako sa na ten skutočný čo najlepšie pripraviť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zamestnanie #životopis #Práca a kariéra
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku